Jazyk C++ žije

Vylepšené C++, C# i Java Detaily týkající se dalšího vývoje jazyků C++ a C# poodhalila společnost Microsoft nejen, ...


Vylepšené C++, C# i Java
Detaily týkající se dalšího vývoje jazyků C++ a C# poodhalila společnost
Microsoft nejen, že tím naznačila, na co se mohou vývojáři těšit, ale také
např. rozehnala veškeré pochybnosti okolo budoucnosti jazyka Visual C++, který
stál při propagaci mladšího C# poněkud ve stínu. Společnost Borland naproti
tomu uvolnila novou verzi nástroje JBuilder 8.
Zřejmě nejdůležitější novinkou pro Visual C++ .Net je fakt, že s další verzí
Visual Studia (s kódovým označením Everett) by mělo dojít k podřízení jazyka
C++ standardu ISO což bude pro Microsoft vůbec poprvé, co kompilátor C++ ISO
přizpůsobí. Tím by měl umožnit využití různých typů "design patterns",
standardem ISO definovaných vlastností jazyka, kompilaci a použití moderních
C++ knihoven (např. Boost, Blitz a Loki, které podporují regulární výrazy atd.)
či zjednodušit tvorbu opakovaně používaného kódu. Visual C++ .Net by měl být
standardu ISO přizpůsoben zhruba z 98 %.

Optimalizace
Zajímavá by měla být možnost optimalizace aplikací pro procesory Pentium 4 či
Athlon pokud se naplní slova zástupců firmy, mělo by dojít ke zrychlení běhu
aplikací o 5-10 %. Lepší výkon by měly aplikace poskytovat i v operacích s
plovoucí čárkou. Dále má dojít ke zvýšení bezpečnosti kódu (zlepšený buffer
security check) a rozšíření RAD funkcí pro rychlý vývoj.
Je zřejmé, že i přesto, že pozornost byla v poslední době věnována převážně
nastupujícímu C#, Microsoft s Visual C++ do budoucna počítá.
Budoucí verze Visual C# .Net bude obsahovat obdobu C++ šablon pro jednodušší
opakované použití kódu, tzv. anonymní metody by měly přispět k jednoduššímu
psaní kódu, podpora parciálních typů usnadní řízení co do množství kódu
rozsáhlých projektů, zavedení iterátorů bude užitečné při tvorbě kolekcí dat.

JBuilder 8
Borland JBuilder 8 je integrován s produktem OptimizeIt, který slouží pro
zlepšení výkonnosti javových aplikací. JBuilder 8 nově podporuje např.
vývojovou architekturu Jakarta Struts a regresní testování Enterprise Java
Beans, které má přispět k urychlení vývojového cyklu. Prostředí má být těsněji
integrováno se systémy pro správu verzí (TeamSource, Rational ClearCase, CVS),
programátoři budou moci přímo během ladění také modifikovat javové třídy. V
rámci vývojového prostředí lze ladit i kód napsaný v jiném jazyce než Java
(Borland konkrétně uvádí OracleJSP).
OptimizeIt Suite ve verzi 5 nabízí např. nové funkce pro automatickou detekci
úniku paměti. Tímto způsobem lze identifikovat a řešit problém s výkonností
vyvíjených aplikací. Výkonnost aplikací byla přitom dlouho pokládána za jednu z
nevýhod Javy. OptimizeIt by měl přispět také k větší stabilitě aplikace,
protože obsahuje i sadu ladicích nástrojů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.