Jak udělat z dat informace

Novinky v oblasti nástrojů pro Business Intelligence Minulý týden se ve Vídni konala konference SEUGI. Konferenci pořáda...


Novinky v oblasti nástrojů pro Business Intelligence
Minulý týden se ve Vídni konala konference SEUGI. Konferenci pořádala
společnost SAS Institute, největší softwarová soukromě vlastněná společnost na
světě.
SAS je dle zprávy Meta Group nejvýznamnějším dodavatelem nástrojů pro business
intelligence. Zaměstnává více než 10 000 lidí v 50 zemích světa. Na konferenci
SEUGI jsme o vysvětlení pojmu business intelligence a o představení nových
nástrojů pro tuto oblast požádali Zdeňka Pance, ředitele české pobočky SAS
Institute.

Společnost SAS má dle aktuální zprávy Meta Group na trhu nástrojů pro business
intelligence vedoucí pozici. Jak byste čtenářům pojem business intelligence
stručně vysvětlil?
Business intelligence je ucelený koncept nakládání s informacemi, které firmy v
rámci své činnosti vytvářejí a shromažďují. Řešení business intelligence
poskytují firmám komplexní pohled na jejich činnost a představují nezbytnou
podmínku pro provádění strategických rozhodnutí přinášejících podnikatelský
úspěch. Tato řešení tedy umožňují organizacím vytvářet hodnotné informace z
nejrůznějších datových zdrojů ať už se jedná o data z transakčních databází,
ERP systémů, systémů pro řízení dodavatelských řetězců, nebo o data třetích
stran s cílem zvyšovat zisky a snižovat náklady.

V letošním roce SAS představil nové verze svých řešení. Jsou již dostupné na
tuzemském trhu a jaký je o ně mezi zákazníky zájem?
Už v březnu jsme představili novou verzi řešení SAS verze 9.1, které zahrnuje
soubor business intelligence nástrojů navržených pro potřeby různých uživatelů
od operativní úrovně až po vrcholový management. SAS 9.1 bude zákazníkům k
dispozici na podzim tohoto roku a plná verze se očekává začátkem příštího roku.
Mezi řešení, která jsme představili na konferenci SEUGI, patří SAS Marketing
Automation, SAS Interaction Management a SAS Marketing Optimization, které
slouží na plánování, řízení a optimalizaci marketingových aktivit firem. Díky
přesnému zacílení marketingových kampaní na nejvhodnější skupiny zákazníků
mohou organizace výrazně zvýšit odezvu (tzv. response rate) a maximalizovat
návratnost investic do svých marketingových kampaní. Tato oblast se dnes těší
velkému zájmu mezi českými firmami, speciálně potom v oblasti finančních služeb
a telekomunikací.

Jak se v dnešní době, kdy jsou omezovány výdaje na IT, daří vaší společnosti
prodávat nástroje business inteligence?
Škrty IT rozpočtů se naštěstí projektů business intelligence zatím příliš
nedotýkají, protože managementy firem je nechápou jako typické IT projekty. V
současném ekonomickém prostředí, kdy enormně vzrůstá potřeba firem nalézt
přidanou hodnotu a optimalizovat a zefektivnit vnitřní procesy, je business
intelligence logickým řešením, které přináší managementu kvalitnější podklady
pro podporu jejich rozhodování.

Které z referenčních studií, představovaných na konferenci SEUGI, vás zaujaly a
proč?
Z českých firem mě asi nejvíc zaujala prezentace Českého Telecomu, který
demonstroval využití řešení Activity Based Costing (ABC) pro přesné určování
nákladů na jednotlivé telekomunikační služby. Český Telecom je povinen tyto
informace předkládat Českému telekomunikačnímu úřadu jako podklad pro
rozhodování o regulovaných cenách. Využití moderního a velmi přesného řešení
ABC umožňuje Českému Telecomu nejenom splnit závazky vůči regulátorovi, ale
také řídit ziskovost jednotlivých produktů a služeb, nákladů na tyto služby a
přijímat správná obchodní rozhodnutí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.