Jak zachovat zdravé zálohovací prostředí

n Denní: Zhodnoťte úspěšné a neúspěšné zálohy; vyřešte selhání ještě před započetím dalšího zálohován


n Denní: Zhodnoťte úspěšné a neúspěšné zálohy; vyřešte selhání ještě před
započetím dalšího zálohování; zkontrolujte stav páskového disku; zkontrolujte
stav média; projděte různé požadavky a reagujte na ně, například na obnovení
dat; uložte pásky mimo pracoviště.
n Týdenní: Zkontrolujte, zda máte dostatek pracovních pásek; zkontrolujte volná
místa v páskové knihovně; zkontrolujte inventář pásek se seznamy zálohovaných
dokumentů; projděte zálohovací log soubory; zveřejněte týdenní zprávu
zálohovacích metrik.
n Měsíční: Zkontrolujte volné místo na disku se seznamem zálohovaných
dokumentů; bude-li třeba, aplikujte nové záplaty na existující softwarové
vybavení; proveďte test obnovy zálohovaných dat; zveřejněte zprávu s vývojem
zálohovacích metrik.
n Čtvrtletní: Zkontrolujte autorizaci přístupu k páskám uloženým mimo
pracoviště; projděte softwarové vybavení, a bude-li třeba, upgradujte jej;
proveďte vysokoúrovňové vyhodnocení kapacitního plánování zálohovacích zdrojů;
zhodnoťte výkonnostní statistiky každého ze zálohovacích serverů.
n Roční: Zinventarizujte a zrevidujte pásky uložené mimo pracovní místo;
zkontrolujte licence zálohovacího softwaru kvůli souladu užívání s licenčními
podmínkami; zhodnoťte a aktualizujte zálohovací/obnovovací politiky aplikačních
prostředí; proveďte detailní analýzu plánování kapacity a využívání výpočetních
zdrojů; přiložte měření využívání zdrojů k žádosti o rozpočet a k finanční
prognóze na další rok.
Specifika a položky budou samozřejmě variovat s prostředím, klíčové však je
vyhradit si určitý čas k soustředění na méně urgentní, stále však velmi
důležité, aspekty zálohování.
(pat) 6 1109
Malé problémy mohou zůstat nepovšimnuty, dokud se z nich nestanou problémy
velké. Z tohoto důvodu je důležité vypracovat si rutinní zálohovací režim, pro
kontrolu rozličných aspektů stavu zálohovacího prostředí denní, týdenní,
měsíční, čtvrtletní i roční.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.