JAK SE K INTERNETU PŘIPOJIT NEJLÉPE?

Připojení k internetu je dnes pro firmu, a to zdaleka nejen podnikající v oblasti informačních technologií, nezbytné. ...


Připojení k internetu je dnes pro firmu, a to zdaleka nejen podnikající v
oblasti informačních technologií, nezbytné. Tam, kde existuje potřeba
velkoobjemových datových přenosů, VPN nebo provozu vlastního serveru
vyřizujícího požadavky zvenčí, je výběr druhu připojení jednoduchý pevná linka.
Připojení k internetu je dnes pro firmu, a to zdaleka nejen podnikající v
oblasti informačních technologií, nezbytné. Tam, kde existuje potřeba
velkoobjemových datových přenosů, VPN nebo provozu vlastního serveru
vyřizujícího požadavky zvenčí, je výběr druhu připojení jednoduchý pevná
linka.Připojení k internetu je dnes pro firmu, a to zdaleka nejen podnikající v
oblasti informačních technologií, nezbytné. Tam, kde existuje potřeba
velkoobjemových datových přenosů, VPN nebo provozu vlastního serveru
vyřizujícího požadavky zvenčí, je výběr druhu připojení jednoduchý pevná linka.
Existují ovšem stovky společností používajících internet pouze nebo převážně k
takzvaně kancelářským účelům. Tím rozumíme prohlížení a správu webových
stránek, práci s elektronickou poštou, klienty instantního messagingu či
používání jednoduchých informačních systémů uložených na serverech mimo
společnost. Klasická pevná linka je pro takové využití internetu obvykle
neefektivní. Mnoho firem, patřících nejen do SOHO sektoru, řeší otázku
připojení k celosvětové síti vytáčenou linkou analogovou a v lepším případě
ISDN Českého Telecomu. Jedinou výhodou tohoto připojení je, že téměř nemá
pořizovací náklady (vyjma modemu a linky) a že se cena za čas strávený na
internetu platí zároveň s telefonním účtem.
Připojování se k internetu pomocí telefonní linky má u nás bohatou tradici a
dodnes je, pokud pomineme moře domácích soukromých uživatelů, jediným řešením
pro mnoho firem. Tento systém je však pomalý, drahý, většinou nespolehlivý a
navíc volající modem blokuje jednu telefonní linku. Jeho předností je kouzelné
slůvko "zdarma", které se objevilo v roce 2000. Dále také nepotřebnost
písemných smluv s ISP a skutečnost, že jim není nutné (přímo) platit, udělala z
dial-upu nejjednodušší a nejpoužívanější metodu přístupu k síti. V současné
době je možné si vybrat z několika tarifů Českého Telecomu, které tuto metodu
připojování zohledňují v rámci tarifikace Internet 2002. Prakticky se dá říct,
že ceny za hodinu komutovaného připojení v pracovní době se pohybují okolo
padesáti korun (51,50 Kč tarif Home Internet, 52 Kč Business Standard Plus),
rozdíly jsou v kvótě volných minut. Poté, co se Českému Telecomu na zásah
státního regulátora nepodařilo zrealizovat svou představu o nové tarifikaci
Internet Plus, zůstává dále zakonzervován současný stav i s internetem zdarma.
Faktem ale je, že tato konzerva nevydrží dlouho. Dříve nebo později, odhady
hovoří o počátku roku 2003, internet bez písemných smluv s ISP a poplatků
skončí.

Budete podepisovat
Pak bude pravděpodobně nutné, aby každý zákazník, který se dnes připojuje k
internetu například prostřednictvím služby Volný nebo Tiscali, s některou z
těchto společností podepsal dohodu a začal za připojení platit. Před nástupem
bezplatných služeb existoval systém cen, kterému se neformálně říkalo 250/500.
Vyšší částka znamenala možnost neomezeného připojení po celý den, pochopitelně
v ní nebyly telefonní poplatky. Tento systém se možná již brzy vrátí.
Zdá se jaksi nekorektní hovořit o volných providerech v článku o připojování
firem, když bezplatné služby jsou určeny domácnostem. Faktem ale je, že se i
přes existenci lepších alternativ (placených) v komerčním sektoru používají.
Lze však předpokládat, že "velký třesk" spojený s koncem bezplatných služeb
jednou přijde a přinese i revizi dnešního stavu. Ne všichni majitelé pevných
linek jsou připojeni právě k síti Českého Telecomu a ne všichni ISP mají své
přístupové body umístěny u něj. Připojit se k internetu pomocí modemu je
pochopitelně možné i z jiných sítí, jedná se však spíše o minoritní záležitost
a ani ta příliš mnoho peněz neušetří. Obecně se dá říct, že alternativní
operátoři silně preferují jiné varianty připojení, než je dial-up.

ADSL? Zatím ne
Asymetric Digital Subscriber Line je rychlé a potenciálně i levné řešení
přístupu k internetu s využitím klasické telefonní linky. Už z principu se u
něj počítá s paušálním zpoplatněním. Tento koncept na rozdíl od ISDN Always On
nelze tak snadno obejít. Bohužel, testování této služby Českým Telecomem bylo
letos násilně ukončeno opět rozhodnutím ČTÚ, a kdy se znovu rozjede, je sporné.
ADSL, pokud by fungovalo, by představovalo výborné vyřešení problému
kancelářského internetu. Bohužel technika není vše, a tak i když české
telekomunikační sítě jsou na jeho nasazení připraveny, o politické atmosféře se
to říci rozhodně nedá.

Bezdrátové snění
Přístup k internetu pomocí bezdrátových sítí typu LAN (WLAN, Wi-Fi) je v
oblasti ISP stále ještě novinkou. Prozatím totiž trpí řadou technických omezení
a dětských nemocí. Mezi ně se řadí především relativně malý dosah přístupových
hot-spotů, výměna IP adresy po přechodu z jednoho do druhého, někde dokonce i
technické výpadky a rušení. Jejich nasazení se očekává především ve velkých
městech, pilotní pokusy jsou již v provozu v Praze. Je nepravděpodobné, že by
si tyto sítě našly v dohledné době nějakou velikou a stálou masu zákazníků.
Jedna věc je na nich však lákavá. Tou je technická snadnost a finanční
nenáročnost připojení. Vždyť bezdrátový modul pro notebook stojí několik málo
tisíc a jeho konfigurace je také velice jednoduchá. Na straně operátora pak
hot-spot, byť s omezeným dosahem a kapacitou, také nepředstavuje přehnaně
vysokou investici, a to zejména tehdy, má--li již vybudovanou datovou
infrastrukturu, do níž je možné ho zapojit. Vývoj v této oblasti bude
nepochybně ještě velmi zajímavé sledovat, i když zázraky se všeobecně nečekají.

Internet po kabelu
Jedním z rychlých a kvalitních řešení při přístupu k internetu jinak než pomocí
telefonní či ISDN linky je využití služeb kabelové televize. Podmínkou je, aby
v dosahu subjektu, který se chce připojit, byly instalovány příslušné rozvody a
provozovatel kabelové televize internet poskytoval. Bohužel, ne všechny rozvody
mohou být použity pro přístup k síti, respektive přenos informací oběma směry.
Naštěstí v mnoha městech již tato možnost existuje. Například pražská UPC za
měsíční poplatek 3 000 Kč nabízí datově a časově neomezenou linku o rychlosti
192/128 Kb/s (download/upload), za dvojnásobek této ceny pak 320/256 Kb/s.
Aktivační poplatky se přitom pohybují okolo tisíce korun. To jsou údaje platné
pro pražské části v dosahu sítě provozovatele. Podobná situace ale panuje téměř
ve všech větších městech. Hlavním faktorem limitujícím využití kabelové
televize je právě nutnost nacházet se tam, kde jsou položeny příslušné kabelové
rozvody. V minulosti si někteří zákazníci tohoto systému navíc stěžovali na
občasné krátkodobé výpadky sítě. Ty sice neovlivňovaly například práci s
elektronickou poštou, více ale již programy typu instantního messagingu nebo
P2P, které však pro kancelářský internet nejsou stěžejní.

Talířové řešení
Satelitní připojení mělo až donedávna jeden závažný nedostatek bylo
jednosměrné. Prakticky to znamenalo, že zatímco pro stahování dat z internetu
jste mohli využívat kapacitu satelitní linky až 2 Mb/s, informační tok opačným
směrem byl limitován stávajícím připojením. Tím byl převážně dial-up,
alternativně některá z pomalých bezdrátových linek. Satelit byl tak spíše
akcelerátorem downloadu než skutečným připojením. Nyní již ale i u nás existují
možnosti použití obousměrného (two way) satelitního připojení, které nabízí
například Contactel, ale i další firmy. Satelitní připojení je velice rychlé,
má ovšem jeden nedostatek. Tím je latence nepříjemná prodleva mezi vysláním
požadavku na data a jejich dodáním. Latence je způsobena použitou technologií,
neměla by však mít vliv na většinu využití. Měsíční poplatky se pohybují podle
rychlosti připojení okolo pěti tisíc. V praxi je ale problémem omezení objemu
přenášených dat. To se při typickém používání jednoduchých síťových aplikací a
základních služeb neprojeví, není však vhodné pro stahování velkých objemů
informací, jako jsou například ISO soubory (image soubory CD).

Mikrovlnné připojení
Bezdrátoví ISP poskytují své služby téměř ve všech městech a fungují již řadu
let. V poslední době ale jejich aktivita stoupá právě v souvislosti s blížící
se katastrofou bezplatných dial-up služeb. Existují v podstatě dva druhy
bezdrátových linek sdílené a nesdílené. Stejně jako v případě dalších možností,
vyjma telefonu, je kapacita linky o určité rychlosti u sdílené varianty
rozprodána několika klientům. Výsledná rychlost vašeho připojení je odvozena od
celkové kapacity linky a aktivity jejích dalších uživatelů. Nesdílená linka
tímto problémem netrpí. Určitým odlehčením nedostatku sdílené linky, kdy ve
špičkách dosahuje propustnost často velmi nízkých hodnot, je garance minimální
rychlosti. Za tu je ovšem nutné si připlatit. Cena typického koncového bodu pro
sítě typu Breezenet se pohybuje v rámci desítek tisíc korun. Částku ale není
vždy nutné poskytovateli zaplatit celou. Někteří bezdrátoví ISP si uvědomili
past způsobenou relativně vysokými náklady na aktivaci a přišli s novinkou
koncový bod není zákazníkem koupen, ale jen pronajímán. Tím se redukují náklady
na aktivaci přístupu.
Bezdrátový internet vyžaduje obvykle přímou viditelnost mezi přístupovým a
koncovým bodem. Důležité je také poměrně precizní nasměrování zařízení zejména
jedná-li se o malé a levné varianty. Přístup je obvykle tarifikován paušálně,
protože počítání různých poplatků u bezdrátů, které se vůči klientovi chovají
jako prvek LAN sítě, nemá příliš smysl.
Někteří operátoři dodnes zpoplatňují přenesený objem dat, respektive překročení
kvóty dané paušálním programem. Obecně se však od takového přístupu ustupuje.
Typické řešení vhodné pro kancelářský internet může vypadat asi takto.
Instalace koncového bodu s vyvedením síťového kabelu do zákazníkova PC nebo
přepínače přijde na pět tisíc korun. Měsíční poplatek u nepočítané, avšak
sdílené linky, s rychlostí 96/96 Kb/s bez garance spodní hranice, je něco málo
přes tisíc korun. To je méně než v případě kabelové televize. Ta je ale jednak
rychlejší a jednak většinou netrpí rychlostními výkyvy.
Obecným nedostatkem sdílených linek založených na Breezenetu nebo podobných
technologiích jsou rychlostní skoky a občasné výpadky. Linka je heterogenní,
její vlastnosti se formují v závislosti na počtu uživatelů, a to nejen
formálních (připojených subjektů), ale hlavně faktických (účastníků v podsítích
jednotlivých zákazníků).

Slovníček
SOHO - Small Office, Home Office (malé a domácí firmy)
ISP - Internet Service Provider (firma, která vás připojí k internetu)
ISDN - Integrated Services Digital Network (vylepšení telefonní linky,
rychlejší a digitální přenos dat, volný telefon v případě volání, více kanálů)
VPN - Virtual Private Network (virtuální privátní síť)
Dial-up - vytáčený internet nebo také komutované připojení

Co je to kancelářský internet?
Používání e-mailových služeb pomocí off-line klientů nebo webového rozhraní
Využívání webu, hledání informací, čtení informačních zdrojů
Používání instantního messagingu (ICQ, AOL, MSN Messenger atd.)
Upload souborů (webových stránek, dokumentů) pomocí FTP
Využívání vzdálených informačních systémů a aplikací (obchodní rejstřík, jízdní
řády atd.)

Jak vyřešit kancelářský internet?
Levným a dobrým řešením je připojení pomocí kabel. televize
Tam, kde nejsou její rozvody, lze použít bezdrát. mikrovlnný spoj
Tam, kde není možný ani on, nastupují satelitní řešení. Jsou však drahá na
zavedení
ISDN se hodí jen pro slabé použití, tarifikuje se časově
Telefonní linka jen jako záložní

Jak lze účtovat internet
Pevná částka ISP, pevná telekomunikačnímu operátorovi, pohyblivá za minuty
(vytáčené, ISDN)
Pevná částka ISP, pohyblivá za objem přenesených dat (GPRS, některé další
bezdráty)
Pevná částka ISP, ale omezená data (duplexní satelit)
Pevná částka ISP, ale omezená rychlost

Kolik stojí kancelářský internet?
Kabelová televize
1 500 Kč instalace, 3 000 Kč měsíčně, neomezené množství dat, nepočítaný čas
+ rychlé a stabilní
-jen v dosahu rozvodů

Telefon
měsíční poplatek podle zvoleného tarifu (obvykle stokoruny), cca 50 Kč za
hodinu, rychlost obvykle 56/33,6 Kb/s, datově neomezené
+ dostupné všude a flexibilní
-drahé

Satelit (duplexní řešení)
měsíční poplatek cca 5 000 Kč, instalace řádově desítky tisíc, časově
neomezené, datově omezené, rychlost stovky Kb/s
+ velmi rychlé
-drahá instalace, odezva

Bezdrátový spoj (sdílená linka)
měsíční poplatek okolo 1 000 Kč, instalace okolo 10 000 Kč s pronájmem
zařízení, více s prodejem a podle podmínek
+ laciné a permanentní
-rychlostní skoky

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.