Jak vyhledávat na Internetu

K vyhledávání informací na Internetu se používají vyhledávače (search engines). Určitě jste již při vyhledáván


K vyhledávání informací na Internetu se používají vyhledávače (search engines).
Určitě jste již při vyhledávání obdrželi více než nadbytečné množství odkazů na
téma, které jste požadovali. A přitom stačí zúžit výsledek hledání správným
použitím operátorů. V dnešním článku se pokusím zaměřit na operátory, které je
možno používat.
Takové logické operátory dnes nabízí téměř každý vyhledávací engine. Přesná
syntaxe se sice na jednotlivých vyhledávačích malinko liší, přesto i zde lze
najít mnohé společné prvky. Právě o nich, o logických operátorech jako je AND,
OR nebo NOT a o jejich proximních kolezích budou tyto tipy a triky.
Základní operátory boolean operátory
AND (a zároveň) tento operátor zúží výsledek hledání jen na dokumenty
obsahující obě klíčová slova (či výrazy), která operátor spojuje. Např.: banány
AND pomeranče. U některých vyhledávačů je implicitně přednastavena možnost
použití místo operátorů AND jen mezery jako oddělení dvou klíčových slov.
OR (nebo) vyhledávají se dokumenty obsahující alespoň jedno ze klíčových slov
(výrazů) spojených operátorem. Např.: banány OR pomeranče. Většina
vyhledávacích služeb dovoluje použití operátoru OR až v rozšířeném
(složitějším) vyhledávání.
NOT (ne, bez) výsledek vyhledání nebude obsahovat klíčové slovo (výraz) uvedené
za operátorem NOT. Např.: banány NOT pomeranče.
Všechny uvedené operátory můžeme libovolně kombinovat, podle toho jak
potřebujeme jednotlivá klíčová slova přidat či případně vyloučit z výrazu.
Kdybychom měli seřadit tyto operátory podle priority, seznam by vypadal
následovně: NOT, AND a OR. Znamená to, že obecně má nejvyšší prioritu operátor
NOT, a bude tedy proveden ve výrazu nejdříve. Pak se provede operátor AND a
nakonec OR.
Takový složený výraz může vypadat následovně: pivo AND (světlé OR tmavé) AND
NOT řezané.
Proximitní operátory
Tyto operátory nám pomají určit vzájemný vztah klíčových slov uvedených ve
výrazu. Nejčastěji se jedná o vzájemnou polohu uvnitř prohledávaných dokumentů.
NEAR určuje, že klíčová slova musejí být v dokumentu uvedena poblíž nebo v jeho
těsném sousedství. Obvykle bývá vzdálenost nastavena na 25 slov maximálně. Toto
nastavení lze definovat pomocí znaku /. Např. výraz: banány NEAR/5 pomeranče
vyhledá dokumenty, kde je vzdálenost maximálně 5 slov.
FAR tento operátor je pravým opakem operátoru NEAR. Vyhledá tedy slova, která
jsou od sebe patřičně vzdálena. Minimální vzdálenost je podobně jako u NEAR
přednastavena (obvykle na 25) a dá se obdobně změnit znakem /.
ADJACENT (ADJ) výraz, kterým můžeme definovat jako frázi, u níž nezáleží na
pořadí klíčových slov. Např.: zlato ADJ ryzí nalezne všechny dokumenty, kde je
uvedena fráze "zlato ryzí", ale i dokumenty obsahující výraz "ryzí zlato". I u
operátoru ADJACENT lze pomocí znaku / rozšířit vzdálenost umístění slov.
V současné době mnoho vyhledávačů proximitní operátory nepodporuje. Ukažme si
příklad na serveru AltaVista, za použití NEAR (u AltaVisty je hraniční rozmezí
nastaveno na 10 slov). Dejme tomu, že nás zajímají knihy Karla Maye, konkrétně
příběhy, ve kterých vystupuje Old Firehand. Při zadání dotazu book AND May AND
Firehand AltaVista vyhledá přibližně 122 odkazů. Avšak pomocí proximitního
operátoru NEAR zadáním: book AND (May NEAR Firehand) získáme přibližně 6
odkazů, což již představuje podstatnější zúžení výsledku.
Výsledek vyhledávání můžeme také zúžit pomocí frází a operátorů rozšíření
(wildcards). Pro zjednodušení zápisu logického výrazu byly zavedeny operátory +
(plus), který nahrazuje AND, a (mínus), který nahrazuje NOT.
0 0234 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.