JavaScript kompletní kapesní průvodce

JavaScript je programovací jazyk, který lze použít při tvorbě internetových stránek. Poprvé byl představen spolu s d...


JavaScript je programovací jazyk, který lze použít při tvorbě internetových
stránek. Poprvé byl představen spolu s druhou verzí prohlížeče firmy Netscape a
dnes je integrován i do prohlížeče firmy Microsoft a stále častěji využíván
právě při tvorbě webových stránek.
Recenzovaná kniha patří do skupiny kompletních kapesních průvodců vydávaných
nakladatelství Grada. Je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je
samostatnou částí, proto není potřeba číst knihu od začátku až do konce.
Publikace naopak slouží jako referenční příručka JavaScriptu verze 1.0 a 1.1.
Na začátku každé kapitoly je uveden krátký popis problematiky následovaný
pracovním postupem.
V první kapitole je uveden přehled jazyka HTML vycházející ze standardu 3.2 a
příklad vytváření rámů. Druhá kapitola slouží jako úvod do programovacího
jazyka JavaScript a podává přehled o rezervovaných slovech, typech dat,
operátorech a polích. Následují příkazy JavaScriptu a jejich syntaxe v kapitole
třetí. Patří sem smyčky, podmíněné příkazy a další.
Čtvrtá kapitola se zabývá objekty, které lze v JavaScriptu použít. Nejprve je
uveden seznam všech objektů a poté následuje jejich popis. Pátá kapitola se
zabývá vlastnostmi a šestá metodami těchto objektů. V sedmé kapitole se dozvíte
o programování událostí, propojení JavaScriptu s Javou (LiveConnect) a
programování cookies. Osmá kapitola ukazuje použití JavaScriptu v praxi celkem
na deseti příkladech (vyhodnocení formuláře, práce se stavovým řádkem...).
Devátá kapitola se zabývá implementací JavaScriptu v prohlížečích a také
"konkurenčním" VBScriptem. Konečně v desáté kapitole jsou popsány známé chyby.
Najdete zde také malý slovník používaných výrazů. Na konci knihy je uveden
obsáhlý rejstřík.
Jak již bylo řečeno, kniha slouží jako referenční příručka a je také podle toho
stavěna. Vždy, když potřebujete něco nalézt, stačí se podívat do rejstříku a
pak nalistovat tu správnou stránku. U hesla jsou vypsány základní atributy a
informace, které se týkají tématu. Často je uveden příklad a k němu vždy
dostačující vysvětlení, což velmi napomáhá pochopení tématu. Pokud se heslo
týká až JavaScriptu verze 1.1, je to uvedeno přímo v titulku hesla, aby nedošlo
k omylu.
Co se mi na knize nelíbí, je její grafické provedení. Sazba nebyla provedena
právě ideálně, což se výrazně projevilo v počtu typografických chyb. Dále tu
jsou občasné překlepy, které se do textu dostaly zřejmě při překladu.
Kniha je však jako celek napsána srozumitelně a díky velkému množství příkladů
s ní může pracovat i začátečník. Publikaci mohu doporučit všem zájemcům o
JavaScript jak začátečníkům, tak i profesionálům.
(Richard Eisenmenger: JavaScript kompletní kapesní průvodce, vydala Grada
Publishing v roce 1999, 1. vydání, 304 stran, 290 Kč)
9 1326 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.