Java od podlahy

Objektově orientované programování je zde, ať k němu zaujímáte jakýkoli postoj. Ti, kdo chtějí do tohoto světa pro...


Objektově orientované programování je zde, ať k němu zaujímáte jakýkoli postoj.
Ti, kdo chtějí do tohoto světa proniknout, mohou sáhnout po Eckelově příručce.
Najdou zde totiž nejen základy, ale i systematickou průpravu Javy druhé
generace.
Kniha je druhým vydáním, jednak přepracovaným na rovněž druhou verzi Javy,
jednak částečně upraveným na základě ohlasů čtenářů. Zájemci o původní knihu,
její novou verzi a řadu dalších doprovodných souborů mohou zavítat na autorovu
webovou stránku. Jinými slovy, pokud umíte dostatečně dobře anglicky, můžete
tuto příručku získat zcela zdarma v elektronické podobě. Ale zpět k českému
vydání. Členění na kapitoly je rozumné, přes 400 stran textu a příkladů
poskytuje dostatečnou plochu jak pro začínající, tak pro pokročilejší
programátory. Jak už to v podobných příručkách bývá, povinná úlitba na začátku
patří principům objektového programování. Dlužno podotknout, že v tomto případě
je zvolen jasný a věcný přístup, který může vnést trochu světla i do hlav lidí
již objektově programujících.
Podstatná část textu je samozřejmě věnována jazyku Java a jeho schopnostem a
vlastnostem. Autor nikterak nezastírá možné problémy spojené s javovými
aplikacemi a tu a tam upozorní i na různá omezení a zvláštnosti tohoto jazyka.
Každou kapitolu provází řada příkladů a završuje soubor domácích cvičení. Autor
postupuje od jednoduššího ke složitějšímu a zároveň se snaží, aby nové věci
přibývaly pozvolna a hladce zapadaly do již probrané látky.
Pokud jde o rejstřík, je poměrně stručný a pro lidi zmlsané internetovými
vyhledávacími roboty i poněkud kusý. Možná by také neškodil slovníček pojmů,
který bývá v publikacích tohoto typu celkem obvyklý. Překlad lze zařadit k
současnému standardu, místy by ovšem nebylo od věci, kdyby byl kromě
vynalézavých českých termínů uveden i anglický originál. Tato drobnost by
čtenáři určitě ušetřila námahu, protože většina nástrojů i elektronické
nápovědy je tak jako tak v angličtině.
(Bruce Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, Praha, 2000, 432 stran, 427 Kč)
1 0494 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.