Javové dění eskaluje, Infima nabízí BSDI MailFilter

JavaOne: oznámení se množí Eskalaci javového dění má na svědomí jednak soudní verdikt o povinnosti Microsoftu odst...


JavaOne: oznámení se množí
Eskalaci javového dění má na svědomí jednak soudní verdikt o povinnosti
Microsoftu odstranit loga Javy ze svých produktů, jednak vývojářské setkání
JavaOne. S novými javovými produkty se v poslední době doslova roztrhl pytel:
Mercury Interactive nabízí testovací nástroje pro javové aplikace. Symantec
oznámil, že v jeho Visual Cafe for Java verze 2.5 bude možné vyvíjet i aplikace
PersonalJava. Corel do svého vývojového nástroje WEB.SiteBuilder zahrnul i
podporu technologie Open J, která umožňuje pracovat s kolekcemi JavaBeans při
tvorbě appletů i aplikací. Novell i Hewlett-Packard připravují své vlastní Java
Virtual Machine, které mají samozřejmě oproti JVM od Symantecu či Microsoftu
disponovat řadou výhod. Samotný Microsoft už údajně projevil zájem použít JVM
od společnosti Hewlett-Packard do Windows CE.
Inteligentní agenti
Společnost Neuromedia uvádí vývojový nástroj NeuroStudio, který je určen pro
tvorbu serverového softwaru pro uživatele neznalé programování. Míra interakce
takto vytvořených inteligentních "agentů" má být údajně velmi vysoká. pro další
informace se podívejte na stránku http:// www.neurostudios.com.nebo
http://www.botspot.com.
BSDI MailFilter bojuje se spamy
Infima, distribuující v ČR produkty americké společnosti Berkeley Software
Design, oznámila, že nový produkt BSDI MailFilter by měl posunout dopředu boj
proti spamům.
SilverStream oceněn
Aplikační platforma SilverStream získala cenu amerického časopisu InfoWorld
(jednoho z periodik IDG). Cena byla udělena na výstavě Internet Showcase,
věnované novým produktům z oblasti Internetu a Intranetu.
Domino.Doc 2.0 přichází
Lotus Development oznámil uvedení beta-verze Domino.Doc 2.0, což je software
umožňující správu, sdílení a distribuci dokumentů v prostředí WWW. Produkt byl
dosud znám pod kódovým označením Rainier. Domino.Doc 2.0 bude dodáváno
samostatně, v rámci serveru Lotus Domino nebo jako část balíku Enterprise
Document Management Suite, který prodává IBM.
CyberCash kupuje ICVerify
Společnosti CyberCash a ICVerify jednaly o spolupráci na poli elektronické
komerce. Mělo by dojít i k integraci jejich produktů (zejména software pro
elektronickou platbu). Výsledkem je akvizice ICVerify, která se stává součástí
společnosti CyberCash.
Internet v překladech
Nejnovější odhad soudí, že Internet zvýší o přibližně 7 miliard dolarů hodnotu
trhu se softwarem překládajícím texty. Uvádí to prognóza společnosti Allied
Business Intelligence (http://www.alliedworld.com), která odhaduje celý letošní
trh na 10,4 miliardy dolarů a hovoří o 17,2 miliardy roku 2003. Největší trh
pro translátory je v Evropě, kde agenda zemí příslušejících k Evropské unii
musí být k dispozici ve více jazykových mutacích.
Pro vývojáře
mobilních NC
Mobile Network Computer Reference Specification je název specifikace pro
vývojáře přenosných NC. Pro další informace se podívejte na adresy http://www.
oadg.or.jp/activity/mncrs/ a http://www.mncrs.org/.
Yahoo zvyšuje
počet služeb
Yahoo a MCI dále pokračují ve své spolupráci na stále se zvyšujícím počtu
služeb (tzv. Yahoo Online nyní zahrnuje bezplatný e-mail, on-line nakupování,
chat, rozsáhlé možnosti personalizace, internetové telefonování...).
Pro další využití VRML
VRML Consortium vyjádřilo přání soustředit se v dalším vývoji standardů na to,
aby se VRML dalo snadno používat i k tvorbě složitých struktur, ale i málo
objemných animací.
(pah)
8 0684 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.