Jak si vybrat zaměstnání

Mnoho lidí se snaží vybrat si práci, která by jim zajistila dlouhodobou perspektivu a kariéru. Jen málokomu vyhovuje za...


Mnoho lidí se snaží vybrat si práci, která by jim zajistila dlouhodobou
perspektivu a kariéru. Jen málokomu vyhovuje zaměstnání na krátkou dobu. Proto
většina lidí hledá stabilní místo. Otázka je, jak se o takovém zaměstnání
dozvědět.
Cesty k novému zaměstnání
Podle průzkumů se o volných místech dozvídají zájemci většinou z novin. Proto
nejběžnějším a nejčastějším prostředkem informace je inzerce. Manažeři,
specialisté a prodejci jsou dost často oslovováni v odborných časopisech nebo
rozhlasem a televizí. Některé firmy, především při nabídce vedlejšího
zaměstnání, rozdávají na ulicích, v Praze ve vestibulech metra, nabídkové
letáčky.
Druhou nejrozšířenější cestou, jak si vybrat zaměstnání, jsou osobní nabídky
zástupců firem, kteří docházejí na vysoké, střední a učňovské školy. Na
vysokých školách, ale to neznamená, že to neplatí i u nižších stupňů, se často
vyskytují specialisté nebo pověření učitelé, kteří pomáhají při umisťování
absolventů tím, že spolupracují s různými podniky nebo institucemi. Další
variantou jsou písemné nabídky a informace, které podniky zveřejňují na
informačních tabulích škol, nabídka stipendií apod.
Speciálním informačním centrem jsou úřady práce, které však většinou mají k
dispozici méně kvalifikovaná a méně specializovaná zaměstnání.
Potřebuje-li podnik už zkušeného pracovníka, používá, kromě inzerce v tisku,
služeb specializovaných agentur nebo se informuje v okruhu obchodních partnerů
apod.
Jak nekupovat zajíce v pytli
Jestliže se objeví zajímavá nabídka, začíná pro zájemce o zaměstnání druhé
kolo. Nechce-li později litovat svého rozhodnutí, je dobré, sežene-li si o
firmě více informací. Například, čím se zabývá, jaký je obsah její činnosti,
jaké jsou její ekonomické výsledky, zda spolupracuje se zahraničím, kolik má
zaměstnanců apod. Pak je důležité zjistit něco o obsahu nabízené práce, o
požadavcích, které má firma na výkon v nabízené funkci a další podrobnosti.
Samozřejmě, že rámcové údaje obsahuje inzerát nebo je sdělí informátor podniku
při návštěvě školy nebo úřadu práce. Konkrétní a podrobnější informace můžeme
získat z odborných časopisů, z údajů uváděných na kapitálovém trhu, z výročních
zpráv firem atd.
Vyplácí se zajít si do sídla firmy osobně. Už z jejího exteriéru a interiéru se
člověk leccos dozví. Vzhled budovy, upravené prostranství, úprava pracovišť a
čistota napoví zájemci o její podnikové kultuře.
Některé firmy udávají v současné době adresu, která neexistuje nebo je na
uvedeném místě pouze zchátralý, neobydlený objekt. Proto je dobré se osobně
přesvědčit, zda firma podává seriózní informace.
Není na závadu promluvit si s personálním pracovníkem ještě před oficiálním
kontaktem s přijímací komisí. U malých firem s jejím majitelem.
Důležité je vědět, co chceme
Získané informace pomohou uchazeči předem si rozmyslet, co vlastně preferuje.
Materiální požitky, využití kvalifikace, příjemné pracovní prostředí apod.
Rozhodování o tom, zda místo přijme, bude snazší. Například mnoho lidí stále
častěji dává přednost mezinárodnímu renomé firmy před výší platu.
Mnohým se vyplatilo sestavit si tabulku hodnotových kritérií. Mohou to být tato
kritéria (pořadí záleží na vás): zajímavost práce, stupeň zodpovědnosti, stupeň
pravomoci, možnost dalšího postupu, platové ohodnocení, další formy ocenění,
služební vůz, dojíždění do zaměstnání, pracovní prostředí, byt či příspěvek na
byt, postavení firmy v odvětví atd.
(Pokračování příště)
8 0611 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.