Jak si vede Evropa na celosvětovém trhu IT

Globální svět informačních a komunikačních technologií si na Zemi vytvořil své vlastní geografické regiony, ve kte...


Globální svět informačních a komunikačních technologií si na Zemi vytvořil své
vlastní geografické regiony, ve kterých sleduje míru svého růstu, úspěchů i
krizí. Pokud vezmeme jeho pohled za svůj, potom např. na Evropu spolu s USA
připadá více než 70 % hodnoty tohoto světa.
Celková hodnota trhu IT na Zemi má podle ročenky EITO hodnotu 727 ECU, přičemž
největší podíl, více jak 40 %, mají Spojené státy. Následuje Evropa s téměř
třetinovým podílem, zhruba 12,5 % připadá na Japonsko. Na jihovýchodní Asii,
reprezentovanou "4 tygry" (Hongkong, Jižní Korea, Singapur a Tchaj-wan) vychází
podíl zhruba tříprocentní. Celý ostatní rozmanitý svět dohromady má z hlediska
IT hodnotu zhruba stejnou jako Japonsko tedy kolem 12,5 %.
Zahrneme-li mezi informační i telekomunikační technologie (ICT), vychází poměry
mezi regiony podobně, jenom o něco poklesne podíl USA (35,8 %) a podíl "zbytku
světa" stoupne na 19 %. Celosvětová hodnota trhu ICT činí 1 445 miliard ECU.
Jak si ve světě IT stojí jednotlivé západoevropské země? V roce 1998 byla
hodnota trhu IT v západní Evropě 193 miliard ECU, přičemž na země Evropské unie
připadlo 94,1 % této hodnoty (182 miliard ECU). V rámci Evropské unie zaujímají
největší podíl Německo (23,2 %) a Velká Británie (20,9 %). Třetí největší podíl
má s 17,7 % Francie. Tempo růstu trhu je odhadováno pro jednotlivé země, i pro
západní Evropu jako celek, zhruba na 9,5 % ročně. Přejděme ale k situaci v
jednotlivých zemích.
Německo
Německo se nyní těší v oblasti IT z vedoucího postavení v západní Evropě
hodnota trhu IT 45 miliard ECU v roce 1998 znamená téměř čtvrtinový podíl v
rámci zemí EU a předpovídaný 10% růst v roce 1999 naznačuje, že si své
postavení udrží.
Růst v oblasti prodeje PC byl v roce 1998 dán především poptávkou malých a
středních firem, podpořily ho i výdaje ze strany státních institucí. Cenová
válka na poli desktopů stlačila ceny natolik, že byla výrazně podpořena i
poptávka běžných uživatelů, kteří modernizovali své domácí počítače. Analytici
soudí, že se snižování cen v roce 1999 rozšíří i do oblasti notebooků.
Problém roku 2000 a zavádění jednotné evropské měny euro výrazně podpořil
výdaje německých společností na software a služby. Z tohoto pohledu nepřekvapí,
že klíčovým trendem se jednoznačně stala rostoucí poptávka po konzultačních a
školicích službách. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků vede k růstu zájmu o
outsourcing. V oblasti prodeje ERP aplikací (Enterprise Resource Planning
podnikové informační systémy) pokračuje zdravý růst. Zvyšuje se poptávka ze
strany středně velkých firem, které tak rozšiřují cílovou skupinu prodejců ERP
systémů. Tento trend se pomalu rozšiřuje i na menší firmy, na což prodejci
reagují zařazováním produktů pro platformu Windows NT. Dalšími důležitými
katalyzátory růstu v Německu jsou nástup e-commerce a rozšiřování technologie
smart cards chytrých karet.
Francie
Oživení francouzské ekonomiky mělo kladný vliv i na sféru IT, která v roce 1998
zaznamenala 9,8% růst, přičemž v roce 1999 je očekáván růst ještě o něco vyšší
10,1 %. Celková hodnota trhu IT ve Francii v roce 1998 je odhadována na 34
miliardy ECU.
Situace na trhu s PC je velmi obdobná jako v ostatních vyspělých zemích.
Poptávku udržují především malé a střední firmy, roste zájem o nákup počítačů
pro domácí použití. Tento zájem je vedle snižování cen desktopů podporován i
využíváním nových distribučních kanálů pro příklad uveďme prodej PC v
supermarketech. I ve Francii je očekáván posun poptávky směrem k přenosným
počítačům.
Velkým tahounem růstu je ve Francii Internet. Významně roste poptávka po
zařízeních, umožňujících přístup na Web a nejde zdaleka jen o PC. Ve středu
zájmu je možnost připojení pomocí digitálních televizních sítí. Tento fakt
neušel francouzským operátorům, kteří nyní rozšiřují nabídku interaktivních
služeb. Přitom je zajímavé, že nástup elektronického obchodování je ve Francii
poněkud pomalejší než v okolních zemích. Samozřejmě i Francie zažívá vzepětí
poptávky po softwaru a službách v souvislosti s rokem 2000.
Velká Británie
Navzdory zpomalení růstu hrubého domácího produktu je trh IT ve Velké Británii
poměrně stabilizovaný. Hodnota trhu IT v roce 1998 činila 40 miliard ECU,
přičemž její růst je již od roku 1997 poměrně stabilizovaný kolem 9,8 %.
Trh s PC je poměrně chabý; kvůli poklesu cen nerostou tržby prodejců a zároveň
díky vysokým úrokovým sazbám firmy nemají příliš zájem investovat. Růst v této
oblasti momentálně podporuje především snaha velkých firem snižovat náklady na
vlastnictví, což v konečném důsledku vede k nákupu levných PC a poněkud
opožděnému příklonu k platformě Windows NT. I to je důvod, proč se prodejci ve
svých strategiích zaměřují především na malé a střední firmy. Stále trvající
vládní investice podpořily nákupy PC ve školství.
Nejprogresivněji roste ve Velké Británii oblast služeb, zejména v kategorii
služeb konzultačních a školicích. Důležité jsou i služby v oblasti sítí, nicméně
se to netýká outsourcingu, který se zatím prosazuje jen pomalu. Přestože Velká
Británie nepatří do první vlny zemí, vstoupivších do Evropské monetární unie,
euro nezůstává stranou zájmu firem. Totéž lze říci o přípravě na rok 2000. I to
je důvod nárůstu poptávky po softwaru a službách. Britská vláda též aktivně
podporuje rozvoj e-commerce.
Itálie
Ekonomický růst v Itálii byl nižší, než se čekalo (1,5 %), nicméně nízké
úrokové sazby a vládní aktivity přispěly k vytváření nových pracovních
příležitostí, což poněkud vylepšuje výhled do letošního roku. Hodnota italského
trhu IT v roce 1998 byla zhruba 16 miliard ECU, přičemž roční nárůst se
pohybuje kolem 8,5 %.
Na rozdíl třeba od Francie nebo Německa jsou hybnou silou na italském trhu IT
velké společnosti. Poptávka malých a středních podniků poněkud zesílila až v 2.
půlce roku 1998 a její intenzita má v roce 1999 vzrůstat. Investice směřují
především do oblasti síťové infrastruktury, datawarehouse a ERP aplikací. V
oblasti služeb je zájem především o konzultační služby, řízení a správu sítí a
služby systémové integrace. Jako u ostatních evropských zemí, i v Itálii věnují
firmy svoji pozornost i peníze problému roku 2000 a euru.
Trh s PC oživil především pokles jejich cen a agresivní obchodní politika
hlavních distributorů a prodejců. Počítače si pořizují především velké a
střední firmy, reprezentující např. průmysl a telekomunikace. Vedoucí pozici na
italském trhu IT však nepochybně mají ERP aplikace. Elektronické obchodování se
v Itálii zatím nedočkalo velké podpory firem, nicméně je zřejmé, že jeho čas v
následujících letech teprve přijde.
Španělsko
Španělská ekonomika si v loňském roce vedla poměrně velmi dobře (růst HDP 3,8
%), spotřebitelská poptávka rostla díky růstu zaměstnanosti, snížení daně z
příjmu a nízkým úrokovým sazbám. Hodnota španělského trhu IT v roce 1998 činila
7 miliard ECU při celkem stabilním, zhruba 9,5% ročním nárůstu.
Situace na trhu PC je dána především poptávkou velkých firem, která nejspíš
podpoří trh PC až do konce dekády. Zájem malých a středních firem o nákup PC v
roce 1998 teprve začíná, jeho rozvoj je očekáván především letos a v příštích
letech. Nízké ceny desktopů podpořily též poptávku domácích uživatelů.
Klíčovými oblastmi rozvoje španělského trhu IT jsou bezesporu ERP aplikace a
datawarehousing. Potřebu další nabídky softwaru a služeb podpořily, tak jako i
v ostatních evropských státech, problém roku 2000 a nutnost používat
euro-kompatibilní účetní systémy.
Ostatní země
Ostatní země západní Evropy je možné chápat jako ostatní v rámci EU (podíl na
celkové hodnotě trhu IT v EU je 19,9 %) a ostatní vně této unie (podíl na
celkové hodnotě trhu IT je 5,9 %).
Růst na trhu IT je zde předpokládán zhruba v intervalu od 8,5% (Švýcarsko) do
10%. Rekordní růst zaznamenalo Řecko (11,7%), kde pro rok 1999 je očekáván
nárůst výdajů na IT 13%.
9 0880 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.