Jak urychlit průchod skenovaných materiálů

Ani při využití rychlých sítí, výkonných serverů a účinných paměťových zařízení se nepřestávají v kancel


Ani při využití rychlých sítí, výkonných serverů a účinných paměťových zařízení
se nepřestávají v kancelářských službách hledat způsoby, jak urychlit průchod
velkých skenovaných obrazových materiálů. Firma MAEC Software přispívá k
urychlení věcí svým programem SmartMove 2.0. Jedná se o automatickou utilitu,
která kombinuje konverzi obrazových formátů, JPEG kompresi a dávkové zpracování
k vytvoření menších obrazových souborů bez zhoršení kvality.
SmartMove konvertuje formáty obrazových souborů na základě skupin uživatelsky
definovaných úloh. Po definování úlohy určíte 3 "horké" složky (folders), které
SmartMove bude používat jako Vstup, Výstup a Převod. Obrazový soubor vložený do
složky Vstup je automaticky zpracován příslušnou úlohou, výsledný soubor se
objeví ve složce Výstup a původní obraz je uložen ve složce Převod. SmartMove
pracuje na pozadí a neustále hlídá, zda se ve složce Vstup neobjevily nové
obrazy vyžadující zpracování. Jestliže například pracujete v Adobe Photoskopu a
uložíte obraz do složky Vstup určité úlohy, SmartMove provede tuto úlohu,
zatímco vy pokračujete ve své práci v Photoskopu.
Úlohy, které SmartMove umí vykonat
Jsou omezeny na změny rozlišení souboru a převod obrazu do jiného souborového
formátu. Typickou úlohou může být převzetí všech obrazů přímo ze skeneru a
jejich převod do JPEG-komprimovaných DCS (Desktop Color Separation) obrazů.
Druhá úloha může spočívat v tom, že tytéž DCS obrazy jsou vyjmuty ze složky
Převod a konvertovány do 72 dpi TIFF obrazů pro rychlou kontrolu. Tím, že
určitou složku Výstup nebo Převod označíte jako Vstup jiné úlohy, můžete
procedury řetězit.
Dávkové zpracování tohoto typu není nic nového: například DeBabelizer firmy
Equilibrium uměl takové úlohy provádět už před léty. Skutečným zlepšením v
SmartMove je to, že užívá speciální JPEG kompresní algoritmus společnosti MEAC,
umožňující drasticky redukovat velikost souboru při malé, případně vůbec
nepostřehnutelné ztrátě jakosti. Komprese JPEG není nic nového, ale mnoho
operátorů, připravujících tisk, ji odmítalo jako ztrátovou metodu.
Kompresní algoritmus je prý lepší
Podle MEAC je kompresní algoritmus JPEG použitý v SmartMove lepší, než ostatní
dnes používané algoritmy. Algoritmus analyzuje obraz a určuje oblasti s mnoha
detaily. Když takovou oblast najde, upraví nebo vyřadí kompresní algoritmus a
zachová detaily. Některé obrazy zhuštěné programem SmartMove až z 80 procent
vyhlížejí stejně dobře jako originály. A na rozdíl od ostatních kompresních
standardů je tato vlastní metoda programu Smart Move plně reverzibilní.
Nevýhodou tohoto způsobu je, že po dobu zápisu nemohou jiné aplikace otevřít
JPEG soubor ze SmartMove (ačkoli každý PostScript Level 2 RIP ho umí
dekomprimovat a tisknout). Aby pomohla odstranit tyto potíže, dodává společnost
MEAC spolu se SmartMove i plug-in pro Photoskop, umožňující Photoskopu
importovat a exportovat JPEG soubory ve vlastním MEAC formátu. Pokud je vaším
záměrem použít Smart Move k zrychlení přenosu obrazů na vzdálené místo, pak
sharewarová utilita obsažená v SmartMove zkonvertuje na přijímací straně
soubory z formátu MEAC do jednoduchého nekomprimovaného formátu TIFF.
Výhody a nevýhody
Další nevýhodou je, že podporované formáty souborů jsou omezeny na TIFF,
některé EPS a JPEG a Scitex CT. Neexistuje podpora pro GIF soubory, jimž dává
přednost stále rostoucí počet pracovišť pro přípravu tisku, které také
zpracovávají skenované obrazy pro WWW stránky. SmartMove podporuje formát DCS
(pětisouborový EPS obraz), včetně inovace, jež dovoluje, aby rozlišení DCS
hlavičky dosud vždy rovné 72 dpi bylo 50, 72, nebo 100 dpi.
Celkem vzato, SmartMove 2.0 plní svou, poněkud omezenou úlohu docela dobře.
Pracoviště pro přípravu tisku, pracující s kompresí JPEG a standardními
obrazovými formáty jako je DCS, mohou úspěšně využít časově úsporné dávkové
zpracování a konverzi formátů, poskytované tímto programem.
7 2411 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.