Jak se připravit na vstup do roku 2000?

Odpovědět na otázku, jak se připravit na problém, o kterém nikdo přesně neví, co může způsobit, je velmi obtížn


Odpovědět na otázku, jak se připravit na problém, o kterém nikdo přesně neví,
co může způsobit, je velmi obtížné. Velké počítačové firmy shodně (jako jeden
muž) tvrdí, že jsou na rok 2000 (Y2K) připraveny a jejich zákazníci nebudou mít
žádné problémy. I přes tato tvrzení však bude velká část jejich zaměstnanců s
největší pravděpodobností na přelomu roku držet pohotovost.
Samozřejmě z logiky věci vyplývá, že problémy určitě nenastanou na jejich
vlastních systémech, ale když už, tak na aplikacích vyvinutých zákazníkem či na
technologiích dodaných konkurencí. Nebo že by si přece jenom nebyly tak
stoprocentně jisty svými produkty?!
Připravují se krizové plány
Některé velké mezinárodní IT firmy (nebo možná všechny) mají vypracovaný
důmyslný krizový plán pro případ nečekaných problémů. Komunikace mezi
jednotlivými centry, které budou na přelomu roku v pohotovosti, je zajištěna
pomocí několika různých komunikačních kanálů (pevná síť, družicové spojení...).
Všechna centra rozmístěná po celé zeměkouli budou mít on-line přístup k
informacím o situaci v časových pásmech, která už přešla do roku 2000.
Na základě získaných informací budou mít potom zastoupení firem např. v Evropě
nebo ve Spojených státech řádově několik hodin času na to, aby eliminovala
některá z případných rizik. Ke stejným informacím budou mít přístup i zákazníci
těchto společností. Otázkou zůstává, kolik se toho dá za těch několik hodin
stihnout. Na druhou stranu, pokud problémy nebudou zásadního významu, jak
všichni tvrdí, na odstranění vad kosmetického charakteru to bude doba
dostatečná.
České státní orgány zaspaly
Státní instituce ve vyspělých zemích většinou neočekávají žádné závažné
problémy. Česká vláda začala zvonit na poplach až v letošním roce, takže
připravenost naší státní správy a samosprávy zůstává otázkou. V tomto kontextu
je skoro dobře, že tolik očekávaný "státní informační systém" stále existuje
jen v hlavách představitelů Úřadu pro státní informační systém. Tam mu totiž
žádné problémy s přechodem na rok 2000 nehrozí.
Podle jedné z posledních zpráv Národního koordinačního střediska pro
problematiku přechodu počítačů přes rok 2000 je plně připraven český
telekomunikační sektor. Tedy hlavně firmy Český Telecom, RadioMobil a EuroTel.
Ty očekávají možné problémy maximálně s přetížením sítě na Štědrý den a na
Silvestra z důvodu, že si velké množství lidí bude chtít v podobném okamžiku
popřát vše nejlepší...
Přitom právě sektor telekomunikací patří mezi oblasti, které jsou nejvíce
ohroženy problémy roku 2000. Podle zprávy OECD mezi nejkritičtější oblasti dále
patří finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, energetika, letecká doprava,
vládní služby, výroba a maloobchod. Středně ohroženými sektory jsou lodní
doprava a malé a střední firmy, a jako nejméně rizikové uvádí zpráva zdravotní
péči, zemědělství a stavebnictví. Z hlediska současné připravenosti jsou
nejlépe hodnoceny sektory finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a letecké
dopravy, nejhůře potom oblast vládních služeb, maloobchodu, zemědělství,
stavebnictví a segment malých firem.
Americká ekonomika hlásí připravenost
Bílý dům vydal už v první polovině listopadu prohlášení o připravenosti
klíčových odvětví americké ekonomiky na rok 2000. Podle této zprávy jsou
oblasti finančních služeb, energetiky, dopravy a telekomunikací dobře
připraveny. Nejistota panuje pouze v oblasti malých firem a menších chemických
podniků, o kterých vláda nemá doposud dostatečné informace.
Někteří odborníci však nesdílejí optimismus americké vlády. Podle nich
například ještě koncem října nebyla připravena polovina dispečerských systémů
pro linky první pomoci (záchranné složky). Také některé lokální vládní
instituce, školní úřady a další jsou v přípravách na Y2K pozadu. Nicméně Bill
Clinton v této souvislosti prohlásil, že neočekává při změně data na rok 2000 v
USA žádné zásadní problémy národního rozsahu.
Podle průzkumu provedeného v sektoru malých chemických výrobců v USA není dosud
připraveno plných 86 % firem s 200 a méně zaměstnanci (údaje pocházejí z konce
října letošního roku). Zatímco 4 % těchto firem má obavy z katastrofických
scénářů, 30 % z nich předpokládá pouze ekonomické problémy. Nicméně i při
nejhorších scénářích by mohly tyto firmy způsobit problémy maximálně lokálního
dosahu.
Poslední údaje z amerických oficiálních zdrojů uvádějí, že Spojené státy celkem
vynaloží na přípravy na rok 2000 neuvěřitelných 114 mld. dolarů. Zatímco v roce
1995, kdy přípravy teprve začínaly, dosáhly náklady spojené s Y2K částky 5 mld.
dolarů, v letošním roce s očekává jejich výše okolo 30 miliard. V roce 2000
potom utratí americké firmy a instituce dalších 5,2 mld. dolarů.
První žaloby
V souvislosti s rokem 2000, a opět v Americe, se už objevily i první soudní
spory. Americký úřad SEC (Securities and Exchange Commission) žaluje firmu
Accelr8 Technology za nepravdivé informace, které uváděla o svém softwaru
Navig8 2000. Tento software slouží na opravy problémů spojených s rokem 2000, a
konkrétně je určen k analýze počítačových programů na systémech Digital
Equipment VAX/VMS. Výrobce však uváděl, že aplikace fungují i na produktech
firem IBM a Microsoft.
Accelr8 Technology prodala nedávno licence svého softwaru v hodnotě 412 tis.
dolarů také Americkému energetickému úřadu, který jej používá v Rusku, na
Ukrajině a Litvě, aby pomohl těmto zemím připravit jejich jaderné reaktory na
rok 2000. Takže vskutku žádná legrace. Na druhou stranu mluvčí firmy tvrdí, že
tento úřad je s jejich softwarem nadmíru spokojen a plně jej využívá.
Embargo na nákup nových
IT produktů
Po vyhubení hmyzu neotevírejte okna ani dveře, radí americká vláda v
souvislosti s rokem 2000 (pro lepší pochopení v angličtině se pro problémy s
rokem 2000 používá také název "Year 2000 bug" a bug zase znamená hmyz).
Soukromé firmy a státní instituce, které investovaly miliardy dolarů do
přípravy svých systémů na Y2K, by měly podle této rady zastavit své nákupy IT
produktů až do března roku 2000. Do března proto, že 29. únor je dalším možným
zdrojem problémů (některé aplikace, a není jich málo, budou mít pravděpodobně
problém s rozpoznáním roku 2000 jako přestupného).
Velké státní instituce, jako např. ministerstvo obrany, ministerstvo
spravedlnosti nebo Federální řízení letového provozu, které tradičně utrácely
velké částky za nákup IT technologií, mají už několik měsíců zmrazeny veškeré
nákupy. Protože ministerstvo obrany zjistilo, že je velmi těžké uhlídat
pořizování nových IT produktů ve svém resortu, provedlo tuto restrikci, a
všechny případné nákupy musí až do odvolání schvalovat několik nejvyšších
generálů. Námořnictvo USA má zmrazeny veškeré nákupy v období od 1. října 1999
do 1. března 2000.
Velmi obdobné podmínky má i orgán řízení letového provozu a jednotlivé letištní
správy v USA. Některé instituce nákup nového softwaru či hardwaru provádějí i
nadále, ale jejich instalaci odsunuly až na březen příštího roku. Asie, Afrika
a Rusko
Zatímco Severní Amerika a pravděpodobně i většina evropských zemí, jak se zdá,
bude připravena poměrně dobře, situace v rozvojových zemích, ale i v některých
asijských státech a v Rusku je stále velmi nejasná. Informace o přípravách
tamních firem jsou velmi strohé a spíše ojedinělé. Například v Rusku je situace
natolik nejistá, že USA vážně zvažuje odvolání svých lidí z ambasád.
Ale abychom neházeli všechny asijské země do jednoho pytle, tak například
singapurská vláda plánuje zaslat do všech 950 tisíc domácností čtyřstránkovou
příručku jako rádce pro vstup do roku 2000. Tato iniciativa má ujistit všechny
občany, že jejich země je na změnu data dobře připravena. Čtyřstránkový manuál
obsahuje srozumitelné instrukce, které mají pomoci přezkoušet domácí zařízení a
osobní počítače na rok 2000.
Závěrem
Pokud i přes všechna prohlášení našich firem a státních institucí očekáváte
katastrofické scénáře vstupu do nového milénia, doporučuji zapátrat po
zmiňované knize či po jiném podobném materiálu. Pokud však, stejně jako většina
odborníků a analytiků, sdílíte názor, že problémy budou spíše administrativního
charakteru, připravte se na silvestrovský víkend stejně jako každoročně.
Samozřejmě, že je vhodné provést zálohu důležitých dat na vašem domácím či
firemním počítači (což by měla být běžná věc) pro případ, že by vaše aplikace
měly nějaké problémy. Nic proti těm, kteří by se rádi řídili podle podobných
příruček, ale jestliže takových jedinců bude více, je velmi pravděpodobné, že
největší problémy nakonec nezpůsobí samotné počítače, ale spíše unáhlené a
nepřiměřené reakce velkých mas lidí.
Mimochodem, česká vláda (stejně jako vlády jiných zemí) připravuje vydání
publikace týkající se možných problémů při změně data, která bude distribuována
před koncem roku do všech domácností. Důvodem vzniku těchto publikací je snaha
zabránit panice a odradit nás všechny od nakupování železných zásob a vybírání
bankovních účtů.
Jak se připravit?
Jelikož já osobně nehodlám činit žádné zvláštní přípravy na příchod roku 2000,
snad jen s výjimkou nákupu několika lahví šampaňského a podobných pochutin, je
velmi těžké radit. Nicméně například vydavatelství UNIS Publishing vydalo už
koncem roku 1998 knihu, resp. příručku nazvanou "Jak přežít rok 2000" (jedná se
o překlad díla dvojice amerických autorů s originálním názvem Time bomb 2000).
V ní jsou velmi podrobně rozebrána rizika a problémy, které mohou vzniknout v
běžném denním životě. Kniha je postavena na tom, "co by se stalo, kdyby", a
popisuje, jaké dopady by mohl mít rok 2000 na různé oblasti lidského života.
Problémy jsou zde děleny podle délky jejich trvání na krátkodobé (2-3 dny),
střednědobé (měsíc) a dlouhodobé (rok nebo dokonce dekáda). Je velmi
pravděpodobné, že většina možných problémů bude spadat do kategorie
krátkodobých a příprava na ně je proto relativně jednoduchá.
Protože Spojené státy americké jsou na nejrůznější přírodní katastrofy zvyklé,
přirovnávají autoři tyto přípravy k situaci před příchodem blizardu nebo
hurikánu. Proto radí nashromáždit zásoby jídla, vody, svíček a hotových peněz,
které vystačí na několik dní. Podle nich by se mohlo stát, že bude několik dní
zavřena firma, ve které pracujete, a za tuto dobu nemusíte dostat ani mzdu. Po
dobu několika dní můžete přijít o přístup k telefonu, televizi, bankomatům apod.
Součástí knihy je i tolik oblíbený, katastrofický popis ranních hodin dne 1.
ledna 2000, kdy přestaly fungovat telefony, elektrika, neteče teplá voda atd.
Hlavně zde však najdete ucelený návod na řešení problémů, které by mohly
začátkem roku 2000 nastat. Autoři podle všeho nepatří mezi lidi, kteří už dnes
shromažďují zásoby a chystají se utéct do hor. Celou dobu zdůrazňují, že velká
část systémů bude na rok 2000 připravena, ale i ten zbytek může způsobit vážné
problémy. Tato tvrzení dokládají i průzkumy o připravenosti jednotlivých
odvětví na příchod nového tisíciletí. Při svých úvahách se opírají o studie
známých firem a další důvěryhodně vypadající zdroje. Velmi časté je i
srovnávání roku 2000 s hospodářskými krizemi tohoto století a se stejně
nepředvídanými událostmi ve východní Evropě počátkem 90. let.
Jaký návod však kniha nabízí? Dozvíte se, jaké důsledky může mít rok 2000 na
zaměstnanost, na veřejné služby, dopravu, bankovnictví a finance, na potraviny,
na vaše domácí PC, na informační média, zdravotnictví, státní instituce,
telefonní a poštovní služby, vzdělání, ale i na průmyslová zařízení, která jsou
řízena vlastním mikropočítačem.
Nejedná se však jen o úvahy a spekulace o možných problémech, ale o
strukturovaný návrh opatření, která je vhodné provést jako prevenci při časově
různorodých problémech. Pro každou oblast je zde návod, jak se připravit na
krátkodobý 2-3denní výpadek, nouzový plán pro výpadek po dobu jednoho měsíce,
roku a dokonce i 10 let.
9 3411 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.