JBA představuje produkty pro e-commerce

Na své každoroční uživatelské konferenci v britském Birminghamu oznámila společnost JBA několik novinek ve svém k...


Na své každoroční uživatelské konferenci v britském Birminghamu oznámila
společnost JBA několik novinek ve svém klíčovém produktu System 21. Nově
představené aplikace pro elektronické obchodování a pro podporu rozhodování
dále rozšiřují funkčnost tohoto podnikového informačního systému.
Řešení, které JBA nabízí pro oblast e-commerce, je postaveno na 3 základních
modulech e.purchase, e.supply a e.shopper. E.purchase je aplikace typu
business-to-business (komunikace mezi podniky), sloužící pro nákup zboží od
subdodavatelů. Vybraní dodavatelé mohou umístit svůj katalog na firemní
server, ze kterého potom zaměstnanci objednávají zboží. Nakupující organizace
má možnost jednoduše porovnávat specifikace a ceny zboží a schvalovat nákupy
elektronickou cestou.
Modul e.supply umožňuje vybraným nákupčím přistupovat přímo do ERP systému
dodavatelů a kontrolovatelným způso-bem upřesňovat specifikace, cenu,
dostupnost a dobu doručení zboží, a následně podávat objednávky. Podané
objednávky mohou být zákazníkem dále sledovány.
Posledním modulem, tentokrát určeným pro prodej koncovým zákazníkům přes
Internet, je e.shopper. S pomocí šablon, wizardů a dalších nástrojů pro tvorbu
elektronických katalogů je možné vytvořit internetové stránky pro
elektronický obchod.
Řešení pro oblast elektronického obchodování je součástí dlouhodobé strategie
JBA nazvané @ctive Enterprise (aktivní podnik), která má usnadnit optimalizaci
a změny podnikových procesů a s tím související změny v systému. V rámci
@ctive Enterprise Series jsou nabízeny produkty pro oblast e-commerce, pro
řízení dodavatelských řetězců, Business Inteligence, datové sklady,
reportování a @ctive Modeler pro modelování podnikových procesů.
9 0868 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.