Java se chystá do útoku

Ve vývoji Javy postupuje realizace nových standardů tak, jak její tvůrci rozšiřují základní technologie i možnosti ...


Ve vývoji Javy postupuje realizace nových standardů tak, jak její tvůrci
rozšiřují základní technologie i možnosti jazyka v jednotlivých verzích
platformy, tj. J2SE (Java 2 Standard Edition), J2EE (Enterprise) a J2ME
(Micro). Updaty těchto tří platforem tedy nejsou prováděny současně.
Dnes jsou k dispozici verze 1.4.2 v případě J2SE a 1.3 u J2EE. J2SE 1.4.2
přináší pouze malé změny (jde spíše o údržbu či kultivaci produktu). Následovat
by měla nová verze J2EE 1.4, která je nyní dostupná jako Beta 2. Poněkud
nepřehledná je situace v případě J2ME, u níž se zatím nejedná o jednotnou
specifikaci. Sun zde nabízí naopak mnohotvárnost pro oblast kapesních počítačů
i mobilních telefonů, jejichž producenti kombinují různé konfigurace a profily
a mohou je rozšiřovat o vlastní knihovny tříd nezbytné pro konkrétní typy
zařízení. Významné pokroky se zde odehrávají na úrovni jednotlivých komponent
(virtuálního stroje či profilů), což dosud vedlo k velké fragmentaci J2ME Sun
se nyní snaží situaci řešit iniciativou Java Technology for the Wireless
Industry (JWI).
Poslední updaty Javy byly jinak obecně orientovány spíše na konsolidaci
platformy, přičemž jazyk samotný zůstal takřka nezměněn. Při postupném vývoji
souvisejících technologií se však vyskytly určité nekonzistence či problémy,
které bylo nutno vyřešit. Zásahy, jejichž cílem je celková revize Javy a její
zpřístupnění novým skupinám vývojářů, by měly být provedeny teprve v J2SE 1.5
(kódové označení Tiger, viz předchozí článek) a J2EE 1.5. V případě první z
nich se mluví o dostupnosti zhruba v polovině příštího roku.

Co je nového v J2EE 1.4
K posledním novinkám týkajícím se platformy Java patří zmíněné uvedení J2EE 1.4
Beta 2, jejíž finální verze by měla být dostupná ještě letos. Podívejme se nyní
stručně na některé novinky, které přináší.
Web services: J2EE 1.4 je označována za verzi zaměřenou zejména na webové
služby. Odpovídající technologie a API už ve světě Javy delší dobu existují,
nová specifikace však nyní definuje příslušné standardy, díky nimž jsou javové
webové služby přenosné prostřednictvím J2EE kontejneru. K tomu je třeba přičíst
jednotné formáty pro zabalení a vyvolání/použití příslušnými aplikacemi.
Nová API pro nasazení: Měla by zajistit, že všechny javové aplikace mohou být
stejným způsobem nasazeny na J2EE servery různých výrobců. Tím pro dodavatele
nástrojů odpadá nutnost vyvíjet specifické mechanismy speciálně pro různé
servery.
Enterprise JavaBeans 2.1: Update EJB přináší vylepšení především v dotazovacím
jazyce, který byl zaveden ve verzi 2.0. Nyní umožňuje třídění výsledků hledání/
dotazování a zavádí další předdefinované funkce. Nová služba Timer Service
umožňuje časově řízené volání EJB.
Servlet 2.4: Nová specifikace servletů přináší také jenom malé změny. Rozšiřuje
ve verzi 2.3 zavedený koncept filtrování a opouští single-thread model.
Java Server Pages 2.0: Specifikace JSP 2.0 by měla usnadnit vývoj webového
front-endu. Za tímto účelem zavádí nový Expression Language, zjednodušuje
programování uživatelských (custom) tagů a zlepšuje podporu XML.
J2EE Management 1.0: Tato specifikace popisuje zdroje aplikačních serverů,
které mají být spravovány nástroji pro správu systému, a udává, jak má správa
probíhat. Nabízí transformaci na existující nástroje a protokoly pro správu
jako např. Common Information Model (CIM) nebo Simple Network Management
Protocol (SNMP).
Connectors 1.5: Java Connector Architecture (JCA) definuje jednotná rozhraní,
přes která lze propojit konektory k back-endovým systémům v aplikačních
serverech. Nová verze zavádí obousměrnou komunikaci mezi javovými programy a
ERP aplikacemi. Kromě toho zajistí i na dodavateli platformy nezávislé zabalení
a vyvolání komponent tohoto typu.
Nové rysy programovacího jazyka, jež jsou popisovány v článku o J2SE 1.5,
přijdou v případě J2EE na řadu také teprve ve verzi 1.5, na kterou si budeme
muset ještě počkat. K nim pochopitelně přibude množství dalších novinek
specifických pro podnikovou verzi javové platformy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.