Jak se řídí Nokia

Tucty šéfů technologicky nejvyspělejších firem se pokoušejí spojit lidi, slova, data a internet dohromady kdekoliv a k...


Tucty šéfů technologicky nejvyspělejších firem se pokoušejí spojit lidi, slova,
data a internet dohromady kdekoliv a kdykoliv a společnost Nokia dělá totéž,
ale bez drátů.
Tak by se dala stručně vyjádřit filozofie managementu finské telekomunikační
společnosti Nokia, která za poslední léta udivila svými výzkumnými, výrobními a
obchodními úspěchy v oblasti mobilních telefonů. Nositelem této koncepce je
její 51letý předseda a generální ředitel Jorma Ollila, jehož někteří znalci
pokládají za jednoho z nejoriginálnějších a nejuznávanějších světových manažerů
vůbec.
Společnost Nokia přišla od roku 1992, kdy se jejího kormidla ujal právě Jorma
Ollila, s 15 významnými produkty, které si okamžitě získaly prvenství na
světovém trhu. Patří k nim například vůbec první digitální telefon pro GSM,
dále první mobilní telefon v provedení pro asijské zákazníky či první mobilní
telefon s funkcí SMS. V září 2000 začala společnost Nokia jako první zavádět
mobilní telefony pro podnikatele se systémem WAP a otevřela v Paříži první
integrační systémové centrum 3. generace, které slouží pro aplikace mobilního
internetu jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. Nokia sama dokáže
vyprodukovat více než 3 % hrubého domácího produktu Finska a svými výrobky
pokrývá téměř celou jednu čtvrtinu finského vývozu. Doslova senzační se zdá být
skutečnost, že od roku 1992, kdy byl do čela firmy postaven Jorma Ollila, se
tento průmyslový podnik, který kdysi vyráběl pouze pneumatiky a gumovou obuv,
vyšvihl v prvotřídní světovou telekomunikační společnost. Sám Ollila je dnes
natolik všeobecně uznávaným manažerem, že si ho zvolili za člena správní rady
společnosti Ford Motor Company a vědecké rady Fakulty politických studií J. F.
Kennedyho při Harvardově univerzitě. A jistě není překvapením ani to, že si
Ollilu vybrali za člena Kulatého stolu evropských průmyslníků. Jorma Ollila je
velice vzdělaným mužem. Je nositelem akademických titulů mistra (masters
degree) hned ve třech disciplínách v politických vědách, v ekonomice a ve
strojním inženýrství. Špičkový manažer firmy už dnes není jen "velkým bossem"
zahleděným pouze do "vlastní kuchyně", ale je komplexně uvažujícím řídícím
činitelem globálního charakteru. A Jorma Ollila je vskutku manažerem globální
dimenze.

Praktiky v Nokii
K nejdůležitějším prvkům manažerského stylu v Nokii bezesporu patří týmová
práce. A to jak v řízení, tak i ve výzkumné, výrobní a obchodní činnosti. Vždy,
když Nokia oznamuje nový model nebo nový druh služby, používají její zástupci
první osoby množného čísla tedy "my". Všichni lidé ve firmě včetně Jormy Ollily
hovoří o pracovních kolektivech. Sám Ollila je obdařen vzácným talentem
vytvářet kolem sebe týmy pracovitých lidí, kteří mají naprostou svobodu říci
cokoliv, komukoliv a kdykoliv, což platí zejména o odborných seminářích a
poradách, které se nesou v duchu brainstormingu.
Ollila se osobně zasadil o to, aby mu lidé na jakékoliv pozici bez ostychu
sdělovali své poznatky o firmě, což samozřejmě platí i směrem k jejím dalším
odpovědným činitelům. "Je to mimořádně pozitivní element pro inovaci," říká
Ollila o brainstormingu a dalších způsobech přímé komunikace mezi všemi
zaměstnanci bez rozdílu a dodává: "Mám přitom na mysli nejen inovaci firemních
produktů, ale vývoj zaměstnanců a celé naší organizace. Zároveň jsme ale
pragmatickou organizací, která se řídí potřebami času nejsme žádnými dogmatiky,
kteří chtějí analyzovat každý problém za každou cenu až do úplného vyčerpání
sil. Proto se musí vždy najít někdo, kdo rázně převezme odpovědnost, jinak
bychom se dostali do situace, kdy budeme od rána do večera jen debatovat a
debatovat. Míč je ve hře od samého začátku a krouží kolem všech vždy jde o to,
aby to netrvalo příliš dlouho a někdo jej v pravém okamžiku uchopil a vyrazil s
ním k brankové čáře."
Ollila je považován za muže, který má vysoký smysl pro rozmanitost kultur. Při
svých cestách řeší lokální problémy zastoupení své firmy na různých
rovnoběžkách a polednících. "Ollila jeden den vystupuje před svými kolegy ve
Finsku," říká o něm prezident a generální ředitel ABB GÖran Lindhal, "ale hned
druhý den je už v San Franciscu, kde hovoří s mladou generací průkopníků
nejvyspělejší telekomunikační technologie, aby vzápětí odletěl do Číny nebo
Japonska na jednání s tamními obchodníky. Má cit pro vstup do kultury svých
zákazníků a samozřejmě pro kulturu, která je organickou součástí života lidí
zaměstnaných společností Nokia po celém světě."

Odpovědnost a vzdělávání
Skutečně velký důraz klade Ollila na rozhodnutí, jež se týkají personalistiky.
Sám k tomu říká, že "každé jmenování do jakékoliv funkce je signálem, který
zazní po všech komunikacích firmy."
Ollila také od samého začátku svého působení v čele firmy prosazuje rotaci
odpovědností špičkových manažerů. Od této doby nezůstal ani jediný post trvale
obsazen jedním člověkem. Přitom vůbec nejde o to, že by příslušní lidé selhali,
ale naopak dostávají stále další šance vnášet nové myšlenky do práce v nových
úsecích. Jorma Ollila osobně dbá o to, aby mladí a zejména noví pracovníci na
všech úsecích měli dokonale zajištěné vzdělávání za účelem trvalého zvyšování
kvalifikace. Tyto školicí aktivity jsou přitom organizovány takovým způsobem,
aby byl každý "nováček" ve firmě schopen porozumět nejen všem aspektům své
stávající práce, ale aby byl zároveň systematicky připravován rovněž ke
zvládnutí dalších náročných úkolů, které firmu i jeho osobně očekávají v blízké
perspektivě. Zvyšování kvalifikace musí být vedeno tak, aby se účastník kurzů
dobře orientoval v celém podniku a samozřejmě aby od samého počátku získával
sebedůvěru, že na práci stačí a že ji bude dělat v odpovídající kvalitě. Není
bez zajímavosti, že z Ollilovy iniciativy se razí firemní tendence, která
zajišťuje i to, že už samotný proces vstupního vzdělávání nového zaměstnance
musí být přísně individuální, doslova "šitý na míru" každému nováčkovi. Dále
platí, že musí vycházet jak z charakteru a obsahu úkolů na místě, pro které byl
pracovník přijat, tak i z informací, které personalisté Nokie o této posile
získali v přijímacím řízením.
Co říci závěrem? O metodách řídící práce Jormy Ollily by jistě bylo možno
napsat celou knihu. Důležitý je však zejména jeho vztah k lidem. Za svoje
poslání (nikoliv jen povinnost) považuje, aby se mu dařilo vytvářet a dále
obohacovat zdravé pracovní a mezilidské vztahy i posilovat důvěru mezi
managementem a pracovníky. A také aby dokázal stále přesvědčovat manažery, že
nic není škodlivějšího než tolerance k udržování umělých přehrad (sociálních či
společenských) mezi zaměstnanci na různých postech a na různých hladinách
hierarchie řídicích struktur. Společnost Nokia má přirozeně silný a kompetentní
personální útvar. Ale generálního ředitele a předsedu Jormu Ollilu je jistě
možno považovat za muže, který slouží světovým manažerům za vzor i proto, že
sám dokonale ovládá také všechny potřebné metody a nuance moderní
personalistiky. Považuje je nikoliv za "něco navíc" ke své běžné práci, ale za
její podstatnou součást.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.