Jak si představit .Net

Společnost Microsoft nedávno začala prodávat maloobchodní edici svého nového produktu Visual Studio .Net Enterprise Arc...


Společnost Microsoft nedávno začala prodávat maloobchodní edici svého nového
produktu Visual Studio .Net Enterprise Architect. Tento masivní balík je
spojením integrovaného vývojového prostředí produktu Visual Studio .Net IDE,
modelovacích nástrojů postavených na základě Visia, kompletního balíku pro
korporátní servery .Net, zdrojového ovládání Visual SourceSafe a funkcí pro
vytvoření architektonických šablon pro týmový vývoj. Po značném množství
veřejných ukázek a betaverzí přineslo Visual Studio IDE zákazníkům několik
překvapení.
Naše hodnocení se zaměřilo na nové funkce pro modelování a korporátní šablony,
celkovou hodnotu balíku a zlepšení jediného zbývajícího microsoftského jazyka,
jenž není součástí .Net, totiž C++. Visual Studio .Net Enterprise Architect
jsme shledali solidním základem pro navrhování a vývoj softwaru, ovšem
prostředí neposkytuje tak automatizovanou pomoc, jak jsme čekali. Silný zájem o
Visual Studio .Net spojený obrovským objemem stahovaného produktu (o sedmi
CD-ROMech) způsobily na serverech MSDN (Microsofts Developer Network), což je
služba poskytovaná zdarma, kalamitu. My jsme měli štěstí, protože se nám
podařilo celý balík stáhnout na jeden pokus a při plné rychlosti, kterou
umožňuje DSL připojení. Stažený software jsme si vypálili na CD-ROM za použití
mechaniky Que! FireWire a poté jen nainstalovali na workstation běhající na
procesoru AMD Athlon XP 2000+ s operačním systémem Windows XP. Vypálení i
instalace proběhly bez sebemenších problémů.

Co všechno v něm najdete?
Balík Visual Studio .Net Enterprise Architect je téměř identický s nižší verzí
Enterprise Developer. Oba balíky obsahují kompletní funkční edice většiny
microsoftských serverů .Net: Windows 2000 Server, SQL Server 2000, Exchange
2000 Server, Commerce Server 2000 a Host Integration Server 2000. Licence
omezuje používání dodávaného serverového softwaru na vývojové a testovací
účely. Oba balíky rovněž obsahují verzi 6.0c serveru pro kontrolu zdroje Visual
SourceSafe. Klientský přístup Visual SourceSafe je pak integrován do Visual
Studio .Net IDE. Za příplatek asi 25 000 Kč na Enterprise Architect lze získat
navíc tři funkce, které v balíku Enterprise Developer nejsou. Především
platformu BizTalk Server 2000 EAI (Enterprise Application Integration), jež
obklopuje sbírku softwarových aplikací .Net serveru. Za druhé architektům
určené nástroje a dokumentaci, kterou mohou použít na vytvoření výkonných
šablon řídících a vytyčujících aktivity vývojáře. Za třetí Enterprise Architect
obsahuje úctyhodnou sadu databázového softwaru a nástrojů pro modelování
obchodních procesů založený na Visiu.
Společnosti Microsoft se podařilo dát dohromady celkem zajímavou sadu
standardních programovacích jazyků: C#, J# (Java), C++, Visual Basic a JScript.
Očekává se, že vývojáři v Javě a C++ přejdou k C# a že programátoři ve Visual
Basicu se přizpůsobí striktnějším hranicím, jež na ně klade .Net. Podpora pro
jazyk J# není součástí tohoto vydání, nicméně je možné si ji separátně stáhnout
na adrese msdn.microsoft.com/visualj/jsharp/beta.asp. JScript se jako jazyk pro
.Net často přehlíží, a to, jakým způsobem je s ním zacházeno ve Visual Studiu
.Net, jeho profil rozhodně nezvýší. Tato adaptace standardizované skriptového
jazyka evropské asociace výrobců počítačů (ECMA) je sice stejně výkonná jako
všechny ostatní jazyky platformy .Net, ovšem samostatné moduly JScriptu, které
si vytvoříte, je zapotřebí kompilovat manuálně na příkazovém řádku, přičemž IDE
zvládne kód JScript vložený do webových stránek ASP a ASP+. V novém IDE jsou
přítomné i funkce pro zvýraznění syntaxe JScriptu a dokončení příkazu,
IntelliSence, které lze nalézt ve starším Visual Interdev 6.0.

Položení základů
Architektura a designové funkce Enterprise Architectu mají špičkovým vývojářům
poskytnout výkonnější nástroje a lepší kontrolu nad tím, jak bude jejich design
používán. Přiložená kopie Visia nabízí lepší modelingovou podporu pro databáze,
obchodní procesy a objekty. Visio přistupuje k navrhování databází na bázi ORM
(Object Role Modelling). ORM redukuje strukturu databáze na sadu faktů,
například "Zaměstnanec má telefon" nebo "Místnost je v budově". ORM nahrazuje
dlouho používaný diagram ER (Entity Relationship), což je změna, kterou vítáme.
ORM je jednodušší a výraznější než ER; je dokonce natolik jednoduchá, že ORM
modely mohou vytvářet a číst i lidé, kteří nedisponují technickým vzděláním.
Ale Visio v žádném případě ER kompletně neopouští a uživatelům poskytuje i
kompletní sadu ER šablon a nástrojů. Například pokud Visio vytvoří grafický
model existující databáze pomocí reverzního engeneeringu, vznikne tak diagram
ER. Visio též dokáže pracovat s úkolovými a procesními diagramy, které jsou
kompatibilní s verzí UML 1.2 (Unified Modeling Language), a automaticky provádí
kontrolu syntaxe navrhovaných UML modelů. Když je modelování ukončeno, Visio
vygeneruje zdrojový kód v C#, C++ nebo Visual Basicu a ten vytvoří objekty
vymodelované v UML. Další designovou funkcí Visual Studio .Net Enterprise
Architect je vytvoření podnikových aplikačních šablon. Šablona Visual Studio
definuje sadu politik a zdrojů pro určitý vývojový projekt. Vývojáři pracující
na tomto projektu mají předepsané určité limity, definované právě šablonou, a
získávají snazší přístup ke kódu a dokumentaci vztahujících se k projektu.
Projektový architekt vybuduje obchodní šablonu vytvořením souborů TDL (Template
Description Language) založených na XML. Kromě výtečných funkcí pro editaci XML
v IDE, Visual Studio .Net bohužel architektům toužícím vytvořit určité šablony
přílišnou pomoc neposkytuje. Navzdory tomu jsou obchodní šablony přínosem pro
týmový vývoj, zejména pro velké projekty, na kterých se podílí mnoho vývojářů.
Ačkoli na produkt .Net se soustředí značná pozornost, Microsoft nezapomněl ani
na to, že někteří vývojáři stále ještě vytvářejí své kódy v přirozeně
kompilovaném (neboli neřízeném) C++. Nová edice produktu Visual Studio nám dává
šanci posoudit, jak se Microsoftu podaří uspokojit ty nejnáročnější vývojáře, a
lze konstatovat, že nejnovější pokroky ve Visual C++ posouvají tento
microsoftský jazyk výrazně dál.

Není ale jen .Net
Jak Visual C++, tak MFC (Microsoft Foundation Classes) a ATL (Active Template
Library) byly poměrně zásadně předělány. Lehké ATL bylo konečně obohaceno o MFC
třídy zobrazující textové řetězce, grafické koordinátory a obrázky. To
osvobozuje programátory ATL od břímě v podobě nutnosti zahrnovat do programu
mnohem rozsáhlejší knihovnu MFC, když jim bohatě stačí několik tříd. MFC nyní
zahrnuje podporu pro lepší dialogová okna DHTML (Dynamic HTML) včetně
několikastránkového dialogu a jeho nová sada tříd propojuje neřízený kód v C++
se vzdálenými webovými službami. Součástí revidovaných MFC a ATL je Regular
Expressions, populární jazyk, jenž provádí složité spojování diagramů pro
hledání řetězců a získávání dat.
Kromě přístupu k webovým službám nabízejí MFC a ATL snadný přístup ke dvěma
klíčovým síťovým protokolům. Lehký http klient provádí výměnu datových tříd se
vzdálenými webovými servery. Aplikace se už nemusejí spoléhat na Exchange
Server nebo na bizarní MAPI (Messaging API) za účelem odeslání e-mailu. Nová
SMTP třída odesílá elektronickou poštu prakticky přes každý webový server. SMTP
třídu doplňuje třída MIME, jež konstruuje zprávy o několika částech s binárními
přílohami. Kompilátor pro C++ ve Visual Studio .Net je na první pohled
výkonnější. Podle prvních odhadů došlo ke zhruba 25procentnímu nárůstu výkonu
oproti kódům kompilovaným v původním C++ 6. Společně s dalšími funkcemi ve
Visual Studiu .Net včetně jedinečných designových schopností edice Enterprise
Architect je celkový obraz prostředí pro návrh architektury, vytvoření a správu
obchodního softwaru navýsost přitažlivý.

Visual Studio .Net
Enterprise Architect
+ silné nástroje pro modelování databází i procesů a objektů, konstruování
databází reverzním engeneeringem a snadné generování kódu z UML, kompletní sada
serverů .Net pro vývoj a testování
- v této edici chybí J# (Java), kód JScript je nutno kompilovat ručně
Poskytl: Microsoft, msdn.microsoft.cz/vstudio
Cena (bez DPH): 81 890 Kč
Platformy: Windows NT 4.0 a pozdější

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.