Jazyk Java na straně serveru

Programovací jazyk Java firmy Sun Microsystems má za sebou (alespoň v relacích počítačového věku) již docela slušno...


Programovací jazyk Java firmy Sun Microsystems má za sebou (alespoň v relacích
počítačového věku) již docela slušnou a úspěšnou historii a dnes se těší
zasloužené popularitě. V poslední době se stále více uplatňuje i jako
technologie pracující na straně serveru.
O kvalitní učebnice tohoto jazyka v češtině není nouze, ať se jedná o překlady
či původní publikace českých autorů. Prakticky ve všech případech však jde o
základní studijní texty, jež obsahují úvodní výklad jazyka a principů objektově
orientovaného programování. Právě recenzovaná kniha představuje výjimku
především svou specializací autor se zaměřil na problematiku využití Javy na
straně serveru, jejímž výsledkem jsou dynamicky generované webové stránky.
Při letmém prolistování můžete nabýt dojmu, že před sebou máte velkou kolekci
příkladů s doprovodným textem. Autor svůj výklad skutečně důsledně opírá o řadu
ukázek, člení text do výrazné struktury a rozdělil výklad na poměrně malé,
zřetelně uzavřené celky. Výklad postupuje od popisu základních struktur
servletu přes problematiku tvorby rozhraní CGI (zpracování požadavků klientů,
práce s proměnnými, generování hlaviček http) až k práci s cookies a sledování
tzv. sessions. Druhá část publikace se zabývá skriptováním tedy technologií
Java Server Pages a jejím využitím, závěrečná část je pak zaměřena na
"podpůrná" témata, jako jsou formuláře HTML, speciální využití appletů či
databázová spojení pomocí rozhraní JDBC. Publikace není v žádném případě určena
začátečníkům, pro úvodní seznámení s Javou rozhodně zvolte jinou knihu. Co se
však týče vlastních serverových aplikací, autor výborně demonstruje možnosti,
jež tento jazyk poskytuje.

(Marty Hall: Java servlety a stránky JSP, Neocortex, Praha, 2001, 586 stran,
597 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.