JavaScript v kostce

JavaScript je již nějaký čas součástí webových prohlížečů, takže si za tu dobu stačil získat poměrně dost př...


JavaScript je již nějaký čas součástí webových prohlížečů, takže si za tu dobu
stačil získat poměrně dost příznivců (a zřejmě také i nějaké odpůrce). Těm, kdo
chtějí JavaScript ve svých stránkách využívat, určitě přijde vhod nějaká
příručka programátora. Třeba ta, na kterou se podíváme v následujících řádcích.
Jak je uvedeno na obálce, jedná se o referenční příručku. Není tedy určena
úplným začátečníkům, ale spíš těm, kdo už nějaké zkušenosti s JavaScriptem
(nebo alespoň s jiným objektovým jazykem) mají. I když je publikace protkána
řadou příkladů, k výuce JavaScriptu bych přece jen doporučoval něco jiného.
Vzhledem k tomu, že originál vyšel u vydavatelství
OReilly před dvěma lety, najdete zde povely JavaScriptu verzí 1.0 a 1.1, verze
1.2 je zmíněna pouze stručně, protože v té době ještě nebyla plně definována. V
Internetu je však ještě mnoho prohlížečů, které nejnovější verzi jazyka stejně
neznají, takže to zase za takový nedostatek nepovažuji.
Kniha je dost objemná na to, aby se do ní vešla nejen stěžejní referenční část,
ale i další užitečné věci. Programátorům, kteří jsou obeznámeni s principy
objektového programování, ale JavaScript dosud nepoužívali, je určena nultá
část s příznačným názvem Úvod do JavaScriptu. Autor v ní stručně seznamuje s
historií tohoto jazyka a rozebírá rozdíly mezi jednotlivými verzemi a mezi
různými prohlížeči. A nezapomene ani na bezpečnostní aspekty nasazení
JavaScriptu.
První část se zabývá definicí jazyka a může posloužit i jako improvizovaná
učebnice objektového programování pro ty, kdo se s tímto fenoménem prozatím
příliš nesblížili. Dozvíte se zde správnou syntaxi, jakož i vlastnosti,
možnosti a schopnosti jednotlivých prvků. Na příkladech jsou rozebrány i
odlišnosti od jiných programovacích jazyků, kterým by měl programátor věnovat
zvýšenou pozornost.
Druhá část se zaměřuje na programování na straně klienta. Autor zde postupně
rozebírá vlastnosti prohlížečů s přihlédnutím k možnosti jejich "dálkového"
ovládání. Čtenář zde pronikne například do tajů ovládání nových oken či
některých speciálních efektů. Autor nezapomněl ani na LiveConnect, neboli
možnost propojení JavaScriptu s appletem Javy.
Třetí část knihy tvoří referenční příručka, ke které nemám co dodat. Závěr
představují dodatky, kde vás autor seznámí např. se zajímavými odkazy v
Internetu, nejčastějšími chybami nebo rozdíly mezi jednotlivými verzemi
prohlížečů.
Výsledné hodnocení? Určitě přijdou vhod průběžné zmínky o rozdílech mezi dvěma
nejrozšířenějšími prohlížeči, které jsou navíc shrnuty v Dodatku D. Stejně tak
rozdíly mezi verzemi jazyka, shrnuté pro změnu v Dodatku C. Pomohou tak
programátorovi připravit stránky, které budou opravdu fungovat vždy a všude.
Ale i když je mi tato příručka sympatická, jedna věc mi na ní přesto vadí. Je
to rejstřík, jehož rozsah považuji za zcela nedostatečný. Metodu hledání
konkrétních problémů v rejstříku a jejich následné řešení totiž považuji za
nejrychlejší a nejpřehlednější. V případě této příručky však rejstřík pomáhá
jen velmi omezeně.
Pokud jde o překlad, zařadil bych jej mezi lepší průměr, i když i zde se
objevuje několik prohřešků. Překlad názvu barev doporučuji brát s rezervou
(např. "aqua" a "cyan" jsou shodně přeloženy jako tyrkysová, zatímco
"turquoise" jako modrozelená; "aquamarine" zase jako vodní zelená) byť to jsou
spíše drobnosti.
(David Flanagan: JavaScript Kompletní průvodce, překlad Pavel Kelča, vydal
Computer Press, Brno, 1998, 710 stran, 495 Kč)
9 0535 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.