JavaScript pro pokročilé

Řadu knih o tvorbě dokonalých WWW stránek, které pro nás chystá nakladatelství Grada, nedávno doplnil i podrobný pr


Řadu knih o tvorbě dokonalých WWW stránek, které pro nás chystá nakladatelství
Grada, nedávno doplnil i podrobný průvodce o JavaScriptu. Není to původní česká
publikace, ale překlad anglické knihy z nakladatelství Sybex.
Po prolistování a zběžné kontrole obsahu jsem měla dojem, že to bude zajímavé
čtení. Nejprve úvod, potom popis jazyka, ukázka práce s formuláři, jedna
konkrétní aplikace na ukázku, cookies, práce na straně serveru a závěrem
tabulky a přehledy příkazů. Kdo by odolal? Navíc je kniha plná nejrůznějších
příkladů, které jsou velmi podrobně popsané v textu.
Bohužel, nemám po ruce anglický originál. Nemohu proto posoudit, zda se autor
neumí srozumitelně vyjadřovat, nebo zda je mizerný překlad. Až příliš často
jsem totiž při čtení narazila na kostrbatou větu plnou cizích slov. Význam se
dal pochopit až po chvilce soustředění. Posuďte sami: "Záhada, která obklopuje
objektově orientované programování a spojení s nejvyššími obzory počítačové
vědy, odrazuje mnoho těch, kteří neprogramují, od práce s těmito subjekty nebo
od pokusů zvládnout koncept, jemuž jakmile se už jednou naučíte, vám otevírá
přístup k nepřebernému množství obdobných počítačových nástrojů (strana 29)."
Místy je patrné, že nesrozumitelnost je způsobena špatným překladem. Například
na straně 118 se dočtete: "Základní zdrojová vlastnost obrázku se může použít k
přímému přístupu k obrázku z cache paměti Navigatoru, jakmile je obrázek
nahrán." Takhle to zní zmateně, ale bystrý čtenář se dovtípí, že se hovoří o
vlastnosti src objektu Image, která skutečně slouží k tomu, co popisuje zbytek
věty.
Kostrbatá čeština, chyby překladu, tiskařský šotek (str. 95, 96, 119, 121, 122,
124, 135, 197) by se daly s trochou dobré vůle překousnout. Neomluvitelné jsou
však chyby, které jsou v příkladech. Způsobily mi nejednu hořkou chvilku.
Některé chyby má zřejmě na svědomí překladatel (např na str. 95 a 96). Plné
chyb jsou zvláště příklady, které demonstrují, jak zacházet s formuláři (str.
124, 126). Chyby, které se v těchto skriptech vyskytují (chybné volání funkcí),
mohou způsobit, že práci s formuláři prostě nezvládnete. Jiné chyby má zase na
starosti tiskařský šotek (opět str. 95 a 96 a další). Ve výkladu na straně 209
je jedna funkce pojmenována třikrát různě (v názvu kapitoly grabCookie, v
deklaraci GetCookie a v popisu pod příkladem SaveCookie). Přiznám se, že jsem
nezkoumala podrobně všechny příklady, které se v knize vyskytují. Nemohu proto
tvrdit, že výčet chyb je úplný.
Příloha knihy, "Příkazy jazyka JavaScript" mě překvapila. V této kapitole se
totiž skrývá přehled objektů JavaScriptu. Do toho jsou zamíchány ostatní prvky
jazyka, vše pěkně seřazené podle abecedy. Problém je v tom, že popis objektu
window naleznete pod "w" (str. 325), ale popis jeho metody alert pod "a" (str.
267). Zkuste pak něco hledat.
Moje dojmy ze čtení a práce s touto knihou jsou tedy rozporuplné. Přesto, že je
plná zajímavých informací, nejsem si jistá, jestli ji mohu doporučit. Rozhodně
ji nedoporučuji úplným nováčkům, kteří nemají šanci odhalit chyby ve skriptech
nebo chyby způsobené překladem. Osobně dám asi příště přednost dokumentaci od
firmy Netscape, která je zdarma dostupná na Internetu.
(Purcell Lee, Mara Mary Jane, JavaScript, tvorba dokonalých WWW stránek,
přeložil Evžen Vaněk, Grada, 1998, 350 stran, 390 Kč)
8 2951 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.