Javaone: jazyk, který ovládne internet?

Za uplynulých 5 let prodělal programovací jazyk Java takřka neuvěřitelný vývoj rozšířil se od hrstky nadšených pr...


Za uplynulých 5 let prodělal programovací jazyk Java takřka neuvěřitelný vývoj
rozšířil se od hrstky nadšených programátorů k odhadem 2,5milionové komunitě
uživatelů a z technologie určené původně pouze pro PC se stal klíčovou součástí
serverového softwaru či bezdrátových zařízení. Není proto divu, že na 6.
konferenci JavaOne pořádané společností Sun Microsystems se odehrálo mnoho
zajímavého.

Vývojáři v Javě si zaslouží respekt a společnost, která světu přinesla tento
univerzální jazyk, má nyní dostatek partnerů, aplikací a tak širokou komunitu
programátorů, aby právem vyžadovala uznání IT průmyslu. V podobném duchu se
nesla úvodní řeč Eda Zandera, prezidenta a COO (chief operating officer) Sunu,
který takřka 20 tisícům přítomných vyjevil svoji vizi budoucího Internetu, v
němž budou zařízení všech druhů vzájemně komunikovat na bázi javovské
technologie.
I přesto, že Zander (a nejen on) rozdával optimismus plnými hrstmi, je zřejmé,
že společnost pociťuje nemalý konkurenční tlak ze strany Microsoftu, který na
sebe v posledních měsících díky svým aktivitám okolo platformy .Net strhnul
značnou pozornost. "Možná dosáhla Java takového úspěchu, že se pro média stala
příliš nudnou," komentuje Zander.
I takto je možné se na celou problematiku dívat, nicméně by bylo velmi
krátkozraké tvrdit, že má Sun vyhráno. Jeho současná pozice je sice bezesporu
významná, ale rozhodující moment by měl teprve přijít. Nemalou roli v něm
pravděpodobně bude hrát v poslední době stále častěji skloňovaný pojem webových
služeb, s jejichž koncepcí přišel původně Microsoft a myšlenka se velmi rychle
ujala u ostatních významných hráčů na trhu. Zde má Sun za Microsoftem zhruba
roční zpoždění, nelze se proto divit, že se Web Services staly jedním ze
stěžejních předmětů zájmu na letošní JavaOne.
Velký důraz byl kladen také na bezdrátová mobilní zařízení zde je třeba zmínit
aktivity firem Motorola a Nokia, nicméně J2ME (Java 2 Micro Edition) proniká
například i do herní konzole PlayStation 2.

Gosling a webové služby
V průběhu konference JavaOne se pochopitelně naskytla také příležitost položit
několik otázek samotnému tvůrci Javy a viceprezidentovi společnosti Sun Jamesi
Goslingovi.
Jaký je podle vašeho názoru vztah mezi Javou a ostatními technologiemi, které
jsou klíčové pro oblast webových služeb (XML, UDDI, SOAP)?
Jsou naprosto odlišné. XML je syntaxe pro přenos dat, zatímco Java je
programovací jazyk pro popis určitého chování. Význam jednotlivých prvků závisí
na tom, jak je vyjádříte v programovacím jazyce. Návěští, která jim přiřadíte,
pocházejí z XML. Proto je Java výbornou podpůrnou technologií pro tvorbu XML,
pro implementaci SOAP a UDDI.
S příchodem webových služeb se zdá, že je kladen velký důraz na architekturu,
objektově orientované programování a kvalitní design, souhlasíte? Webové služby
můžete vytvářet, jakým způsobem chcete. Pokud jde o objektové programování, to
poskytuje nástroje pro práci s rozsáhlými komplexními systémy, jejich evolucí a
interoperabilitou. Při tvorbě webových služeb přinášejí tyto problémy spoustu
nepříjemností.
Jak byste popsal rozdíl mezi jazykem C#, který se bude snažit prosadit
Microsoft, a mezi Javou?
Mezi nejdůležitější vlastnosti, které Java přináší, patří zejména silný
bezpečnostní model a obrovská sada API. Důležitá je také obrovská podpora ze
strany počítačového průmyslu. Jedním z důvodů je pochopitelně platformová
nezávislost. Javovský kód můžete použít v ciscových systémech stejně jako pro
webový server Apache. Naproti tomu Microsoft nemá žádný důvod podporovat
jakoukoliv jinou platformu.
V čem vidíte největší problém, s nímž se v současné době programátoři potýkají?
Je to především složitost programů jak může vývojář porozumět (alespoň
částečně) aplikaci, která má milion řádků kódu? Existují různé nástroje od
organizačních, které jsou spojené s objektově orientovanou metodologií, až po
ty, které jsou založeny např. na UML modelování. Nicméně čím více nástrojů
vytvoříte, abyste se s takovou složitostí vyrovnali, tím složitějšími se věci
naopak stávají.
Vzrůstající složitost určitě souvisí i rostoucím výkonem a klesajícími cenami
hardwaru.
Nepochybně. Rád v této souvislosti používám srovnání, že zatímco počítače se
vyvíjejí podle Moorova zákona, což je exponenciální proces, lidé jsou řízeni
darwinismem. Na ten lze pohlížet např. jako na algoritmus Monte Carlo, což
znamená, že přesnost výsledku se zdvojnásobí, zdvojnásobí-li se čas potřebný k
vyřešení úlohy.
Na čem pracujete v současné době?
Ponejvíce jsem se věnoval tvorbě vývojových nástrojů. Právě zmíněné problémy
ohledně srozumitelnosti programů byly jedním z kritérií, na která jsem se
zaměřil.

Sun podporuje webové služby
Konference JavaOne, která se pod taktovkou společnosti Sun uskutečnila v San
Francisku, přinesla množství událostí, které bezpochyby významným způsobem
ovlivní další vývoj javovské platformy. Největší pozornost směřovala k novému
fenoménu označovanému jako webové služby, významnou oblastí aplikací Javy jsou
však také mobilní bezdrátová zařízení.

S tím, jak odvětví softwarového vývoje nové generace postupně konverguje směrem
ke standardům založeným na XML, je i společnost Sun nucena reflektovat ve svém
chování tento výrazný trend posledních měsíců či let. Není se čemu divit, neboť
integrace byla doposud jedním z největších problémů, a webové služby spolu se
standardem XML přinášejí zcela nové možnosti. Uživatelé předpokládají, že s
využitím webových služeb třetích stran se jim podaří zkvalitnit svůj vlastní
software. Mezi konkurenty Sunu se pochopitelně objevují názory, že s postupným
rozšiřováním standardů webových služeb bude důležitost role Javy postupně
klesat. Scott Hebner, marketingový manažer IBM, dodává: "Vždy jsme tvrdili, že
Java je pouze jedním ze standardů pro e-business, nikoliv však jediným. Sun a
jeho následovníci, jako např. BEA, však na Javu pohlížejí spíše jako na
prostředí." Dá se nicméně předpokládat, že uživatelé, kteří už do technologie
investovali nemalé částky, se jí budou držet i nadále.

Webové služby
V důsledku toho směřují aktivity Sunu k takovým krokům, které umožní, aby mohla
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) a veškeré jeho produkty koexistovat spolu se
standardy, které budou hrát klíčovou roli pro webové služby. Podle
představitelů Sunu koncept webových služeb dokonce vdechuje do javovské
platformy a prostředí Sun ONE (Open Network Environment) nový život.
"Mohlo by se zdát, že vše, co budete potřebovat, je XML, ale provádění
obchodních procesů se neobejde bez aplikací," říká George Paolini, marketingový
viceprezident Sunu. Podpora webových služeb v aplikačním serveru iPlanet a
vývojových nástrojích Forte jsou prvními kroky k tomu, aby Sun rozšířil
základnu vývojářů pracujících nad platformou Javy. Programátoři budou mít
přístup k J2EE Service Packu, který jim především zjednoduší tvorbu služeb
založených na standardu XML, umožní vizuální tvorbu Enterprise JavaBeans (EJB)
komponent, jejich sestavování do aplikací a nasazení v iPlanet Application
Serveru. Service Pack by měl být zanedlouho ke stažení a bude součástí J2EE
verze 1.4, která bude uvedena v příštím roce.
Web Services Pack jakožto nástroj pro tvorbu webových služeb podporuje
příslušné standardy (XML, SOAP, UDDI). Obsahuje novou verzi referenční
implementace Javy Tomcat, JAX Pack soubor javovských API založených na XML a
JavaServer Faces, toolkit pro vývoj uživatelských rozhraní pro servery.

Vývojové nástroje
Nová verze vývojového prostředí Sunu Forte 3.0 by měla přinést vlastnosti,
které ocení zejména technicky méně zdatní vývojáři typicky např. weboví
designéři, jejichž primárním úkolem není programování. Jednou z novinek je tzv.
Java Web Services Designer, který zpřístupňuje archiv služeb založených na XML
těm, kdo pracují s nástroji jako Macromedia Dreamweaver nebo Adobe GoLive.
Forte 3.0 podporuje EJB i SunONE a přináší několik vlastností pro podporu
týmové práce.
Firma Borland nabízí svůj platformově nezávislý JBuilder 5 s podporou XML.
Borland dále oznámil, že společnost SAP AG bude nadále JBuilder využívat a
integrovat pro vývoj podnikových aplikací v Javě.
JDeveloper firmy Oracle umožňuje vývoj aplikací založených na Javě nebo na XML
pro svůj Oracle Application Server. Hewlett-Packard uvedl svůj aplikační rámec
pro integraci Java aplikací do svého Netaction Internet Operating Enviroment.
Oracle vs. BEA
Na poli aplikačních serverů se objevilo několik dalších novinek i u nich je
patrná snaha svázat platformu Javy s webovými službami.
O slovo se začíná hlásit především Oracle, který se se svým tržním podílem v
současnosti nachází na 3. příčce. Podle průzkumů společnosti Giga Research zde
vládne společnost BEA Systems s 35% tržním podílem, následována IBM s 30 %.
Svoji prezentaci podpořil CEO Oraclu Larry Ellison výsledky několika testů,
podle nichž by měl být Oracle9i Application Server rychlejší než server
společnosti BEA. Podobně jako konkurence i Oracle podporuje ve svém produktu
standardy J2EE, SOAP a XML. Oracle dále bezplatně zpřístupnil databázi Oracle9i
pro tvorbu a testování aplikací.
Společnost BEA demonstrovala novou verzi 6.1 svého aplikačního serveru
WebLogic, která má přinést v první řadě jednodušší využití, resp. kombinování
dostupných webových služeb (např. informace spojené s cestováním a aplikace pro
jazykový překlad) při tvorbě nových služeb. Mezi novinky patřil i nový
integrační server, který vývojářům umožní přístup k informacím ze starších
aplikací, a software pro budování portálů. Pokud jde o zmíněné výsledky testů,
Bill Coleman, CEO firmy BEA, je posléze zpochybnil s tím, že testy nebyly
prováděny na aplikacích z reálného života, navíc Oracle neuvedl, kterou verzi
serveru BEA při nich použil.
Oba přední zástupci jmenovaných firem se však shodli, že rostoucí konkurence na
poli aplikačních serverů je nezbytná. Jen tak lze totiž dosáhnout maximálního
růstu výkonu, který by zajistil konkurenceschopnost Javy s platformou .NET
Microsoftu.
Příští měsíc začne IBM prodávat 4. verzi WebSphere, jejíž nejdůležitější
vlastností bude opět podpora standardů pro webové služby.

Mobilní zařízení
Další důležitou oblastí, v níž k hlavním konkurentům Sunu patří "shodou
okolností" rovněž Microsoft, jsou přenosná mobilní zařízení. Zde se Sun snaží
prosadit se svou specifikací Java 2 Micro Edition, která je v současnosti
populární v oblasti mobilních telefonů či smart karet.
Společnost Borland předvedla svůj JBuilder MobileSet podporující platformu
J2ME, jímž vstupuje do oblasti mobilních bezdrátových zařízení. Produkt
JBuilder MobileSet je plně integrován s vývojovým prostředím JBuilder 5 a
obsahuje vizuální nástroje pro vývoj mobilních aplikací, emulaci, ladění atd.
MobileSet je zatím určen pouze pro mobilní telefony firmy Nokia (Nokia Editin),
do konce roku by se pak měla objevit nová verze podporující další platformy.
Java aplikace na mobilních telefonech demonstrovala např. firma Nextel
Communications a to konkrétně na Motorole i85s a i50sx.
V současnosti by se měl na evropský trh dostat komunikátor 9210 společnosti
Nokia připravený pro javovské aplikace a v první polovině 2002 má následovat
model 9290. Obě zařízení využívají operačního systému Symbian.
První telefony využívající Javu se prodávají přibližně od začátku letošního
roku dosud jich bylo prodáno zhruba 3 miliony a do konce roku by měl tento
počet vzrůst až na hladinu 20 milionů. Samotná Nokia odhaduje prodejní čísla
svých handheldů v příštím roce na 50 milionů.
V nejbližší budoucnosti se Sun hodlá zaměřit na těsnější integraci aplikací
postavených na bázi J2ME, J2EE aplikací a technologie čipů. Někteří z uživatelů
si stěžují, že celkový výkon v těchto aplikacích poněkud trpí faktem, že J2ME
má kořeny v objektově orientovaném jazyce. Sun nyní úzce spolupracuje se
společností Intel na vylepšení technologie embedded mikroprocesorů určených pro
handheldy. 3. generace mobilních sítí už "klepe na dveře" a cílem Sunu je
otevřít vývojářům nové možnosti psaní aplikací integrujících hlasové a datové
služby. Prvními vlaštovkami byl zmíněný Nextel, jehož aplikace umožňují
bezdrátový přístup k Internetu a stahování/spouštění Java aplikací náročných na
grafiku.
Intel nedávno zveřejnil své plány uvést v roce 2002 novou řadu čipů XScale. Ty
budou vyráběny 0,13mikronovým procesem a jednou z jejich důležitých vlastností
je to, že by měly mít podstatně menší spotřebu než dnešní StrongARMy.

64 bitů pro Javu
Společnost IBM (zřejmě ve snaze získat náskok před svými kokurenty na poli
unixových systémů tedy Sunem a Solarisem) oznámila, že příští měsíc představí
64bitovou javovskou technologii určenou pro svůj operační systém AIX 5L. Takové
řešení podle IBM podstatně zvýší škálovatelnost systému v aplikacích, jako jsou
on-line knihovny, velké databáze a další aplikace, v nichž je třeba 64bitové
adresování pro přístup k většímu objemu paměti.
1 1066 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.