Java Tools Community

Přední výrobci softwaru oznámili vytvoření projektu Java Tools Community (JTC), který má podpořit navrhování standa...


Přední výrobci softwaru oznámili vytvoření projektu Java Tools Community (JTC),
který má podpořit navrhování standardů technologie Java s ohledem na snadnější
vytváření vývojových nástrojů.
JTC bude podporovat vytváření, přijímání a rozvoj požadavků na specifikace Javy
(Java Specification Request, JSR). Projekt JTC bude také sloužit jako on-line
komunita pro dodavatele nástrojů, zákazníky a vývojáře.
V současné době dodavatelé nástrojů nemohou příliš často vytvářet proprietární
techniky, aby dosáhli toho, co bylo původním záměrem vývoje uvedených standardů.
Bližší informace najdete na adrese http://www.javatools.org/.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.