Java pro zelenáče

Známý vysokoškolský pedagog a publicista Miroslav Virius zpracoval učebnici Javy, kterou vydavatelství Neocortex zařadi...


Známý vysokoškolský pedagog a publicista Miroslav Virius zpracoval učebnici
Javy, kterou vydavatelství Neocortex zařadilo do své série knih nazvané "pro
zelenáče". Publikací o Javě se již na knižním trhu objevuje mnoho, tato kniha
se svým obsahem a názvem snaží zaujmout začínající programátory.
V úvodu autor důkladně probírá základní terminologii, pojmy proměnná,
identifikátor, datový typ, pojem algoritmu je vysvětlen na klasickém algoritmu
třídění. Objektově orientované programování je další na řadě, stručné a jasné
vysvětlení autor doprovodil dokonce diagramy jazyka UML.
Ve druhé kapitole se programátor dostane k prvním experimentům s Javou. Autor
zvolil volání překladače a interpretu jazyka Java z prostředí příkazové řádky,
takže kniha není závislá na konkrétním integrovaném vývojovém prostředí. První
kroky tedy dají čtenáři o trochu víc práce než v připraveném scénáři některého
vývojového nástroje, na druhou stranu získá čtenář lepší pochopení základních
principů Javy.
Třetí kapitola probírá jednoduché příklady na tisk textu, kapitola čtvrtá
ukazuje použití objektového programování v Javě, použití standardních
kontejnerových tříd a implementaci vlastního seznamu s použitím ukazatelů.
V páté kapitole se kniha vrací na začátek a znovu začne probírat témata
naznačená v kapitolách předchozích, nyní ovšem velmi důkladně, objeví se i nová
témata balíky, rozhraní, vstupy a výstupy.
Předposlední kapitola seznamuje čtenáře se základy tvorby uživatelského
rozhraní, závěrečná kapitola patří appletům a jejich spouštění v prohlížeči.
Publikace začínající programátory seznámí se základy jazyka Java a objektového
programování. Otázkou osobního vkusu je, do jaké míry čtenář "zelenáč" přijme
autorův exaktní styl výkladu. Někteří programátoři možná dávají přednost
jednoduchým efektním příkladům, se kterými si mohou ihned hrát. (Miroslav
Virius: Java pro zelenáče, Neocortex, Praha, 2001, 240 stran, 249 Kč)
1 1138 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.