Jaké zvolit připojení

Teleworking je specifický způsob práce na dálku zprostředkovaný telekomunikačními technologiemi. V praxi to obvykle zn...


Teleworking je specifický způsob práce na dálku zprostředkovaný
telekomunikačními technologiemi. V praxi to obvykle znamená mít doma počítač s
připojením na Internet. Před adeptem teleworkingu se zákonitě vynoří otázka
jaký typ připojení zvolit?

Odpověď by především měla vycházet z toho, o jakou práci se jedná a co je jejím
výstupem. V některých případech připojení na Internet samozřejmě není zapotřebí
např. spisovatel, který několik měsíců píše knížku pro "vzdálené"
nakladatelství, může vystačit i bez jakéhokoli připojení na Internet.

Kdy se hodí dial-up
V jiné situaci jsou lidé, kteří sice pro samotnou svou práci nejsou vázáni na
přístup ke svému okolí, ale své výstupy produkují častěji a v menším rozsahu.
Například překladatelé, kteří potřebují rychle doručovat kratší texty například
články, obchodní dopisy, smlouvy apod., nikoli celé knihy. Pro ně může být plně
postačující běžné komutované (dial-up) připojení, nabízené i v rámci tzv.
Internetu zdarma. Někdy, nebo pořád?
Poněkud jiná je situace u lidí, kteří potřebují přístup k Internetu pro výkon
své práce. Zde opět připadá v úvahu poměrně široká škála možností na jedné
straně spektra budou lidé, kteří přístup k Internetu potřebují jen někdy a
mohou své požadavky případně i přizpůsobit denní době, zatímco na druhé straně
spektra budou lidé, kteří potřebují skutečně trvalý přístup. Příkladem první
skupiny mohou být novináři či konzultanti, kteří si potřebují udělat určitou
rešerši či obecně získat určité penzum výchozích informací, které potom dále
zpracovávají bez nutnosti dalšího přístupu k Internetu. Jim v zásadě může
vystačit i běžné komutované připojení, byť jeho vlastnosti zde nejsou zcela
ideální nutí totiž uživatele pospíchat, aby protelefonoval co nejméně, a tím
omezují jeho soustředění se na to, co hledá. Proto se i zde začínají prosazovat
levnější varianty pevného (trvalého) připojení například různá bezdrátová
připojení která nenutí uživatele pospíchat, a svojí cenovou hladinou se již
začínají vyrovnávat intenzivnějšímu používání komutovaného připojení. Vždy
připojen...
V poslední době výrazně roste segment lidí, kteří ke své práci nutně potřebují
trvalé a dostatečně kvalitní připojení k Internetu. Může jít například o
uživatele, kteří na dálku (ze svého domova) pracují s aplikacemi, jež jsou
provozovány jejich zaměstnavatelem v rámci podnikové sítě. Například účetní
může pracovat přímo s účetní aplikaci běžící v rámci firemního intranetu, ale
na dálku, ze svého domova či externí kanceláře. Je to něco jiného, než kdyby
taková účetní zpracovávala stejnou agendu na programu, který běží přímo na
jejím počítači, a potom, jednou za čas, exportovala výsledky do firemního
účetního systému. V takovém případě by vystačila jen s komutovaným připojením
(nouzově i s fyzickým přenosem disket).

Připojení k aplikaci
Možnost pracovat na dálku s aplikací běžící na firemním serveru je dnes
realizovatelná poměrně snadno, např. prostřednictvím WWW rozhraní či na
principu vzdáleného terminálového přístupu (jaký dnes nabízí např. systém
MetaFrame firmy Citrix či MS Terminal Server). Na straně uživatele je k tomu
zapotřebí pevné (trvalé) připojení, na které ale nemusí být kladeny žádné
extrémní nároky pokud jde o jeho propustnost. Vyhovět proto mohou i běžně
dostupné varianty, jako je např. bezdrátové připojení, připojení přes rozvody
kabelové televize apod. Důležitější je zde spíše otázka ochrany před
neoprávněným přístupem. Je třeba zajistit, aby se k příslušné aplikaci dostal
jen ten, kdo je k tomu skutečně oprávněn. Rozsah aplikací, které je dnes možné
používat "na dálku" s nepříliš velkými nároky na propustnost a kvalitu spojení,
je velký a neustále roste v podstatě jde o všechny aplikace, které je možné
provozovat lokálně. Přesto ale existují výjimky, které budou klást určité
specifické požadavky na způsob připojení vzdáleného uživatele.

Pro opravdu náročné
V případě, že půjde o aplikace pracující s multimédii, např. s přenosem živého
zvuku či obrazu, bude nutné použít takové připojení, které má garantovanou jak
propustnost, tak i pravidelnost doručování dat (resp. které podporuje
dostatečnou úroveň tzv. kvality služeb). Příkladem může být situace, kdy někdo
ze svého domova pracuje na tzv. help line, a odpovídá na dotazy uživatelů, radí
jim, případně jim skrze nástroje pro skupinovou spolupráci ukazuje co a jak
mají na svém počítači dělat. Takovéto činnosti jsou stále více řešeny čistě
"počítačovými" prostředky, a to včetně hlasové konverzace. Zde je opravdu nutné
použít takový druh připojení, který poskytuje určité garance může jít například
o přípojku ISDN nebo o připojení na bázi technologie Frame Relay s dostatečnou
hodnotou tzv. CIR (garantované propustnosti). Stejně tak mohou vyhovět i jiné
druhy vyhrazených přípojek. Nikoli však sdílených, u kterých záleží na
momentálním chování ostatních uživatelů používajících stejnou linku. Stejně by
se nemělo jednat o vyhrazené přípojky vedoucí do sdíleného Internetu.
Výhodnější je v tomto případě dvoubodový spoj s vyhrazenou přenosovou
kapacitou, vedoucí od domácího pracovníka přímo do sítě jeho zaměstnavatele,
tedy jde o spojení, které Internet již zcela vynechá.
1 0538 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.