Je libo Jaz v síti LAN?

V tomto případě se však v žádném případě nejedná o hudební reprodukci či přenos dat, souvisejících s příslu


V tomto případě se však v žádném případě nejedná o hudební reprodukci či přenos
dat, souvisejících s příslušným žánrem, po síti. Velmi stručně řečeno jde o
sdílení mechanik Iomega Jaz v lokálních sítích LAN. Mnohé čtenáře může
napadnout, že v době síťových operačních systémů typu Peer-to-Peer, není
podobná služba již ničím zvláštním. Vždyť stačí prostě "zapnout" sdílení na
kterémkoli objektu, tedy včetně lokálně instalovaného disku Jaz, a problém je
vyřešen. Přesto se v mnoha případech může velice hodit přítomnost i více
mechanik současně. A zde je právě hlavní výhoda testovaného zařízení s názvem
AXIS StorPoint HD/4 Jaz, zapůjčeného chrudimskou společností CoProSys.
Do nedávné doby byla zařízení AXIS známa spíše jako tiskové servery, servery
pro různé CD-ROM mechaniky, skenery apod. Protože spolupráce s periferiemi bývá
mnohdy velmi specifická, je v tomto případě AXIS StorPoint HD/4 Jaz určen
výhradně pro obsluhu jednotek Iomega Jaz. Nabízeny jsou prakticky 2 varianty,
přičemž externí nese typové označení HD. Jedná se o samostatné (standalone)
zařízení, umožňující obsluhu až 7 SCSI mechanik pomocí zabudovaného externího
rozhraní miniSCSI. Pro připojení k síti je AXIS HD vybaven jak konektorem RJ45,
tak i BNC. Druhá varianta je označována jako model HD/ /T a v tomto případě jde
o interní provedení, určené pro montáž do věží Iomega. Základní parametry v
počtu 7 obsluhovaných zařízení jsou samozřejmě shodné jako u modelu HD a
odlišnost je pouze v použití interního 50pinového SCSI konektoru, stejně jako
interní varianty napájení. Pro připojení do sítě slouží v tomto případě
konektory RJ45 a AUI. Pro obě varianty je společné základní konstrukční
provedení, kdy vnější rozměry odpovídají standardní 5,25" mechanice, a možnost
připojení do sítí typu Ethernet.
Základní data
Druhá z jmenovaných variant je rovněž nabízena v podobě modelu označovaného
jako HD/4 (obr. 1), který byl předmětem tohoto testu. Jedná se vlastně o model
HD/T, již osazený do jedné z nabízených variant věží Iomega. Použitá verze věže
poskytuje standardně 4 mechaniky Jaz, tedy 4 GB datového prostoru a je vybavena
vlastním napájecím zdrojem standardní konstrukce. Na zadní straně je umístěn
SCSI konektor, na který můžete připojit další 3 jednotky. Síťové konektory RJ45
a AUI jsou umístěny na samostatné destičce a spojeny s vlastním tělesem AXIS
serveru plochým kabelem. Mezi podporovanými operačními systémy lze nalézt
Windows 3.1x/95/NT a LAN Manager a LAN Server od verze 1.3. Nechybí rovněž
přístup po Internetu/Intranetu. AXIS podporuje komunikační protokoly (pro
prostředí Windows a OS/2) SMB s využitím NetBIOS/NetBEUI nebo NetBIOS/TCP/IP. V
případě přístupu čistě pomocí TCP/IP jsou k dispozici služby UDP, IP, TCP, ARP,
RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NBNS, SNMP a FTP. Přístup s využitím WWW browserů,
kompatibilních se standardem HTML 2.0, zajišťuje protokol HTTP verze 1.0 a
rovněž integrované vybavení emulující WWW server. Základní technická data
celého zařízení doplňují informace o přenosové rychlosti až 1 050 kB/s,
vybave-ní 32bitovým RISC procesorem ETRAX 4, pamětí Flash o kapacitě 2 MB a 2
MB operační pa-měti RAM s možností rozšíření až na celkových 32 MB. Důle-žitou
informací pro uživatele je podpora souborového systému VFAT 16. Vnější rozměry
testované varianty věže jsou 210 x
x 175 x 310 mm.
Konfigurace
Podle dodávané anglické dokumentace je velice snadné uvést zařízení do provozu.
Jako nejjednodušší řešení pro instalaci je nabízeno využití systémové utility
ARP, pomocí níž a ethernetové adresy serveru AXIS (ekvivalentní sériovému
číslu) lze definovat IP adresu. Pak již je možné konfigurovat zařízení buď
pomocí některého z dnes běžných WWW prohlížečů, nebo pomocí služby FTP. Mimo
jiné lze i s ohledem na již uvedené a podporované funkce umožnit i automatickou
konfiguraci IP adresy pomocí DHCP nebo BOOTP. Ochrana před nepovolaným
přístupem a změnou konfigurace je samozřejmě zajištěna administrátorským
heslem. Protože všechny tyto nástroje jsou přímo součástmi různých operačních
systémů nebo volně dostupné na Internetu, není spolu s testovaným zařízením
dodáván žádný další software. Kromě uvedeného postupu je ale možné na domovské
WWW stránce zdarma získat speciální konfigurační nástroj AXIS WinPoint, určený
pro Windows 95/NT. Ten po své instalaci využívá prostředí systémového
Exploreru, v jehož okně zobrazuje všechny dostupné AXIS servery a pomocí řady
dialogových oken (obr. 3) dovoluje detailní konfiguraci. Komunikace tohoto
nástroje s AXIS serverem je možná nejen pomocí protokolu TCP/IP jako v
předchozích případech, ale i uvedeným SMB. Stejnou podobu a strukturu jako AXIS
WinPoint samozřejmě mají i konfigurační nástroje služby WWW, ty ovšem dovolují
modifikaci parametrů i na dálku přes Internet, nejen po síti LAN. Nastavit lze
celou řadu parametrů jak pro samotný server, tak i pro rozhraní SCSI, IP
adresy, parametry SMB, HTP i SNMP. Nechybí ani zajištění jednotlivých disků
před nepovolanými přístupy, zablokování možnosti vyjmutí média apod. Důležité
je, že po každé změně konfigurace je nezbytné provést reset zařízení, byť
dálkový, aby nové hodnoty nabyly platnosti. Vše je totiž uloženo na emulovaném
FTP serveru v podobě textových konfiguračních souborů, které se načítají právě
během startu systému.
Zkušenosti z provozu
Takto připravený Jazserver je již prakticky schopen provozu. Z hlediska
uživatele bude asi zřejmě ještě zajímavé, že pomocí sdílených položek "Jaz1" až
"Jaz4" může k jednotlivým médiím přistupovat buď samostatně, nebo přes položku
"Jaz" společně. Jednotlivé mechaniky se pak jeví jako podřízené adresáře. V
prostředí Windows 95/NT je například možné dle aktuálního nastavení nalézt
sdílené jednotky v rámci příslušného jména serveru, tvářícího se jako LAN
Manager 3.51. Znamená to tedy, že stejně jako v případě konfigurace, i při
používání není k přístupu nezbytný protokol TCP/IP. Na druhou stranu však
TCP/IP dovoluje přístup nejen z lokální sítě, ale prakticky odkudkoli z celého
světa přes Internet, čímž se značně zvyšuje užitná hodnota tohoto zařízení.
Při běžném používání však uživatelé mohou narazit na velice vážný nedostatek.
Zařízení se sice chlubí podporou VFAT 16, tedy podporou dlouhých jmen souborů a
adresářů, ovšem podobně jako jazz na poli hudebním, ani Jaz server evidentně
nepochází z české dílny. Následkem toho tedy je, že lze používat krátká i
dlouhá jména souborů, ovšem striktně je třeba se vyhýbat použití znaků s
interpunkcí, a to v obou případech. Pokud se již taková "nehoda" stane, jsou
sice adresáře i soubory dobře viditelné, ovšem nelze je žádným běžným způsobem
ani otevřít ani přejmenovat. Nezbývá pak než využít služeb některé lokálně
instalované mechaniky Jaz, nejlépe pod Windows NT, které jsou přece jen k
různým takto vzniklým změtím znaků shovívavější, a problematické objekty
přejmenovat nebo smazat. Během testu jistá naděje svitla, když se na domovském
WWW serveru firmy AXIS objevil upgrade firmware z původní verze 1.00 na novější
1.01. Pomocí FTP služby je dle návodu sice možné velice jednoduše vylepšit
vlastnosti, ovšem podpora národních znaků je rozšířena pouze o stránku ISO
8859-1. Zdaleka ne všechny naše znaky lze používat a nezbývá než čekat, že
dojde i na další úpravy.
Závěrem
Zařízení podobného typu by mohla být vítaným nástrojem pro archivaci velkého,
ale průběžně potřebného objemu dat v mnoha firmách. Jistým záporným faktorem
však může být kromě již uvedených problémů s použitím znaků české abecedy i
relativně vysoká cena. Pokud si totiž vezmeme plně vybavenou věž i s médii, tak
při ceně přibližně 12 000 Kč za jednu mechaniku a 3 500 Kč za médium, zbývá z
katalogových 128 000 Kč (všechny ceny uvedeny bez DPH) ještě stále 66 000 Kč na
samotnou věž se zdrojem a AXIS serverem, což je poměrně dost, byť tato částka
zahrnuje i "operační systém". Na druhou stranu je však cena vyvažována
poskytovanou zárukou v trvání 5 let (Iomega jinak poskytuje na mechaniky roční
záruku). Z praktického hlediska práce s Jaz médii nejen že nabízí více datového
prostoru, snadnější obsluhu a rychlejší odezvu než například CD-R či CD-ROM
mechaniky, ale navíc je velmi snadné v případě potřeby archivovaná data
aktualizovat. Ještě zajímavější se pak může jevit varianta, která by mohla
začít využívat nově uvedené mechaniky Iomega Jaz 2GB.
8 0810 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.