Jak získat peníze?

Článek na str. 4 tohoto CW popisuje vstup investorů do společnosti Vatera. 650 tisíc dolarů pro firmu, která provozuje ...


Článek na str. 4 tohoto CW popisuje vstup investorů do společnosti Vatera. 650
tisíc dolarů pro firmu, která provozuje on-line aukce ve třech středoevropských
zemích, může v dnešní době působit téměř jako zázrak. Co museli provozovatelé
nabídnout?
Zatímco v minulosti fungovala řada internetových firem prostě v roli spalovačů
peněz svých chlebodárců, nyní je požadován opak. Nejen internetové firmy by se
měly zaměřit na klíčové obchodní aktivity, které generují příjmy. S tímto
modelem souvisí důsledná kontrola nákladových položek. Investoři tedy požadují
po firmě personální zeštíhlení či další redukční aktivity.
Druhým požadavkem je realistický obchodní model. Nestačí vykazovat velký obrat,
firma musí jasně říct, kdy bude zisková. V případě Vatery pak platí, že expanze
na další trhy přijde teprve ve chvíli, kdy se dostaví kladný hospodářský
výsledek na trzích stávajících. Konkrétně u internetové aukce pak realistický
obchodní model např. znamená, že provozovatel odhlédne od počtu zhlédnutých
stránek či počtu registrovaných uživatelů. Důležité jsou pouze transakce, které
proběhnou na jeho virtuálním tržišti. Aukce typu C2C jsou na první pohled
nepříliš efektivní (minimálně technicky: jak inkasovat korunové položky z
velkého množství nákupů?), proto je logickým krokem posun k B2C. Zde se nabízí
například prodej nepotřebných zásob, vyřazovaného majetku, zboží, které rychle
podléhá zkáze atd.
K současným trendům patří i jistá opatrnost při použití slova "synergie".
Vatera tedy dnes kromě modelu B2C nabídne i speciální B2B burzu, a společnost
by se tak chtěla přiblížit úspěšnému modelu eBay, který je někdy označován jako
E2E (everybody to everybody). Jenže synergie se také dostavit nemusí a obě
služby si na sebe budou muset vydělat samy.
Posledním požadavkem je, aby firma nevynechávala žádné příležitosti ke
generování zisku, i kdyby přitom mohla teoreticky pomoci své konkurenci. Pokud
vyvinete pro vlastní potřebu nějakou technologii, můžete ji také prodávat.
Vatera tedy nabízí i aukční software a integraci této možnosti do cizích
aplikací a řešení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.