Je pesimismus na místě?

Na nedávno uskutečněné konferenci Fórum e-Time, pořádané časopisem Computerworld, jsem se mimo jiné aktivně účast...


Na nedávno uskutečněné konferenci Fórum e-Time, pořádané časopisem
Computerworld, jsem se mimo jiné aktivně účastnil i jednoho z kulatých stolů
pořádaných v jejím rámci. Spolu se mnou tam diskutovali i manažeři z
nejrůznějších významných společností zabývajících se vývojem softwaru a
systémovou integrací. V jejich příspěvcích jsem jasně vycítil pesimismus.
Pesimismus založený na názoru manažerů, že jejich zákazníci nechápou a
nerozumějí možnostem moderních technologií, a tyto jsou jim tak příliš
vzdálené. Problém je pak ještě umocněn mnohdy nepříliš dobrou ekonomickou
situací zákazníka. V této situaci jsem si jasně uvědomil, že mé pocity jsou
přesně opačné. Jsem přesvědčený o tom, že situace se naopak výrazně zlepšuje.
Když jsem pak později přemýšlel nad příčinami a důvody svého optimismu,
analyzoval jsem si svůj postoj k celé otázce podrobněji.
Software, který v naší firmě vyvíjíme, je určený pro klienty, kteří dokáží
ocenit naší přidanou hodnotu. Pro zákazníky, kteří jsou schopni za softwarová
díla platit nemalé částky, ale jsou si současně vědomi přímého přínosu
začlenění těchto systémů do svého výrobního nebo obchodního procesu.
Pravděpodobně právě proto jsme za celou historii naší společnosti prakticky
nepotkali špatného (rozuměj ve smyslu neúspěšného) zákazníka všichni byli a
jsou ve svém oboru úspěšní.
Další z důvodů mého optimismu jsou naši vlastní zaměstnanci. Pracujeme převážně
s mladými a zároveň inteligentními lidmi, které si sami vzděláváme a od nichž
očekáváme kreativní myšlení a na manažerských pozicích navíc dbáme i na dobré
morální vlastnosti.
Asi právě proto mám okolo sebe svět úspěšných klientů na straně jedné a
sympatické přímé podřízené na straně druhé. Asi jsem tak nabyl dojmu a
přesvědčení, že na světě a v jiných společnostech to tak automaticky je všude.
Možná jsem příliš velkým optimistou, ale připomeňme si příklad přímého
porovnání úrovně informačních systémů České spořitelny s úrovní v Erste Bank,
do jejíž struktury se začleňovala. Informační systémy v České spořitelně při
tomto srovnání, dle mých informací, totiž přinejmenším plně obstály! Myslím, že
to bylo pravděpodobně překvapení i pro samotnou Erste Bank. Možná i toto
poznání přispělo k tomu, že v některých případech jsou nejmodernější
technologie nasazovány v rámci skupiny Erste Bank do České spořitelny jako
první.
Koneckonců fakt, že technologie předcházejí vědomí klientů, je a musí být
samozřejmostí a nedovedu si představit, že by tomu mělo být jinak.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.