Jaký software pohání firemní portály?

Jak se od sebe odlišují jednotlivá portálová řešení, a co mají naopak společného? Zástupci předních dodavatelů ...


Jak se od sebe odlišují jednotlivá portálová řešení, a co mají naopak
společného? Zástupci předních dodavatelů portálového softwaru odpovídají na
minianketu Computerworldu. Pozvání k rozhovoru přijali za IBM WebSphere
Technical Specialist Petr Leština, za Sybase Strategy and Alliances Director
Martin Papež a za Oracle Technology Sales Consultant Jaroslav Zeman.
Mohl byste krátce představit vámi nabízené řešení a jeho jednotlivé komponenty?
Leština: IBM WebSphere Portal Server patří do široké rodiny nástrojů pro vývoj,
provoz a správu aplikačních systémů. Jedná se o komplexní produkt, který
umožňuje firmám všech velikostí vytvářet vlastní portálové webové stránky pro
své zaměstnance, obchodní partnery a zákazníky. IBM WebSphere Portal Server je
ideální volbou, hledáte-li portálové řešení pro podnikové intranety, zákaznicky
orientované portály, případně portály pro oblast B2B (business-to-business).
Velkou výhodou WebSphere Portal Serveru je možnost vytvářet personalizované
stránky, které umožňují redukovat obrovské množství informací, které pro
zaměstnance či zákazníky nemusejí být vždy potřebné, na optimální minimum.
Možnost personalizovaného přístupu tak výrazným způsobem krátí čas potřebný k
vyhledání požadované informace.
Papež: Sybase Enterprise Portal je systém, který umožňuje podniku poskytnout
svým zákazníkům, partnerům, dodavatelům a zaměstnancům personalizovaný přístup
k integrovaným informacím přes jednotné rozhraní. Z koncepčního pohledu je to
nadstavba nad stávající informační systém podniku.
Klíčovou funkci podnikových portálů, tedy integraci informačních zdrojů,
zajišťuje integrační vrstva zpřístupňující všechny informační systémy a služby,
kterými organizace disponuje počínaje mainframovými systémy, databázovými
aplikacemi, datovými sklady, aplikacemi typu ERP, CRM, elektronickou poštou a
konče externími zdroji (např. Reuters, Bloomberg). Tato integrace dat, událostí
a aplikací probíhá v reálném čase, bez nutnosti změn ve stávajících systémech a
postupech.
Personalizované uživatelské rozhraní umožňuje sestavení optimálního obsahu pro
každého koncového uživatele pomocí různých metod.
Technologická vrstva zajišťuje v prvé řadě robustnost a nepřetržitou dostupnost
24 x 7 x 365. Maximální bezpečnost je zajištěna autentifikací (podporující
jednotné přihlášení, standardy SSL, správu digitálních certifikátů) a
autorizací na základě rolí. Neméně důležitými znaky technologické vrstvy Sybase
Enterprise Portalu je otevřenost (XML, Java, EJB, CORBA, DCOM, LDAP, JSQL...) a
škálovatelnost (platformy Solaris, HP-UX, AIX, NT; clusterování aplikačních a
databázových serverů s využitím dynamického vytěžování zátěže).
K dalším důležitým charakteristikám Sybase Enterprise Portalu patří portálové
služby, jako je vyhledávání a řízení obsahu. K vyhledávání je uvnitř i mimo
databáze použit jednotný nástroj, podporující personalizovaný přístup a
automatickou kategorizaci. Řízení obsahu probíhá formou kategorizace
(uživatelsky definovaná taxonomie přiřazování atributů ke každé části obsahu;
automatická kategorizace externích zdrojů obsahu) a dynamického publikování
(vytváření a publikování HTML s využitím iAnywhere a jejich doručování
uživatelům prostřednictvím browseru, mobilu a vestavěných zařízení) s využitím
systémů, jako je např. Vignette.
Zeman: Pro vytváření a provoz firemních portálů firma Oracle nabízí kompletní
modulární prostředí, které je postaveno na řadě integrovaných komponent a plně
se opírá o internetové standardy (HTML, HTTP, SSL, Java, XML, SOAP, LDAP, SQL).
Základními komponentami jsou Oracle Portal a Oracle Enterprise Java Engine.
Oracle Portal poskytuje integrovaný, individuálně zaměřený přístup k informacím
a službám (personalizace) pro každého jednotlivého zaměstnance, partnera,
dodavatele a zákazníka. Umožňuje integrovat stávající i nové webové aplikace,
pro které zajišťuje službu jednoho přihlášení pro všechny aplikace (Single Sign
On). Poskytuje služby pro samoobslužné vkládání, klasifikaci a správu
dokumentů, zpráv a obrázků, a také pro samoobslužné vytváření dynamických
stránek (formulářů, sestav, grafů) z tabulkových dat uložených v databázi
Oracle; tyto informace jsou pak uživatelům dostupné přímo z webového
prohlížeče. Zajišťuje i komplexní monitorování atraktivnosti jednotlivých
služeb a informací na portálu. Součástí je i databázové Repozitory portálu
postavené na osvědčeném databázovém systému (Oracle8i), ve kterém jsou
udržovány veškeré informace o profilu a nastavení jednotlivých uživatelů
portálu. Oracle Portal poskytuje portletové API pro vývojáře webových aplikací
v jazycích Java a PL/SQL. Komponenta Oracle Enterprise Java Engine podporuje
standard J2EE pro provoz webově orientovaných javových aplikací včetně
servletů, JSP, EJB, Business Component for Java, Entity Beans, Java Messaging
Services a Java Transaction Services.
Rozšiřujícími předpřipravenými komponentami jsou Reports Services, Discoverer
Services, Forms Services, Dynamic Services, Wireless server a Workflow server.
Pro rychlé a flexibilní zpřístupnění strukturovaných dat z libovolné relační
databáze přímo uživatelům portálu slouží Reports Services. Zpřístupňuje
uživatelům portálu sofistikované výstupní sestavy jako tabulky nebo grafy z dat
z libovolné relační databáze v PDF nebo HTML formátu. Umožňuje výstupní sestavy
generovat periodicky nebo je volat on-line i včetně případných parametrů.
Náročnějším uživatelům umožňuje Discoverer Services i on-line analýzu
tabulkových dat, ad-hoc dotazování a reportování. Čím se dle vašeho názoru toto
řešení odlišuje od konkurence?
Leština: Velkou výhodou IBM WebSphere Portal Serveru je možnost tvorby
personalizovaných webových stránek. Tím, čím se ale tento produkt odlišuje od
konkurence, je přímá podpora WAPu na úrovni produktu, ale třeba i vazba na
další řešení z rodiny WebSphere nebo Tivoli, které lze například použít pro
autentizaci či zabezpečení vytvořeného internetového portálu.
Papež: Sybase jako první dodavatel nabízí kompletní řešení ve formě hotového
produktu, které disponuje nejen všemi vlastnostmi charakteristickými pro
portál, ale nabízí také nepřetržitou dostupnost služeb, komplexní řešení
bezpečnosti (single sign-on), globalizační služby, personalizaci podle
uživatelských rolí a další prvky. Sybase Enterprise Portal zúročuje bohaté
zkušenosti Sybase v oblasti integrace, databází a vícevrstvé architektury.
Poslední verze Sybase EP 2.0 zahrnuje také podporu B2B služeb, vertikálních
řešení pro různá odvětví a zejména podporu mobilních uživatelů (jak
připojených, tak mobilních aplikací).
Významnou konkurenční výhodou Sybase Enterprise Portalu je maximální otevřenost
technologické vrstvy umožňující použití v jakémkoli informačním prostředí
podniku bez ohledu na dodavatele ostatních komponent.
Zeman: Portálové řešení firmy Oracle od konkurenčních řešení odlišuje zejména:
kompletní nabídka služeb pro vytváření a provoz Enterprise portálů
velmi rychlé nasazení (5 dnů) základního firemního portálu a následné postupné
rozšiřování služeb portálu
repozitory portálu postavené na osvědčeném databázovém systému (Oracle8i)
předpřipravené komponenty pro reportování a on-line analýzu tabulkových dat v
relačních databázích.
Jaké můžete uvést nejvýznamnější reference pro svá řešení?
Leština: K zákazníkům našeho portálového softwaru patří např. Deutsche Telekom
(respektive jeho internetová část T-Online), British Telecom (divize Cellnet,
která je orientovaná na služby mobilních sítí), v USA pak např. VoicePlanet.com
(provozovatel virtuálních intranetů) a poskytovatel širokopásmového kabelového
přístupu k Internetu @Home.
Papež: Mezi zákazníky Sybase v oblasti Enterprise Portalu patří agentura GSA,
zajišťující centrální nákupy pro státní správu USA prostřednictvím největšího
e-procurement řešení na světě (GSAAdvantage.GOV). Další významnou referencí je
Aftenposten, největší norský on-line deník (informační a reklamní server). Z
oblasti zdravotnictví je to NIA RADMD (USA), projekt realizující rozšíření call
centra spravujícího radiologická vyšetření a konzultace přes Web.
Zeman: Do této kategorie spadá např. automobilový internetový portál
Autoexide.com, tuzemská firma Biocel Paskov, kde jsme zatím implementovali
portál pro zaměstnance, ale připravuje se i extranetový portál pro dodavatele,
portál pro 200 000 zaměstnanců firmy Boeing, a konec konců i intranet firmy
Oracle (40 000 zaměstnanců ve 130 zemích).(pah)
1 0870 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.