Jak spravovat obsah vašeho Webu

Systémy pro správu obsahu Webu Systémy pro správu obsahu Webu (Web content management) označují a zaznamenávají infor...


Systémy pro správu obsahu Webu
Systémy pro správu obsahu Webu (Web content management) označují a
zaznamenávají informace, které jsou umisťovány na webové stránky, takže mohou
být snadněji nalezeny, modifikovány a znovu použity. Tyto systémy jsou
kritickými komponentami v personalizaci webových stránek pro jejich návštěvníky.
Představte si knihovnu bez katalogů a štítků a budete mít docela jasnou
představu o chaosu, který je na rozsáhlém webovém serveru. Systémy pro správu
obsahu mohou tento chaos zkrotit katalogizací dat z webových stránek pro rychlé
a efektivní zaznamenávání, editování a změny formátování.
HTML, základní jazyk Webu, pouze popisuje, jak by měly být text, grafika a jiná
data prezentovány webovým prohlížečem. Nepopisuje data samotná a nabízí jen
malou pomoc v případě, kdy webmaster potřebuje najít a modifikovat konkrétní
dokumenty. Jazyk HTML je sám o sobě statický; když je jednou stránka odeslána
na Web, musí být upravována off-line a znovu vystavena, aby se uplatnily
jakékoli změny.
Moc pro lidi
Ale skutečnou silou Webu je jeho schopnost předat nové informace zákazníkovi v
téměř reálném čase a přizpůsobit tyto informace tak, aby jednotlivcům
vyhovovaly. Toto přizpůsobení, známé ve světě Webu jako individualizace nebo
personalizace, je ve skutečnosti nemožné se statickými HTML stránkami, zvláště
s pokračujícím nedostatkem školených webových správců. Je už dost těžké
vytvořit každou webovou stránku jednou, natož znovu generovat tu samou stránku
vždy, když je nutná změna. Potřebovali byste armádu tvůrců webových stránek,
abyste vytvořili zákaznické stránky na, řekněme, Amazon.com, který prezentuje
data založená na preferencích zákazníka a minulých nákupech.
Dynamicky generované webové stránky ale dávají správcům webových serverů
možnost vytvořit webovou stránku jednou a potom "sypat" informace na stránku
mnohokrát. Dynamické generování webových stránek dovoluje webovým správcům
vytvořit jen jednou celkovou šablonu s políčky pro zákaznicky specifické
informace. Poté mohou servery sypat specifická data do šablony, čímž se vytvoří
individualizované stránky na přání.
Co udělá systém
Systém pro správu obsahu uspořádá informace do označených skupin dat, které
mohou být znovu použity nebo rychle aktualizovány tak, aby zobrazovaly
informace bez nutnosti lidského ošetření. Ve své podstatě se správa webového
obsahu podobá funkci textového procesoru na slučování pošty (mail-merge), která
může masově rozesílat tisíce formulářových dopisů, každý obsahující údaje
specifické pro konkrétního zákazníka.
Teorie většiny aplikací pro správu obsahu je jednoduchá: vytvoříte sadu šablon
webových stránek, připojíte je na obsahový server, do zázemí přidáte databázi
informací a připojíte to celé k webovému serveru. Obsahový server automaticky
vytahuje informace z databáze, převede je do odpovídajících formátů a umístí
správná data do šablon, čímž generuje nové a aktualizované stránky automaticky.
Zaměstnanci s malým nebo žádným proškolením pro Web mohou aktualizovat obsah
přímo, aniž by kdy přišli do styku s webovou stránkou. Pouze zadávají informace
do databázových formulářů.
U dynamicky generovaných webových stránek je mnohem pravděpodobnější, že budou
aktuální a v konzistentní podobě. Změny designu je možné uplatnit rychle a
automaticky na rozsáhlých skupinách stránek. Většina systémů pro správu obsahu
zahrnuje také systém workflow, který směruje data automaticky od tvůrce přes
editora k "výstupní kontrole". Často mohou oddělit neoprávněné uživatele od
cyklu tvorby a editace a poskytují auditovací záznamy pro vyhodnocení chyb a
správu verzí, což umožňuje uživatelům vrátit se k předchozí verzi stránek.
Většina systémů správy obsahu podporuje značkovací (tagging) struktury, které
dovolují znovupoužití obsahu bez ruční změny formátování. Nejznámější z nich,
XML, používá strukturu podobnou HTML k popisu dat na stránce. Systémy správy
obsahu také zpravidla používají skriptové jazyky jako je Tool Command Language
a JavaScript.
Vývoj je drahý
Ve skutečnosti může být správa obsahu obtížná a drahá. Vývoj efektivního
systému správy obsahu pro rozsáhlou webovou site vyžaduje velký díl odborných
zákaznických úprav zvláště při vytváření skriptů na řízení datových toků a při
tvorbě efektivních šablon. Každý nový typ webové stránky vyžaduje nové šablony
a skripty pro workflow, což může zabraňovat inovacím.
Rozsáhlé organizace se stovkami tisíc webových stránek mají často paralelní
Weby, každý s jinými potřebami, daty, formáty a umístěním. Dříve existující
Weby musejí převádět tisíce stránek do nového systému pro správu obsahu.
Problém narůstá ještě více, když si organizace vyměňují data určená pro webové
stránky. XML potřebuje přídavné popisy dat nebo definice typu dokumentu (DTD
Document Type Definitions), aby bylo možné správně definovat obsah většiny
dokumentů. DTD mají tendenci být závislé na subjektu a nelze je snadno přenášet
mezi organizacemi.
Přichází ICE
Mnoho standardů vytvořených kolem XML je ještě ve vývoji. Nicméně protokol pro
výměnu informací a obsahu ICE (Information and Content Exchange) je speciálně
vytvořen, aby usnadnil mnoho problémů se správou obsahu a výměnou dat. (O ICE
se více dovíte na www.w3.org/TR/1998/ /NOTE-ice-199881026.)
ICE, který byl poprvé uznán World Wide Web Consorciem v roce 1998, popisuje,
jak by měl být spravovaný obsah předáván mezi webovými stránkami. Poskytuje
obecný slovník termínů a metod pro výměnu dat používající XML. Bude zvláště
vhodný pro vytváření informací, které jsou pronajímány nebo prodávány na mnoho
webových míst s minimem těžkostí při překladu.
Na tvorbě první verze standardu se mj. podílely společnosti ja-ko Microsoft,
Sun Microsystems, Adobe System nebo Vignette. Používají se zde určená pravidla
formátování na jakýkoli druh dat,
která mohou být prezentována na webových stránkách, včetně takových položek
jako je datum a čas.
0 1417 /pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.