Jak urychlit Windows 98?

Prakticky každému uživateli počítače se někdy zdá, že odezva jeho systému je neúnosně pomalá. A vůbec, že on st...


Prakticky každému uživateli počítače se někdy zdá, že odezva jeho systému je
neúnosně pomalá. A vůbec, že on stále čeká na počítač, zatímco ten by měl
očekávat jeho příkazy a okamžitě je vykonávat. Ale realita je prostě taková.
Bez ohledu na to, zda jde o starší PC s procesorem 486 nebo unixovou pracovní
stanici, vždy se najde úloha, na kterou daný stroj stěží stačí. Někdy se takové
problémy dají vyřešit upgradem hardwaru či používáním méně náročného nebo
efektivnějšího softwaru. Často také situaci zlepší vhodné nastavení hardwaru i
programu. Právě o tom, jak si nastavit Windows 98, aby byl váš počítač
rychlejší, je tento článek.
Případů, kdy se podobné informace mohou hodit, je několik a dost odlišných,
proto si každý musí uvědomit, v jaké situaci se nachází a kterých rad využije.
Obecně platí, že optimalizaci rychlosti nejvíce potřebují majitelé starších
počítačů a potom ti, kdo na počítači chtějí pracovat skutečně efektivně a jde
jim o množství práce, kterou počítač doopravdy vykoná a nezáleží, co se při tom
děje na obrazovce.
Grafické rozhraní
Většina novinek ve Windows 98 vlastně úplnými novinkami není, několik věcí bylo
původně v MS Plus!, něco ve Windows NT 4.0, část změn způsobila integrace
Internet Exploreru 4.0 a nová podpora AGP, USB a FAT32 se objevila už v
posledních OEM verzích Windows 95 označovaných jako OSR2 a OSR2.1. Protože
česká verze Windows 98 zatím není k dispozici, vycházejí předpokládané české
názvy z už zmíněných lokalizovaných produktů. Někdy bude pro jistotu uveden i
originální anglický název.
Dobrým začátkem pro jakékoli urychlování programů je maximální vyladění
hardwaru. Detaily o správném nastavení Setupu BIOSu by však potřebovaly
samostatný článek.
Základní úpravy pro urychlení se týkají grafického rozhraní. To je v každém
operačním systému nejnáročnější na operační paměť i na výkon procesoru. U
Windows 98 přibyly nové možnosti rozhraní hlavně díky Internet Exploreru, který
teď tvoří s původním Explorerem (Průzkumníkem) jeden celek. Vysvětleme si
nejdříve jednoduchý obecný princip pro nastavení rychlejší grafiky. Stačí
vypnout všechny efekty, které nejsou nutné, a především se zaměřit na ty, jež
hodně zatěžují systém. Platí, že čím starší a pomalejší procesor a čím méně
paměti, tím více funkcí a vylepšení je vhodné si odpustit.
Efekty
Volby pro možnosti grafického rozhraní Windows 98 se nacházejí na dvou místech.
Prvním jsou vlastnosti obrazovky (Ovládací panely, Obrazovka nebo kliknutí
pravým tlačítkem myši na ploše, Vlastnosti) hlavně záložka Efekty. Pod tímto
názvem se skrývají možnosti známé z MS Plus!. Komu záleží na rychlosti, ten by
měl raději všechny tyto volby vypnout. Všechny zpomalují vykreslování. Plný
počet barev ikon jen zabírá o pár bajtů paměti navíc. Animace oken, menu a
seznamů je standardně zapnuta a zdržuje především postupným vysouváním menu,
které logicky trvá déle než jeho prosté zobrazení. Tuto volbu proto doporučuji
vypnout všem, kdo si nepotrpí na grafické efekty. Vyhlazování hran fontů
(Antialiasing) a ukazování obsahu okna při jeho přesouvání trochu zvýší zátěž
celého systému. U nových rychlých Pentií nebo Pentií II na jejich nastavení
příliš nezáleží, zvážit jejich použití by měli spíše majitelé starších strojů.
Možnosti složky
Do druhé oblasti, kde je možností nastavení více, se lze dostat přes nabídku
Zobrazit v menu každé složky konkrétně přes položku Možnosti složky (původně
Folder Options). Toto nastavení se
týká konkrétní otevřené složky. Jednodušeji se nastavení složek dá otevřít přes
nabídku Start a Nastavení.
Tyto možnosti mají tři záložky, v první obecné lze rovnou nastavit styl
zobrazení složky. Na výběr jsou webový design, dále klasic-ké nastavení známé z
Windows 95 a uživatelské nastavení, kde si
lze zvolit podrobnosti individuálně. Vzhled A la webová stránka byl novinkou
Internet Exploreru 4.0. Pokud se na okraji okna ukazuje náhled souboru nebo
graficky zobrazení volného místa na disku, procesor to zatěžuje, někomu však
může více vadit čekání na vykreslení nebo ztráta místa na ploše.
Webové prvky na ploše jsou specifickou kapitolou. Prostý
HTML text nebo jednoduché obrázky počítač prakticky nezpomalí. Zato různé
aktivní prvky jako skripty nebo animace dokáží zatížit počítač důkladně, o tom
se ostatně může přesvědčit každý, kdo občas brouzdá po Internetu. Podobně je
třeba zacházet i s klasickým zkrášlovacím prvkem, jakými jsou tapety na ploše.
Použití takového obrázku zabere část operační paměti a překreslování plochy je
náročnější. Pro efektivnost je nejlepší nahradit tapetu barevnou plochou, nebo
alespoň rozměry a kvalitu obrázku (tedy i jeho fyzickou velikost) minimalizovat.
Druhá záložka Zobrazit obsahuje podrobnější možnosti nastavení. Zajímavá jsou
tlačítka pro srovnání vzhledu složek, všechna okna složek lze např. upravit
podle aktuální složky. Velká část dalších voleb se týká vlastností
uživatelského rozhraní, které se na výkonu příliš neodrazí, jen si uživatel
může vybrat, čemu dává přednost. Sem patří zobrazování skrytých souborů,
zobrazování přípon a podobné drobnosti. Jsou zde zduplikovány i 2 významné
volby z efektů vyhlazování hran fontů a zobrazování obsahu přesouvaného okna.
Za třetí záložkou Typy souborů se skrývá možnost procházet složky ve stejném
okně. Vlastně se takto transformovala možnost otevírat nová okna nebo procházet
adresářovou strukturu v jednom okně, tedy nic, co by mělo zásadní vliv na výkon
i když každé otevřené okno odčerpá určité systémové prostředky.
Systém souborů
Ve Windows 98, stejně jako v posledních verzích Windows 95, lze pro velké disky
používat FAT32 novou variantu souborového systému. Jeho vliv na výkon jsme si
ověřovali jen ve Windows 95 a v aplikačních testech výkon oproti staré 16bitové
verzi FAT nepatrně klesl. Pokud se tytéž testy pustí pod Windows 98, vyjdou
značně kratší časy. To bohužel neznamená, že upgrade na Windows 98 povede ke
zrychlení, ale jen, že v letošní verzi je jinak nastaveno přiřazování času
procesoru aplikacím na popředí a na pozadí. Obdobné výsledky totiž
benchmarky dávají i pod Windows NT.
Výkonnost počítače se systémem souborů typu FAT velmi záleží na stavu celého
zařízení. Proto je potřeba občas kontrolovat stav disku programy jako Scandisk
nebo Norton Disk Doctor a hlavně pravidelně provádět defragmentaci. Tomu
Windows 98 příjemně napomohou. Při jejich instalaci se nainstaluje Scheduler a
právě Scandisk a Defrag se nastaví jako pravidelně spouštěné aplikace.
Při kritickém provozu lze i v tomto plánovači zrušit pravidelné spouštění při
startu systému. Je však třeba odstranit nebo pozměnit příslušný klíč v
registrech. Potom je vhodné si čas od času na defragmentaci vzpomenout a
spustit ji ručně. Vhodná frekvence záleží na intenzitě práce běžně stačí
provádět tuto činnost jednou týdně. Pokud bude defragmentační program spouštěn
plánovaně, je dobré nastavit jej podle vašich zvyklostí, aby se spouštěl v
době, kdy počítač běží, ale pokud možno na něm nikdo nepracuje. Typickým časem
je třeba přestávka na oběd. Provádění defragmentace během jiné práce není
příliš efektivní a opět snižuje výkon.
Na závěr je třeba připomenout, že k razantnímu nárůstu výkonu těžko může dojít
podobným vylaďováním, ale každá drobnost alespoň o trochu sníží zátěž procesoru
a obsazení paměti a tím celý počítač urychlí, i když to nemusí být vždy na
první pohled patrné. Nastavení poměru mezi rychlostí, komfortem a estetikou je
záležitost zcela individuální. Každý ať si nastaví počítač tak, aby se mu s ním
příjemně a pohodlně pracovalo.
8 1908 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.