Jak změřit přínosy IT

Firmy i státní instituce shledávají, že je pro ně těžké objektivně vyhodnotit přínosy, které jim poskytují infor...


Firmy i státní instituce shledávají, že je pro ně těžké objektivně vyhodnotit
přínosy, které jim poskytují informační technologie. Podle průzkumu provedeného
australskou pobočkou společnosti Gartner na nedávné konferenci věnované vývoji
aplikací a webových služeb uvedl pouze každý sedmý respondent, že jeho firma
disponuje nějakým mechanismem, s jehož pomocí dokáže vyhodnotit přínos
informačních technologií pro svůj byznys.
Otázka zhodnocení investic do informačních technologií v hospodářských
výsledcích firmy byla i jedním ze široce diskutovaných témat na letošním
ročníku konference Fórum eTime, kterou v minulém týdnu společně pořádaly
redakce časopisů Computerworld, Business World, Convergence a Sdělovací
technika. Z řady prezentací zabývajících se tímto tématem vyplynulo, že i naše
podniky mnohdy investují spíše do efektních hraček a technických zázraků než do
účelné IT infrastruktury. Zatímco jiná odvětví už vyspěla do té míry, že
uživatelé mají jasnou představu nejen o jednotlivých produktech a jejich
součástech, ale i o užší specializaci výrobců, takže málokoho napadne nechat si
postavit například závodní motocykl od výrobce traktorů, v IT stále funguje
metoda černé skříňky. Do ní zvolený dodavatel vloží vše, co uzná za vhodné,
přičemž výsledek je často pro zákazníka v lepším případě jen drahým, v horším
případě navíc i nepříliš použitelným překvapením. Nejspolehlivějším řešením
tohoto problému je schopný CIO, tedy šéf podnikové informatiky. Ten však
nevystačí pouze s důkladnými technickými znalostmi. Musí se navíc stát i
respektovaným členem podnikového managementu, aby dokázal svou autoritou
zaštítit všechny nezbytné změny, které implementace nových IT technologií
nepochybně vyvolá v obchodních procesech napříč celou firmou. Přitom je třeba
si uvědomit, že náklady na informační technologie nesestávají pouze z
pořizovací ceny a TCO, tedy nákladů na správu a údržbu, ale do hry vstupuje i
položka nákladů souvisejících s jejich užíváním. Ta zahrnuje například čas,
který budou pracovníci každý den trávit zápisem požadovaných údajů do
informačního systému. Klíčový význam schopného CIO nejen pro firmy v komerční
sféře, ale i pro instituce státní správy ostatně na konferenci eTime vyzdvihla
i nově jmenovaná ministryně informatiky Dana Bérová, která osobně předala
ocenění vítězům soutěže Český CIO roku 2005. Vítězi jednotlivých kategoriích se
stali Vít Suchánek, ředitel odboru informatiky Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního, a Miroslav Hübner, CIO Pražské energetiky.
O kvalitní technologie dnes není nouze, musíme se je však naučit dobře a
efektivně využívat. To je závěr, který jsem si z konference eTime odnesl a
kterým se budeme nadále řídit i při přípravě našich časopisů.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.