Je čas na osvětu

Rozjezd roku 2002 znamená mimo jiné i nové aktivity společností, jejichž cílem je podpora vytváření tzv. informačn


Rozjezd roku 2002 znamená mimo jiné i nové aktivity společností, jejichž cílem
je podpora vytváření tzv. informační společnosti v ČR. Vzhledem k tomu, že ICT
jsou jednou z podmínek úspěšného zapojení se do rozvoje globalizované
ekonomiky, je na čase se podívat, jak si v této oblasti stojíme.
Pokud bychom se na věc podívali z čistě technického hlediska, tak můžeme
konstatovat, že v ČR máme moderní komunikační infrastrukturu, ve firmách i ve
státní správě najdeme slušné počítače, zapojené většinou do fungujících sítí.
Vybavení velkých firem, bank a technologicky náročných provozů je obvykle na
úrovni srovnatelné s vyspělými zeměmi. Máme odborný tisk a organizace, které se
IT ve společnosti přímo zabývají, jako jsou SPIS (Sdružení pro informační
společnost), ÚVIS (Úřad pro veřejné informační systémy), ČFIS (České fórum pro
informační společnost) či sdružení BMI. Slušné východisko, ale co dál?
Ve SPISu zvolili nové předsednictvo a uveřejnili svoji představu, jak využít
rok 2002. Cíle jsou vysoké SPIS chce pomoci zavádět principy e-governmentu a
hodlá přesvědčit podnikatele a manažery, že ICT jsou nezbytnou podmínkou
přežití podniku ve 3. tisíciletí. ÚVIS se zase rozhodl přes internet diskutovat
s odborníky o koncepčních návrzích svých projektů, mezi které patří např.
portál veřejné správy či infrastruktura veřejného klíče. ČFIS zřejmě nevidí
velký pokrok v našich snahách přiblížit se rozvinutým zemím, jelikož vydal
prohlášení, ve kterém vyjádřil své znepokojení nad stále rostoucí disproporcí
mezi závazky ČR v oblasti podpory internetu a reálnou situací. Za pravdu mu
dávají i výsledky mravenčí práce sdružení BMI, které společně s Tele2 podrobně
mapuje ČR po jednotlivých krajích. Opětovné dotazy u firem do 100 zaměstnanců
sice ukazují, že většina firem má připojení k internetu, nicméně jeho využívání
obvykle znamená pouze e-maily a vyhledávání na webových stránkách.
Je před námi stále velký kus práce, především v osvětě. Času není moc, náš
vstup mezi rozvinuté evropské státy je téměř na spadnutí...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.