Jak zvýšit kapacitu?

V současnosti představuje nejlevnější a z hlediska kompatibility nejpřímočařejší řešení zvýšení kapacity opti...


V současnosti představuje nejlevnější a z hlediska kompatibility
nejpřímočařejší řešení zvýšení kapacity optických médií technologie Double
Density, kterou ve svých mechanikách používá firma Sony. Kapacita médií díky
vyšší hustotě zápisu dosahuje 1,3 GB, přičemž jejich ceny se pohybují okolo 2
dolarů za CD-R a 3 dolarů za CD-RW (pro srovnání ceny běžných CD-R a RW disků
se pohybují okolo 50 centů, resp. 1 dolaru). Už z toho je patrné, že vzhledem k
dvojnásobné kapacitě není cena média úplně ideální, navíc je lze číst
pochopitelně pouze na DD mechanikách. Double Density mechaniky jsou ale zpětně
kompatibilní v tom smyslu, že umožňují čtení i zápis na běžná CD média. Jedním
z očekávaných kroků kupředu je technologie MultiLevel Recording firmy
Calimetrics, která umožňuje zapisovat na ML CD-R/RW médium až 2 GB dat. Uvedení
prvních produktů na trh bylo očekáváno na konci letošního roku, ale podle
posledních zpráv ještě nejsou ke svému debutu připraveny. Každopádně se ale
předpokládá, že mechaniky obsahující ML čip budou zapisovat na ML CD-R média
rychlostí až 36x, při paketovém zápisu na ML CD-RW pak 30x. "Jde o něco mezi
klasickými CD a DVD médii. Výhodou přitom je, že taková mechanika umožní
zapisovat jak na běžná CD, tak na ML CD," říká Rosenbaum. TDK bude ML čip
používat i ve svém audiopřehrávači Mojo, čímž nabídne možnost záznamu až 30
hodin hudby ve formátu MP3 v CD kvalitě. První mechaniky od firem Plextor a TDK
s vestavěným ML čipem se objeví v první čtvrtině příštího roku. Důležité je, že
média, která budou dodávána ve třech různých variantách z hlediska kapacity i
velikosti, budou na přijatelné cenové úrovni předpokládaná cena by měla činit 2
dolary za 2GB ML médium.

Konsolidace trhu
Zajímavým faktem je, že dva z pěti největších prodejců interních mechanik končí
s jejich výrobou. Společnost Hewlett-Packard oznámila, že končí s výrobou
značkových CD-RW mechanik a hodlá se soustředit na nedávnou novinku DVD+RW v
době, kdy se tato zpráva objevila, pokrývala HP zhruba 35 % trhu. Firma Iomega
se pak podle oznámení na letošním Comdexu hodlá zaměřit pouze na externí
mechaniky. Scott LeFevre, senior manažer pro optickou storage, tvrdí:
"Přesycená nabídka a poklesy cen značně komplikují možnost prosadit se a
zachovat ziskovost. S externími mechanikami máme možnost se více odlišit od
konkurence ať už co do výraznějšího designu, rychlosti nebo s podporou rychlých
rozhraní jako FireWire či USB 2.0."o
Exploze CD-RW mechanik začíná
Růst rychlosti zápisu zdaleka nedosáhl svého maxima, ceny jsou více než
příznivé a v příštím roce se s nimi budete v počítačích setkávat mnohem častěji
než s dosud používanými CD-ROM mechanikami. To jsou prognózy provázející vývoj
na trhu CD-RW mechanik, které jsou dobrým důvodem pro menší shrnutí současného
stavu a pohled do blízké budoucnosti.
Melissa J. Perensonová
Technologické posuny v posledním roce, které prodejce přinutily stáhnout starší
produkty, a změny mezi výrobci samotnými způsobily, že trh CD--RW mechanik dnes
nabízí dosti širokou nabídku a dobré cenové podmínky.
"Mnozí z výrobců nakoupily součásti, takže jim nezbývá, než jít dál vyrábět a
prodávat mechaniky," říká Edward Meadows, prezident společnosti CenDyne, která
k těmto výrobcům patří. "Budou prodávat i za cenu nákladů, nebo dokonce nižší,
jen aby se zbavily svých skladových zásob."
Zvláště v posledním roce se daly věci do pohybu. Typické prodejní ceny klesly z
300 na 150 dolarů (kolem 5 500 Kč) prakticky v průběhu několika měsíců a "x
hodnota", (tj. rychlost) vypalování CD-R médií, se 2krát zvýšila ze 12x na 24x,
nemluvě o tom, že 32rychlostní modely, které se objevily na Comdexu, budou na
trhu v průběhu prosince. Technologie pro ochranu proti podtečení bufferu
zabraňující zničení média se staly běžnou, či spíše nezbytnou součástí většiny
CD-RW mechanik. Cenové války pak stlačily cenovou hranici až pod 90 dolarů (3
500 Kč) co za nimi stojí? Zmíněné vysoké stavy zásob výrobců v kombinaci se
všeobecnými ekonomickými problémy vedly k poklesu poptávky po samotných
mechanikách a velkou měrou přispěl stagnující prodej stolních sestav, který pro
výrobce mechanik pochopitelně představuje důležité odbytiště.
Agresivní prodejní politika výrobců tak znamená jediné: Nyní je doba pro nákup
CD-RW mechaniky jednoznačně příznivá.

Technologická válka
V nejbližší budoucnosti je očekávána velká exploze CD-RW mechanik. "V průběhu
roku 2002 by CD-RW mechaniky měly v komerčních PC zcela nahradit CD--ROMy
přinejmenším cenová situace je tomuto scénáři nakloněna," tvrdí Wolfgang
Schlichting, analytik IDC. "V podstatě jimi budou nahrazeny i disketové
mechaniky. Z CD-RW se stane velký business ve velkých objemech a nepochybně se
rozpoutá i rychlostní závod, podobně jako tomu bylo svého času u CD-ROMů."
Současně však nejspíše dojde k menšímu zpomalení technologických vylepšení.
"Rostoucí x-hodnoty jsou poněkud klamným kritériem," říká Schlichting. S tím,
jak rostou a vzbuzují obdiv, se totiž skutečný přínos pro uživatele nezvyšuje
stejnou rychlostí. Rychlost zápisu u některých moderních mechanik totiž není
konstantní pro celé médium. Např. technologie Zone CLV používá různou rychlost
zápisu typicky ve třech samostatných úsecích. CD-RW mechaniky používající Z-CLV
s udávanou rychlostí zápisu 24x pro CD-R disky rozdělují médium na vnitřní,
střední a vnější zónu, přičemž zapisují data konstantní rychlostí 16x, 20x,
resp. 24x v každém z těchto úseků. Toto řešení je nutné proto, že při použití
technologie CLV (s konstantní obvodovou rychlostí a datovým tokem, ale s
proměnnou rychlostí otáčení disku) by rychlost otáčení při 24x byla při zápisu
na vnitřní stranu disku příliš velká. Proto zápis začíná na 16x a posléze
přechází na 20x, resp. 24x využívá se přitom technologií zabraňujících
podtečení bufferu. 24rychlostní mechanika by tak pro CD-R médium měla dosahovat
průměrné rychlosti 3,3 Mb/s.
Naproti tomu Partial CAV je kombinací CLV a CAV (s konstantní rychlostí
otáčení, ale proměnlivým datovým tokem). Část média je vypálena pomocí CAV
(datový tok roste až do svého maxima) a zhruba od poloviny přechází na CLV, kdy
datový tok zůstává konstantní a rychlost otáček klesá.
Tak, jak rychlost mechanik roste, není už třeba tomuto kritériu věnovat tak
velkou pozornost, jako v minulosti uživatel se tak může více zajímat i o další
faktory. Mezi ně patří na prvním místě jednoduchost použití a softwarové
vybavení, s nímž je vypalovačka prodávána.
Pro nejbližší období se předpokládá, že ceny mechanik setrvají přibližně na
současných úrovních výrobci alespoň prozatím neočekávají další zásadní poklesy.
Speciální cenové nabídky se pravděpodobně objeví pouze v předvánočním období.
Ke změně by mělo dojít především v tom smyslu, že nižší třídu by v nejbližší
budoucnosti měly představovat produkty s parametry 16x//10x/40x (zápis
CD-R/CD-RW/čtení CD-ROM) s tím, že 20x nebo 24x mechaniky budou tvořit střed a
32x vypalovačky high-end (alespoň co do rychlosti).
Jak už bylo zmíněno, většina výrobců předvedla na Comdexu své 32x modely (za
všechny lze jmenovat TDK, QPS, Acer, AOpen, LG nebo Pacific Digital), mnozí z
nich je přitom hodlají začít prodávat už od poloviny prosince, někteří až v
lednu. Nabízí se otázka, u jaké hranice rychlostní závody skončí. Dnes se
názory různí. "Vždy, když se mluví o nějakém limitu, se za čas ukáže, že
konstruktéři a vývojáři jsou schopni jej nějakým způsobem překonat," říká
Randall Rosenbaum, produktový manažer TDK. Už dnes se objevují zprávy o 40 nebo
48rychlostních vypalovačkách, které by se měly objevit v průběhu příštího roku.

Zajímavé vlastnosti mechanik
Mnozí z výrobců pochopitelně hledají nejrůznější cesty, jak své produkty
odlišit od nabídky konkurence. Např. 32x mechanika společnosti Sony, která by
se měla objevit na počátku příštího roku, bude vybavena slotem pro paměťové
karty Memory Stick. Robert DeMoulin, senior manažer pro plánování produktů v
oblasti storage, k tomu dodává: "Tento slot např. umožní pohodlně kopírovat na
disky fotografie pořízené digitálními fotografiemi Sony, které karty Memory
Stick využívají."
Dalším lákadlem na zákazníky je lepší technická podpora kupříkladu Philips a
TDK nabízejí podporu 7 dní v týdnu. Oba výrobci dokonce nabízejí videa, která
nezkušené uživatele krok za krokem názorně provádí instalačním procesem.
Zmíněna už byla podpora rychlých plug-and-play rozhraní FireWire a USB 2.0
především u externích mechanik. Např. USB 2.0 mechanika firmy PacificDigital s
parametry 24x/10x/40x (byla také představena na Comdexu, na trhu bude v
prosinci) bude v ceně 249 dolarů obsahovat i kartu se dvěma USB 2.0 porty od
IOgear. "USB modely jdou dobře na odbyt, neboť lidé hledají jednoduchost
použití," říká k tomu Tony Tate, veceprezident pro prodej a marketing
PacificDigital. Edward Meadows, prezident společnosti CenDye, dodává, že USB
2.0 pravděpodobně zvolí většina zákazníků: "Náklady na výrobu FireWire mechanik
jsou o něco vyšší, proto je i jejich cena vyšší oproti USB 2.0 modelům."
1 2046 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.