Java 2 je téměř volná

Sun zveřejnil na Internetu zdrojové kódy Javy 2 a souvisejících technologií (PersonalJava, EmbeddedJava, JavaCard). Ji


Sun zveřejnil na Internetu zdrojové kódy Javy 2 a souvisejících technologií
(PersonalJava, EmbeddedJava, JavaCard).
Již při oznámení technologie Java 2 oznámil Sun otevřenější licenční politiku,
což vývojáři samozřejmě přivítali. Použití kódu nyní spadá do kategorie tzv.
Community Source Licence. Programátoři mohou s kódem pracovat zdarma, poplatky
se vyžadují u toho, kdo chce používat nebo prodávat výsledné aplikace. Dříve
byl zdrojový kód Javy dostupný pro potenciálního zájemce až po zaplacení
poplatků.
Stávající licence má i některé prvky kategorie Open Source, protože programátor
může kód modifikovat, upravený kód lze však distribuovat pouze se souhlasem
Sunu, který software vždy podrobí testům javové kompatibility.
Další informace najdete na http://www.sun.com/software/com
munitysource/java2/.(pah)
9 0461 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.