Java WorkShop 2.0

Sun nespoléhá pouze na ostatní softwarové firmy a sám nabízí i vývojové nástroje pro Javu. Pomineme-li jednoduché


Sun nespoléhá pouze na ostatní softwarové firmy a sám nabízí i vývojové
nástroje pro Javu. Pomineme-li jednoduché řádkové nástroje z JDK, má Sun 2
vývojová prostředí pro Javu Java Studio a Java WorkShop.
Jen málokterá technologie dosáhla tak rychlého a širokého přijetí jako Java. O
úspěch se zasloužila nejen samotná technologická vyzrálost Javy, ale i otevřená
licenční politika firmy Sun. Sun licencuje Javu dalším firmám, které se
zaměřují na tvorbu vývojových prostředí pro Javu a integraci Javy do svých
produktů. Dnes se však podíváme na vývojový nástroj přímo z dílny Sunu.
Co umí a neumí
Java Studio umožňuje vývoj jednoduchých aplikací bez nutnosti psát javový kód a
ocení jej tedy lidé neprogramující. Pro opravdové programátory je pak určen
Java WorkShop, který ve verzi 2.0 podporuje Javu podle specifikace JDK 1.1.
Díky tomu, že Java WorkShop pochází pří-mo z dílny Sunu, máme zaručenu tvorbu
aplikací a appletů, které budou zcela odpovídat standardu.
Celé vývojové prostředí je z velké části napsáno přímo v Javě, což na první
pohled poznáme pomalejší odezvou programu. I přes použití Javy však Java
WorkShop pracuje pouze na Windows 95/NT a na Solarisu (verze SPARC i Intel).
Systémové požadavky nejsou na podobný nástroj nijak vysoké Pentium na 100 MHz,
32 MB paměti RAM a 50 MB místa na disku. Pro rozumnou práci však doporučuji
rychlost procesoru a velikost paměti zdvojnásobit.
Prostředí programu představuje obvyklý standard vývojových nástrojů. Správce
projektů umožňuje spravovat celou vytvářenou aplikaci. Samotný editor poskytuje
běžné funkce, navíc ještě zvýraznění syntaxe a možnost uživatelské definice
přiřazení funkcí jednotlivým klávesám.
Součástí moderních vývojových prostředí jsou nástroje pro rychlý návrh
uživatelského rozhraní. Zde narážíme na slabiny produktu. Práce s Visual Java
GUI Builderem je těžkopádná a mnoho kódu je potřeba dopsat ručně např. obsluhu
událostí.
Světlejší stránky naopak nabízí integrovaný debugger, který kromě běžných
funkcí (jako nastavování breakpointů, sledování obsahu proměnných a krokování)
dovoluje i vzdálené ladění a snadné ladění multithreadových aplikací.
Výborným pomocníkem je Profiler. Ten umožňuje analyzovat čas strávený při
provádění jednotlivých příkazů vyvíjené aplikace. Snadno tak můžeme zjistit,
kde má náš program výkonnostní slabiny. Přítomnost Profileru v Java WorkShopu
mě velice příjemně překvapila, protože mnohá jiná javová vývojová prostředí jej
prozatím postrádají.
V Java WorkShopu lze samozřejmě pracovat s komponentami JavaBeans. Kromě toho,
že můžeme používat již hotové JavaBeans, nabízí se možnost tvorby vlastních
komponent.
Příjemným dárkem, který společně s Java WorkShopem dostaneme, je objektová
databáze ObjectStore PSE. Ta nám může ušetřit spoustu práce, pokud potřebujeme
ukládat objekty perzistentně. Na rozdíl od použití klasických relačních
databází nebo souborového přístupu nemusíme programovat poměrně pracnou
serializaci objektů.
Poněkud stinnější stránkou produktu je jeho dokumentace. Vytištěnu dostaneme
pouze útlou stostránkovou knížečku Exploring Java WorkShhop 2.0, která obsahuje
stručný popis ovládání progra-mu. Podrobné informace o příkazech Javy a o
jednotlivých třídách jsou přístupné pouze v on-line dokumentaci, která
nepracuje zrovna nejsvižněji, neboť je ve formátu HTML a je zpřístupněna pomocí
prohlížeče napsaného opět v Javě.
Začátečníkům moc nepomohou přiložené ukázkové aplikace, které obsahují mnohé
chyby. Některé z nich nelze zkompilovat a některé po spuštění shodí interpret
Javy.
Závěrem
Celkově lze říci, že Java WorkShop je vyzrálé vývojové prostředí, které je
zajímavé zejména svojí cenou a podporou nejnovějších standardů Javy. Musíme se
však smířit s větší pracností vytváření grafického rozhraní aplikací.
8 1754 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.