Jak vypadá budoucnost e-mailu?

E-mail jen jedním z kanálů Ačkoli se zatím nezdá, že by mohl e-mail být nahrazen jinými alternativami, IT správci p


E-mail jen jedním z kanálů Ačkoli se zatím nezdá, že by mohl e-mail být
nahrazen jinými alternativami, IT správci přesto musejí počítat s možností
výskytu dalších komunikačních cest.
"E-mail se nachází ve stadiu puberty," říká Paul Saffo, futurolog ústavu pro
budoucnost v Palo Altu, v Kalifornii. Problémy se spamem, phishingem a malwarem
budou během "dospívání" vyřešeny, předpovídá Saffo. Zároveň varuje: "Nemůžete
e-mail brát jako izolovanou cestu. Všechny typy komunikace se prolínají a
vytvářejí nové možnosti k výměně informací."
Richard Golden, viceprezident IT infrastruktury ve společnosti Circuit City
Stres, říká: "Ohrožení způsobí, že podniky doplní svou technologickou ochranu o
silnější bezpečnostní politiky. Když si vezmete uzavřenou podnikovou síť, v
jejímž rámci zprávy zkrátka putují z bodu A (odesilatel) do bodu B (příjemce),
zjistíte, že není až tak obtížné integrovat ochranu (spamové filtry, skenery
virů a podobně) a e-maily chránit."
"Věci však směřují ven, do světa, který není tak snadno definovatelný jako
e-mailový systém v podniku. Myslím si, že ve větší míře než doposud uvidíme
nasazování politik vztažených přímo k záležitostem, jako je blogging. Bude
potřeba se mnohem více soustředit na přenášené informace, bez ohledu na to,
jakými jsou přenášeny prostředky," podotýká.
IBM za pomoci výzkumu hledá způsoby, jak do e-mailu zakomponovat další funkce a
hladce ho integrovat do denních aktivit uživatele. "Nestačí pomáhat lidem jen
se správou jejich e-mailu; je rovněž důležité pomoci jim s řízením celé jejich
práce," říká Dan Gruen, výzkumník v IBM. "To zahrnuje propojení všech
komunikačních a informačních kanálů týkajících se jejich dané pracovní náplně,"
říká.
Například prototyp nástroje pro spolupráci od IBM nazvaný Activity Explorer
slouží ke spojování e-mailových zpráv a k synchronní komunikaci (instant
messaging, obrázky na monitoru, soubory, složky a seznamy činností). Projektový
tým může nastavit komunikační metody, zahrnující tyto kanály, a snadno měnit
mezi asynchronní spoluprací a spoluprací v reálném čase. Komunikační
alternativy by mohly zahrnovat zprávy, chat a soubory přeposílané v rámci týmu,
který například připravuje nabídku smlouvy.
Vyspělejší experimentální nástroj od IBM nese název Unified Activity Manager.
Ten zvládá všechno co Activity Explorer, navíc je však napojen na ostatní
podnikové součásti jako třeba na workflow systémy. Nejenže kombinuje jednotlivé
prvky probíhající pracovní aktivity, ale zároveň zapojuje i relevantní odkazy
na v minulosti prováděné obdobné činnosti. Tyto znaky spolupráce soustředěné
okolo určitého druhu činnosti se objeví také v příštím vydání Lotus Notes,
přezdívaném Hannover (vychází příští rok).
Výzkumníci z Microsoftu zase vyvinuli způsob, jak integrovat e-maily, soubory,
webové stránky, kalendářní záznamy, seznamy činností a ostatní materiály do
jediného vyhledávacího archivu s názvem Stuff Ive Seen. Prototyp pro
indexování důležitého uživatelského obsahu využívá vyhledávací engine od
Microsoftu a poté nabízí přehled přes společné rozhraní spolu s funkcemi pro
třídění, filtrování i zobrazení náhledu a miniatur.
Analýza e-mailu a sítě
Dokonce i když se dnes zdá, že e-mail vyklízí pole záležitostem jako instant
messaging (zejména mezi mladšími uživateli), rýsují se za horizontem nové
způsoby jeho použití. S tím, jak společnosti a jednotlivci začínají
systematicky archivovat zprávy, se totiž e-mail stává dobrým zdrojem pro
dolování dat. Výzkumníci v mnoha společnostech i na univerzitách se tudíž snaží
přijít se způsoby, jak tyto archivy ještě více zpřístupnit.
Například Bernardo Huberman z Hewlett-Packard se pokouší vyvinout způsob, jak
shromažďovat organizační znalosti získané dolováním z e-mailových zpráv a z
prezentací zaměstnanců. Jeho techniky jsou daleko pokročilejší než jen
vyhledávání a kategorizace zpráv (což nabízejí dnešní produkty). Huberman
zohledňuje sílu komunikačního spojení mezi zaměstnanci a sleduje vzorce
komunikace (cesty po nichž putuje e-mail), které mohou ukázat jak skryté
problémy, tak nevyužité příležitosti.
"Podíváte-li se na organizační schéma, můžete učinit všechny možné závěry o
tom, jak lidé pracují. Pokud se však zaměříte na tok e-mailů, zjistíte i jakým
způsobem každý ze zaměstnanců pracuje," říká. "Odhalíte úlohy lidí v podniku,
dozvíte se například, kdo je středem, přes nějž jde většina e-mailů. To z
organizačního schématu nevyčtete. Výsledkem takovéto analýzy toku e-mailů nebo
sítě může být reorganizace oddělení, projektů či aktivit kolem komunikačních
epicenter," tvrdí Huberman.
Laboratoře HP se zabývají vývojem nástroje nazvaného Knowledge Navigator, který
na těchto principech staví. Využívá dolování textu, clusterování algoritmů a
statistické analýzy pro e-maily i prezentace uložené na serverech. Podle
Hubermana si poradí například s následující otázkou: "Jmenujte pět hlavních
expertů na dané téma (přičemž si samozřejmě zvolíte téma vlastní, kupříkladu
určitý obchodní problém)." Nutno podotknout, že tento údaj jinak není
explicitně uveden v organizačních schématech nebo v osobních záznamech lidí
(takže byste se k němu dostali jen velice těžko).
Tyto znalosti společnost využije jak interně ve vztahu ke svým zaměstnancům,
tak externě vůči zákazníkům. Získané vědomosti rovněž pomohou generovat zprávy
zaměřené na obě skupiny. "To, co uvidíte v horizontu několika následujících
let, je velmi cílený způsob předávání informací do rukou relevantní cílové
skupiny. Určitě to může být otravné, ale stále je to lepší než dostávat spam
ohledně věcí, o které se absolutně nezajímáte," říká Huberman. Nehledě na
přínosy s sebou dolování zpráv přináší otázku etické a právní odpovědnosti.
"Budeme svědky stírání hranic mezi tím, co je považováno za osobní a co za
veřejné," je si Huberman jist.
"Dolování informací z e-mailů zaměstnanců je něco, na čem by měla mít firma
zájem. Není tedy překvapením, že jsme svědky toho, jak jeho význam vzrůstá,"
říká Carl Jones, ředitel služeb spolupráce v Boeingu. Jones rovněž tvrdí, že
jeho společnost má v chodu pilotní projekt řízení znalostí, který, kromě
jiného, zkoumá obsah e-mailových zpráv.
"Řekněme, že budete mít obchodní problém. Pomocí našeho systému naleznete celé
spektrum e-mailů, jež mají kořeny v praxi. Zároveň se tak dostanete k lidem,
kteří jsou v daném oboru experti a mohou vám skutečně pomoci," povídá Jones.
Jedním dechem však dodává, že bude třeba ještě ošetřit záležitosti týkající se
ochrany soukromí.
Jon Kleinberg, profesor počítačové vědy na Cornell University, říká, že je
možné hodně vyčíst i z virtuálních sítí vztahů lidí na internetu. "Jak můžete
usuzovat, že je někdo vlivný?" ptá se. "Dovedou vás k tomu očividné stopy, jako
že zasílá a dostává největší počet zpráv nebo se jedná o věci pod povrchem.
Třeba to, že je spojovacím článkem skupin lidí, které by jinak ani nebyly v
kontaktu."
Kleinberg říká, že odpovědi na tyto otázky mohou být velmi důležité pro
společnosti, které prodávají on-line a spoléhají na doporučení a reklamu přes
zákaznický e-mail. Zabývá se různými teoriemi a zajímá ho, proč daný typ
e-mailu občas má na prodej lavinový efekt a jindy naopak naprosto selhává.
"Je důležitá atraktivita produktu, nebo spíše záležitosti, které mají co do
činění s komunitou lidí, kteří se o tento typ produktů zajímají?" uvažuje
Kleinberg. Říká, že by analýza vzorků e-mailu a jeho cest mohla pomoci
společnosti odpovědět na otázky typu, jaké klíčové lidi ovlivnit či pro které
produkty to vůbec má smysl a pro které ne."
"Analýza sociální sítě je jedním z velkých nástrojů rostoucí produktivity,
zatím to však chápe jen hrstka lidí," myslí si Thornton A. May, děkan IT
Leadership Academy na Floridské veřejné univerzitě. "Lidé mají sklon považovat
analýzu sociální sítě za seznam lidí, pouhý adresář. To je však mylná
představa. Analýza by vám měla prozradit nejenom to, kdo koho zná, ale také kdo
se v čem vyzná."
"Uživatelé by se tedy na analýzu sociální sítě měli dívat jako na něco víc než
jen jako na způsob jak najít údaje nebo nové zákazníky. Může vyřešit problémy,
vytvořit týmy nebo pomoci reorganizovat celé organizace," zakončuje May.
(pat) 6 1050

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.