Jak se mučí vývojáři

Firma SAP patří k těm, které není třeba našim čtenářům představovat. Iniciativa mySAP.com ohlášená koncem jara ...


Firma SAP patří k těm, které není třeba našim čtenářům představovat. Iniciativa
mySAP.com ohlášená koncem jara odpovídá na výzvu, kterou dnes představuje
elektronický byznys. O ní, ale i o dalších plánech SAP jsme si povídali s
marketingovým ředitelem SAP ČR Petrem Ryvolou.
Společnost SAP nedávno oznámila novou iniciativu nazvanou mySAP.com. O co jde?
Tato iniciativa, která byla ohlášena na letošním květnovém uživatelském setkání
Saphire99 v Nice, je reakcí firmy SAP na fenomén elektronické komerce a je
určena jak pro profesionální uživatele systémů SAP, tak pro uživatele
příležitostné.
Prostřednictvím internetových aplikačních komponent bylo možno do systému SAP
R/3 vstupovat už od verze 3.1, ovšem mySAP.com přichází s úplně novou
myšlenkou. Je to internetovský portál, který integruje aplikace SAP s
aplikacemi a produkty třetích stran na jedno místo tedy to, čemu se v
angličtině říká one step business. Na rozdíl od nejznámějších portálů, jako
jsou například Yahoo! nebo Lycos, které zjednodušeně řečeno pouze vyjmenovávají
určité služby, jsou za portálem mySAP.com skutečné aplikace.
MySAP.com bude pokrývat problematiku řízení vztahů se zákazníky, problematiku
dodavatelsko-odběratelských řetězců, resp. jejich řízení, problematiku Business
Intelligence, Knowledge Managementu, finančnictví, logistiky a lidských zdrojů.
Ještě tento rok zde budou k dispozici některá odvětvová řešení.
Na portále mySAP.com bude postupně k dispozici více než 100 internetových
obchodních a více než 30 internetových kolaborativních scénářů.
Technologicky je mySAP.com vybudován na technologii XML a BAPI a využívá také
stadnardních výhod architektury SAP, jakými jsou například tenký klient,
škálovatelnost aplikační vrstvy či paralelní přístup do systémových komponent.
V mySAP.com jsou rovněž promítnuty výsledky EnjoySAP, které přinášejí nové
zjednodušené uživatelské rozhraní. Chceme-li dát občasným uživatelům, kteří SAP
nepoužívají běžně, možnost s tímto systémem pracovat, musíme jim nabídnout
prostředí, na které jsou zvyklí, které je intuitivní a snadno ovladatelné.
Iniciativa EnjoySAP je součástí nové verze SAP R/3 4.6.
Jakým způsobem bude společnost SAP z této iniciativy generovat nějaký obrat?
Cenová politika bude oznámena na uživatelské konferenci Saphire v září v
Philadelphii. Bude v zásadě založná na principu obchodních scénářů
realizovaných prostřednictvím mySAP.com. Zákazníci mohou také konvertovat
existující systém SAP R/3, SAP odvětvová řešení či produkty Nové dimenze do
licencí mySAP.com. Vzhledem k novému cenovému modelu se zde otevírá velký
prostor pro realizaci outsourcingu, zejména pro menší a střední podniky.
Můžete se ještě podrobněji vrátit k rozhraní EnjoySAP?
Existuje takové přirovnání: Když vezmete vývojáře SAPu, svážete mu ruce a
zalepíte pusu a posadíte ho někam, kde se pracuje se SAP R/3, jsou to pro něj
neskutečná muka. Po designu aplikace měl představu o tom, jakým způsobem bude
uživatel postupovat, realita je však často v příkrém rozporu s jeho původním
očekáváním. Navíc se výrazně mění struktura uživatelů, od úzké skupiny
profesionálů k široké vrstvě příležitostných uživatelů. SAP se ve svém vývoji
dosud zaměřoval především na profesionály, ovšem dnes, kdy se SAP R/3 stal
dominantním produktem na trhu, opravdu dozrál čas, aby se vývojáři SAP
zamysleli nad tím, jak tuto aplikaci používá příležitostný uživatel.
EnjoySAP také dále rozvíjí personalizované rozhraní, založené na roli, kterou
uživatel v podniku zastává. Určité transakce, které jsou některými uživateli
často používané a které byly v hierarchii uživatelského rozhraní hodně skryty,
jsou dnes snáze přístupné. Výsledkem by měly být daleko menší náklady na
vlastnictví aplikace, neboť bude mnohem jednodušší naučit uživatele s ní
pracovat.
Vraťme se teď k loni oznámené iniciativě Nové dimenze. Jaký je její ohlas na
trhu?
Má obrovskou odezvu. Nazval bych ji možná dalším velkým oznámením od chvíle,
kdy R/3 vystřídala R/2.
Jednoznačně se potvrzuje celosvětový úspěch ERP systémů, které tvoří páteř
řízení podniků a institucí. Produkty Nové dimenze představují souhrn nástrojů
pro Business Intelligence, řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců,
Knowledge Management atd. Obecně můžeme mluvit o jakési druhé vlně aplikačního
softwaru, která přichází právě po zavedení ERP systémů. Transakční systémy
poskytují velké množství kvalitních dat, která lze využít nejrůznějším způsobem.
Klíčovým produktem Nové dimenze je SAP Business Information Warehouse, který
představuje základní kámen této rodiny. Je to kompletní řešení datového skladu
pro podniky, kterým přináší tzv. předdefinovaný obchodní obsah. To je něco, co
zákazníkovi umožní po velmi krátké době od zavedení Business Information
Warehousu do podniku využít jej nejen jako nástroje pro analýzu, ale také jako
velmi silný reportingový nástroj.
Druhým produktem Nové dimenze, o kterém bych se chtěl zmínit, je Advanced
Planner and Optimizer. Je to nástroj pro optimalizaci logistiky
dodavatelsko-odběratelských řetězců jak na výrobní úrovni, tak na úrovni
distribuční.
V současnosti zahajujeme v České republice pilotní projekt implementace
Business Information Warehouse u společnosti Čerozfrucht.
Co chystá SAP v nejbližší době pro Českou republiku?
Naše pobočka je tu v první řadě proto, abychom českému zákazníkovi nabídli
stejné portfolio produktů a služeb SAP jako ve všech vyspělých zemích. Nejde
jenom o to, zákazníkům systém implementovat. To je první krok. Dalším musí být
velký důraz na oblast zákaznické podpory, na vývoj dalších služeb, které
pomáhají rozvoji zákaznického informačního systému. Jedním z příkladů může být
nový produkt Archivace dat, připravený ve spolupráci se společností iXOS.
Chceme zákazníkům pomáhat řešit jejich problémy, a tím nemyslím jenom problémy
aplikační infrastruktury, ale i problémy podnikatelské.
Společně s Microsoftem se chystá iniciativa poweR/3, velice dobře se rozjíždí
HP SAP StartKit iniciativa budovaná společně s firmami Hewlett-Packard a
Logica. Tyto projekty mají společného jmenovatele: přiblížit co nejefektivněji
informační systém SAP R/3 i menším a středním zákazníkům, například
technologicky a aplikačně předem připraveným řešením.
Určitě bych se chtěl zmínit o odvětvových řešeních jedná se o nadstavbu R/3,
která přináší nějakou odvětvově specifickou funkcionalitu. Uvedli jsme SAP
Retail odvětvové řešení pro pojišťovny IS-IS/CD, a připravujeme další.
Začátkem příštího roku pak uvedeme na český trh verzi 4.6 EnjoySAP.
Jedním z odvětvových řešení je, pokud vím, i Public Sector. V souvislosti s
veřejným sektorem bych se chtěla zeptat, jak vidíte současnou situaci ve vztahu
informatiky a státní správy?
Společnost SAP byla dlouho vnímána jako dodavatel podnikových informačních
systémů pro výrobní sféru. Záhy se v reformované státní správě zemí EU
zjistilo, že tzv. nejlepší obchodní postupy je velice výhodné aplikovat i pro
tuto oblast. Máme dostatek referencí z Rakouska, Německa, Nizozemí a dalších
států.
Jinou otázkou je samozřejmě dostatek finančních prostředků. Tady ovšem může
pomoci mnoho iniciativ, např. Phare. Není tedy vždy nutné skončit na tom, že
státní správa nemá peníze. Je třeba přinést takové řešení, které státní správu
osloví, a pak se dají hledat cesty, jak tyto projekty financovat.
Děkuji vám za rozhovor.
9 2337 / jaf









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.