Java míří do portálů

Na poslední vývojářské konferenci JavaOne se firmy Sun a IBM shodly na potřebě přijmout nový standard, který by defi...


Na poslední vývojářské konferenci JavaOne se firmy Sun a IBM shodly na potřebě
přijmout nový standard, který by definoval nasazení Javy v oblasti portálů.
V Javě jsou totiž vytvářeny některé informačních systémy, řada aplikačních
serverů i serverových technologií pro dynamické generování webových stránek.
Chybí však jednotný framework, který by zahrnoval nasazení Javy jak pro
vnitropodnikové, tak i pro internetové portály.
Výsledkem standardu by měla být vyšší interoperabilita mezi jednotlivými
systémy. Technologie pro tvorbu JSP zahrnutá v IBM WebSphere by měla být
finálně snadno propojitelná či přenositelná např. do konkurenčního systému od
BEA Systems či Oraclu. Podpora pro příslušné "lepidlo" zvané JCA (Java
Connection Architecture) byla již zahrnuta např. do poslední verze sunovského
aplikačního serveru iPlanet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.