Jak se připojit k Internetu přes satelit

To, co dnes nejvíce omezuje možnost využívání Internetu k práci, je především nízká rychlost připojení k jeho po...


To, co dnes nejvíce omezuje možnost využívání Internetu k práci, je především
nízká rychlost připojení k jeho poskytovatelům. DirecPC, které u nás nabízí
společnost Gity, je jedním z možných řešení.
Proč satelitní připojení?
Satelitní připojení se snaží řešit tradiční úzké místo při přístupu k
Internetu, tedy cestu od poskytovatele k zákazníkovi, řešenou většinou
vytáčenou nebo pevnou linkou a modemem. DirecPC nabízí poněkud nevšední
připojení přes družici Hot Bird, které se u zákazníka uskuteční pomocí
parabolické antény. Protože anténa je schopna data pouze přijímat, je nutná
ještě další, pravděpodobně modemová linka, kterou se budou data do Internetu
vysílat. Parametry linky mohou být v podstatě libovolné, omezující je jen
minimální přenosová rychlost 9 600 b/s.
Pozadí satelitního řešení
K tomu, aby bylo možné využít DirecPC, je nutné dodržet několik podmínek.
Především je třeba mít výhled směrem k jihu, kde se na obloze nalézá družice
Hot Bird. S tím souvisí možnost umístění parabolické antény s LNB (konvertor
signálu) například na střeše. Dalším požadavkem je připojení k Internetu s
možností vysílat data. Touto cestou se totiž přenášejí požadavky na stažení
stránek, souborů či dat a případně se také data posílají na servery. Proto je
nutné mít další konto přístupu na Internet a platit příslušné telekomunikační
nebo jiné poplatky.
DirecPC využívá družici Hot Bird 3 na pozici 13 stupňů východně. Data se do ní
vysílají na základě požadavků uživatelů z řídicího centra v německém
Griesheimu. Na satelitu je vyhrazeno pásmo pro datový přenos, kde na jednoho
uživatele připadá datový tok až 400 Kb/s. Data jsou pakována a kódována
algoritmem DES, takže dekódovací karta v PC vybere z celého datového proudu
pouze ty úseky, které jsou určeny pro konkrétního uživatele. Řídicí centrum
DirecPC (Network Operating Centre, NOC) zajišťuje chod sítě, stanovuje rozvrh
vysílání informací, vysílá data směrem k satelitu a udržuje katalogy
elektronických dokumentů.
Požadavky do NOC proudí po standardních páteřních sítích Internetu a stejně tak
centrum samo stahuje příslušné informace z Internetu po běžných sítích. Na
straně uživatele se využívá běžné modemové připojení k Internetu právě k tomu,
aby mohly být doručeny požadavky na data do centra DirecPC.
Skutečný provoz
Pro případného uživatele DirecPC bude zřejmě největším přínosem když se dozví,
jak tento systém funguje v praxi. Ve skutečném provozu je hardwarová instalace
parabolické antény a dekódovací karty do počítače záležitostí několika de-sítek
minut práce zkušeného technika. Složitost softwarové instalace jsme neměli
možnost zjistit, neboť k nám přišel systém již nastaven. Ke správnému provozu
je nutné nasměrovat anténu přesně na družici, k čemuž slouží konfigurační
program, jenž je součástí softwarového vybavení DirecPC. Program ukazuje sílu
signálu přijímaného anténou a tak lze snadno nasměrovat parabolu co nejlépe.
Provozuschopnost zařízení je možné zkontrolovat jednoduchým testerem na
obrazovce. Po požadavku na spuštění aplikace, která pracuje s Internetem (např.
browseru), následuje navázání spojení s pomocí modemu k lokálnímu poskytovateli
připojení.
Další práce je shodná jako s jakýmkoliv jiným počítačem připojeným na Internet.
Lze stahovat soubory, prohlížet stránky, posílat data, psát poštu nebo třeba
poslouchat rádio z Internetu. Do počítače pak proudí data přes satelit, z
počítače pak běžnou modemovou linkou.
Rychlost
Důvod, proč si pořídit připojení DirecPC, bude nejspíš v rychlosti přenosu dat.
Ověřili jsme si, že ta se v reálném provozu může vyšplhat až na výborných 150
KB (kilobajtů!) za sekundu při nízké zátěži sítě v nočních hodinách. V běžném v
denním provozu se pohybuje normálně okolo taktéž úctyhodných 120 KB/s.
Jenže...
Bylo by krásné, kdyby vždy vše bylo ve skutečnosti tak, jak je popsáno v
předchozím odstavci. Bohužel, reálný provoz odhalil obrovský problém týkající
se rychlostí přenosu. Vzhledem k tomu, že vysílací centrum je v německém
Griesheimu, týkají se vysoké rychlosti přenosu pouze stahování z německých
serverů, spojených vysokorychlostními sítěmi s Griesheimem. Mimo území Německa,
respektive mimo německé páteřní sítě, je přenosová rychlost zhruba odpovídající
pevné lince 64 kb, tedy do 15 KB/s. Pro dosažení výsledných 120 KB/s je nutné
stahovat s pomocí několika oken, aby pak celková rychlost byla součtem
jednotlivých dílčích rychlostí.
Finanční náročnost
Pořídit si DirecPC rozhodně není příliš levná záležitost a také jeho provoz si
nemůže dovolit každý. Za sadu dekódovací karty a parabolické antény s LNB
konvertorem včetně kabeláže se platí 18 100 Kč, zřízení spojení stojí 1 500 Kč,
dalších 1 000 Kč bude pravděpodobně stát montáž u zákazníka, prováděná
specializovanou firmou. Zprostředkovateli Internetu se platí objem dat
přenesený satelitní cestou, 1 MB stojí od 20 do 28,60 Kč. Rozdíly cen jsou dány
různými tarifními programy, při větších přenosech se samozřejmě cena za
megabajt úměrně snižuje.
K vlastnímu satelitnímu připojení je navíc potřeba přičíst cenu další modemové
linky a cenu poskytovatele připojení Internetu přes modem. Při dlouhodobém
provozu (21 dní v měsíci, každý den 8,5 hodiny) bude tato "dodatečná" platba
asi 10 000 Kč. Pro lepší využití kapacity linky lze dokoupit síťový modul,
takže přístup k Internetu prostřednictvím satelitu bude mít každá oprávněná
stanice počítačové sítě. Platby za vytáčenou linku lze omezit s využitím
vlastností ovládacího softwaru, který po 30 sekundách neaktivity na Internetu
dovede zavěsit modem.
Pro koho je DirecPC?
DirecPC je určeno pro uživatele, kteří vyžadují vysokou rychlost přenosu
souborů, přitom ale nechtějí data do Internetu poskytovat. Dokud však nebudou
zrychleny páteřní sítě, je vysoká rychlost stahování omezena prakticky jen na
německé servery. V ostatních případech odpovídá DirecPC přibližně pevné lince s
kapacitou 64 kb/s.
8 2090 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.