Jak se rychle dostat do Internetu

"Advanced Dialer for Windows 95/NT vám pomáhá snadněji vytvořit připojení do Internetu..." praví se v úvodních slove...


"Advanced Dialer for Windows 95/NT vám pomáhá snadněji vytvořit připojení do
Internetu..." praví se v úvodních slovech popisu tohoto programu a lze říci, že
to nejsou pouze reklamní fráze.
Program totiž prohlédne adresář "Telefonického připojení sítě" a využije
všechny informace o připojeních, která jste si již dříve vytvořili. Jde v
podstatě o jakýsi manažer telefonického připojení k Internetu, který stávající
údaje dále využívá a doplňuje o řadu dalších rozšíření. Jedním z
nejdůležitějších je možnost vytvoření scriptových souborů pro automatické
vkládání údajů potřebných (u některých poskytovatelů) pro přihlašování. Scripty
lze dále externě uložit na disk. Jejich vytvoření je intuitivní a řada příkazů
je navíc již předdefinována.
Lze využít možnost sledovat provolané minuty u vašeho poskytovatele, a to
včetně započítání volných minut. Takto můžete sledovat provolanou dobu u všech
poskytovatelů, ke kterým se připojujete po řadu týdnů. Program vytváří několik
celkem atraktivních grafických výstupů doby připojení u každéhoz poskytovatelů,
výsledky lze
také automaticky exportovat např. do Excelu.
Naprogramování připojení v libovolnou dobu lze zkombinovat do řady možností,
přičemž výsledně docílíme téměř libovolného opakování vytáčení. K dispozici je
zároveň možnost aktivovat po připojení automaticky další činnosti spuštěním
prohlížeče s nastavenou libovolnou stránkou (jako parametrem) počínaje, a
aktivací činností samotných aplikací konče. Tak lze např. zcela zautomatizovat
činnost navázání stahování souborů pomocí programu GetRight v případě pádu
linky.
Abych jen nechválil: tyto možnosti vyžadují poměrně pečlivé nastavení všech
parametrů, aby PC nezůstalo "viset" na ISP nebo na lince. Musím také přiznat,
že některé funkce se mi ani nepodařilo nastavit.
Program tedy nenabízí žádná opravdu revoluční vylepšení, je však bezpochyby
cenným pomocníkem pro uživatele používající pro připojení k Internetu vytáčenou
linku. Takovýchto uživatelů je dnes přitom čím dál více.
Advanced Dialer je stabilní a přehledný, ušetří čas strávený monotonními
činnostmi a navíc monitoruje dobu připojení k Internetu. Může se také stát
(ovšem po pečlivém nastavení) automatickou stanicí, která bude za vás pracovat
třeba uprostřed noci.
8 2248 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.