JAK ZÍSKAT ZDAR

Jak známo, v odborných kruzích jsou pravidelně zveřejňovány nejrůznější přehledy o společnostech, které jsou "ne...


Jak známo, v odborných kruzích jsou pravidelně zveřejňovány nejrůznější
přehledy o společnostech, které jsou "nej". Jednou se jedná o žebříčky
nejziskovějších, podruhé o tabulky nejrychleji rostoucích, potřetí o pořadí
nejoblíbenějších a v poslední době rovněž jde o ankety, v nichž odborníci
vybírají z jednoho tisíce kandidátů 100 podniků s nejlepším managementem. Jaká
jsou kritéria takového výběru?
V první řadě nutno říci, že nejde jen o čísla ve formě obratu, zisku, velikosti
pracovní síly a podobných parametrů obykle aplikovaných při takových
"soutěžích", ale i o takové aktivity, které představují umění managementu
kultivovat sociální architekturu prodchnutou intelektuálním kapitálem. To se
samozřejmě týká hlavně personálního řízení, zejména v péči o zaměstnance,
jejich vzdělávání a sociální potřeby. Dále se hodnotí dovednosti managementu ve
finanční oblasti, při zavádění inovací a pochopitelně jde i o to, jakou má
vedení firmy prestiž ve svém okolí i ve světě a jak dovede vytvářet aliance a
rozvíjet partnerské vztahy.
Cenné jsou zkušenosti z další vysoce hodnocené firmy, kterou je Honeywell
International Inc. Díky systematickému uplatňování programu na zvýšení kvality
Six Sigma Plus (povoleno jen 3,4 defektů na 1 milion výrobků) bylo v této firmě
například v loňském roce ušetřeno na 600 milionů dolarů s tím, že letos se
očekávají úspory dokonce ve výši 700 milionů dolarů. Díky firemnímu softwaru na
bázi Webu a on-line modifikaci designu a přenosu pracovních dat v reálném čase
se podařilo zkrátit dobu projekce. Svérázné, nicméně zajímavé názory na to, jak
se stát manažerem, jehož firma je zařazena mezi 100 nejlépe řízených firem na
světě, má jistě John R. Brand z clevelandské Penton Media. Když se mnozí
podnikatelé ptají, jak postupovat, odpovídá dvěma lakonickými slovy: "Tvrdě
pracovat." A jelikož to prý všichni považují víceméně jen za frázi, tak přišel
na nápad, který vyjadřuje "poučením" na způsob ironické teze, jak se nedostat
mezi stovku nejlepších.
1. Chovej se k zaměstnancům jako ke svým lokajům. Když jim poskytneš možnost
zvyšování kvalifikace a deleguješ na ně část rozhodovacích pravomocí, pak se
zákonitě setkáš s tím, že ti začnou klást drzé otázky o strategii firmy, o tvém
manažerském stylu, případně o samotné tvé výkonnosti. Dokonce by mohli přijít i
s nápady, které by vylepšily produkci a služby zákazníkům, aniž by se tě
předtím ptali.
2. Za každou cenu zachovej status quo. Přizpůsobit se nové ekonomice a přeměnit
svoji "kamennou firmu" v e-businessovou společnost představuje přece hodně
práce a starostí. A k čemu by to vůbec bylo dobré? Se svou zaručenou penzí a s
původním plánem existence firmy na dalších deset let pohodlně přežiješ.
3. Nestarej se o prostředí, v němž provádíš své obchody. Co je ti po tom, že se
v okolí tvého podniku nacházejí školy, nemocnice, sportovní a jiné veřejné
instituce. Vždyť každé takové angažování s občany znamená pro tebe práci navíc
teď a případný zisk až někdy ve vzdálené budoucnosti. A teď vážně. I když se
mnozí vysmívají slovům tvrdá práce, přesto zůstává skutečností, že tato teze má
navzdory důležitosti inovací, zavádění nové technologie, úspor a dalších
významných prvkům stále své místo i v nové ekonomice. Možná ještě výraznější
než kdykoliv předtím. Jinak přece nelze hovořit o zdaru, nýbrž o nezdaru.
0 2895 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.