Jakou hodnotu mají IT

Relativně to není tak dávno, kdy se rodina podnikových nákladů rozrostla o dalšího člena náklady na informační tec...


Relativně to není tak dávno, kdy se rodina podnikových nákladů rozrostla o
dalšího člena náklady na informační technologie. Je to dítko velice
životaschopné a rychle rostoucí, které ovšem při správné péči a prozíravém
nasměrování může přinést nejeden efekt.
O tom, že by náklady na informační technologie měly být investicí a ne pouhým
utrácením podnikových zdrojů, není třeba diskutovat. Pojem investice však
předpokládá, že jde o tok výdajů, který má zvýšit nebo udržet reálnou
kapitálovou zásobu, či vzato z jiného úhlu výdaje jsou určeny na realizaci
projektů, jejichž produkty neslouží okamžité spotřebě. Aby bylo možno výdaje na
IT takto zařadit, je třeba nějakým způsobem určit hodnotu, kterou podniku
přinášejí.
Kolik peněz mi ušetří podniková síť, nový účetní systém, nebo dokonalejší
databáze? Kolik peněz získám instalací systému pro podporu rozhodování? Otázek
je bezpočet, odpovědi jsou jen přibližné. Vezměme v úvahu např. prostředí
výrobního podniku. Se zaváděním osobních počítačů do běžné podnikové praxe se
náklady na IT zdůvodňovaly především úsporami a zvyšováním efektivnosti času i
pracovníků. Ti prozíravější však brzy přišli na to, že okamžité a přesné
informace o stavu zásob či materiálu jsou strategickou znalostí a následně
upravili sledovaný proces, např. systém objednávek a zásobování. V tomto
případě prvně IT přinesly nesporný zisk zkrácení výrobního cyklu či rychlejší
vyřizování objednávek. Což teprve rozvoj podnikových sítí a následně i
Internetu! Informace jako strategická zbraň v konkurenčním boji, přerod
informací do znalostí, informace jako intelektuální kapitál. Nejen změna
stávajících podnikových procesů, ale vytváření nových příležitostí, otvírání
nových trhů, poskytování nových služeb. Jak to tedy je s hodnotou IT? Pokud
chcete vědět více, další informace naleznete v článku na straně 4.
9 0959 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.