Je teleworking prací pro dobytek?

Možná jste ještě neslyšeli tajemná slova jako teleworking nebo telecommuting, ale asi byste si jen těžko mysleli, že ...


Možná jste ještě neslyšeli tajemná slova jako teleworking nebo telecommuting,
ale asi byste si jen těžko mysleli, že se jedná o práci pro mladá telátka.
Důvod je asi trochu jiný, v našich zemích nebyly až do nedávné doby příliš
vhodné podmínky na rozvoj tohoto druhu práce práce na dálku.
Trochu jiný názor však mají zástupci evropské teleworkingové organizace, kteří
se domnívají, že hlavním důvodem, proč je teleworking u nás nepopulární, je
právě již v titulku zmiňovaná souvislost s mláďaty jednoho velice užitečného
domácího zvířete. Je sice pravda, že vycházejí z jednoho českého zdroje
věnovaného teleworkingu, ale já doufám, že se jednalo jen o vtip, který
evropští komisaři nepochopili a že nejsme taková te...., abychom si mysleli, že
telecommuting se hodí jedině na pastvu.
Co to vlastně je, ten tele...?
Zjednodušeně řečeno je telecommuting (nebo teleworking) práce na dálku, kdy již
do práce nedojíždíte každý den, ale pracujete přímo z domova. Dva možné termíny
pak pocházejí z drobných rozdílů mezi americkou a britskou angličtinou, kdy
první z nich je používán ve Spojených státech a ten druhý je doménou britského
impéria a Evropy.
Vlastní výraz telecommuting pak vznikl v mysli Jacka Nillese, který hrál
klíčovou roli při představování této idey v Americe. Hlavní popularitu pak
teleworkingu přinesla futuristická kniha Francise Kinsmana s jednoduchým názvem
The Telecommuters (vyšla v roce 1987). Na tyto vize pak navázala Evropská
komise, která v této oblasti realizuje relativně rozsáhlé projekty, neboť si od
teleworkingu slibuje potenciálně velké možnosti ekonomického rozvoje a zvýšení
zaměstnanosti pracovníci budou totiž levnější (není potřeba platit prostory pro
ně, jejich úklid, stravování, apod.).
Vše ale hlavně závisí na lidech, protože v hodně firmách nebudou asi výhody
teleworkingu ještě úplně jasné. Ale vy již víte, že nemusíte ráno vstávat do
práce stačí pracovat jako teleworker a vstávat, kdy chcete. A nebo raději do té
práce přece jen pojedete?
Také byste chtěli pracovat doma a další otázky pro povolané z oblasti
teleworkingu.
Myslíte si, že telecommuting má budoucnost? Případně kolika procent
obyvatelstva se to může týkat?
Dovedete si představit, že byste sám pracoval na takovémto principu (na dálku)?
Jak moc je pro vaši organizaci telecommuting zajímavý, máte nějaké konkrétní
programy ve vaší nabídce?
aĘAno, otázkou však zůstává, jaký procentuální podíl by mohl mít v podmínkách
ČR. Historicky nemá tradici, předpokládám, že s výjimkou zahraničních
společností či společností využívajících služeb vysoce kvalifikovaných
pracovníků (a to ještě nikoli v přímém zaměstnaneckém poměru) bude cesta
širšího využití poměrně složitá a časově náročná. Problémem je určitě kvalita
zadání úkolu a kontrola jeho plnění.

ĘAno, i když to vyžaduje určitou disciplínu a smysl pro povinnost.

ĘS odkazem na bod 1 musím konstatovat, že veřejná správa je v poněkud v jiné
situaci, domnívám se, že vlastních pracovníků MPSV se práce na dálku (alespoň v
současné době) netýká, neboť úředník musí být na pracovišti neustále (řeší
velké množství vzájemně se časově i věcně překrývajících úkolů s vyhledáváním v
současné době naprosto převažujících papírových dokumentů). Jiná situace je u
úkolů, které nevyžadují pobyt v budově (např. expertní posouzení zákonů, jejich
zpracování aj.). Vše navíc souvisí s výkonem veřejné správy, správními
činnostmi, úředními hodinami atd.
Máme vyhotoven a oponován projekt vzdáleného přístupu k intranetu a poštovním
službám, který testujeme a budeme zpřístupňovat vedoucím pracovníkům MPSV.
Tímto způsobem by bylo možné poskytovat informační podporu i lidem pracujícím
na dálku.
ĘDomnívám se, že telecommuting má budoucnost již v blízké době, a to většinou
pro programátory. V České republice je mnoho lidí, kteří nechtějí opustit své
rodné město a přestěhovat se např. do Prahy, kde by měli větší šance na lepší
práci ve svém oboru. A tak vzniká poptávka po práci lidí, kteří by mohli žít
mimo Prahu a jen příležitostně dojíždět (ale opět je nutno připomenout, že to
bude možné zejména pro programátory).

ĘMá práce je hlavně o kontaktu s lidmi, takže to není příliš vhodná práce pro
telecommuting. Bude to trvat ještě dlouhou dobu, než bude technologie na takové
úrovni, aby prakticky umožnila komunikovat lidem na podobně zaměřených
pozicích. Mobilní technologie a videokonference samozřejmě mohou velice pomoci
v této oblasti, ale myslím, že stále zůstane potřeba komunikace z očí do očí.

ĘMé zájmy jsou zejména podřízeny potřebám našich klientů a v současné době
nemám téměř žádné požadavky na podobné pracovníky. Podle mých zkušeností firmy
chtějí mít své lidi v kanceláři, kde je mohou lépe řídit a kde mohou lépe
komunikovat s ostatními členy týmu. Jak je však outsourcing stále populárnější,
tak poroste i počet lidí, kteří budou pracovat jako teleworkeři.

ĘTelecommuting bude postupem času více nabývat na významu a bude tím pádem do
budoucna využíván v širším měřítku. Mnohé firmy si uvědomují výhody práce na
dálku již nyní a další se budou přidávat, v závislosti na podmínkách
ovlivňujících možnost práce na dálku. Hlavní podmínkou telecommutingu je
samozřejmě vyhovující infrastruktura. Například pro plnohodnotnou práci v týmu
bude potřeba vysokorychlostní přenos dat. Již nyní však existují profese, ve
kterých se telecommuting využívá. Typickým příkladem jsou překladatelé
pracující na volné noze, kteří domů dostávají e-mailem originální texty a po
přeložení odesílají e-mailem text zpět. Předpokládá se, že v současné době
využívá takový způsob práce kolem 3 % pracovních sil a v nadcházejících dvou
letech by se měl tento podíl zvýšit na 10 %.
ĘTelecommuting není samozřejmě vhodný pro všechny pracovní profese. Ve větší
nebo menší míře se využije v různých zaměstnáních. Manažerské profese
představují tzv. zlatou střední cestu. Pracovní a časové vytížení nutí manažery
činit spoustu rozhodnutí a odvádět tím svou práci mimo kancelář s využitím
např. notebooku a telefonu. A práci, kterou nelze řešit na dálku, odvádějí po
dobu svého pobytu v kanceláři. Využívají tím výhod telecommutingu a zároveň
nemají problém s odcizením se pracovnímu týmu.

ĘAtlas.cz je typická firma nové ekonomiky a telecommuting je nedílnou součástí
našeho pracovního procesu. Využívání nových technologií je běžnou praxí a práce
na dálku je využívána našimi externími spolupracovníky a příležitostně i
stálými pracovníky firmy.
0 2055 / alsn

Nechoďte již do práce, je tu telecommutingAleš Svoboda
Představte si ideální práci ráno vstáváte nikoliv s rachotem budíku, ale v ten
moment, kdy se vám opravdu vstávat chce, pracovní doba také není předem
stanovená, pracujete prostě pouze tehdy, pokud máte náladu, a je jedno kdy.
Nikdo po vás přitom samozřejmě nechce, abyste strávili 2 hodiny v městské
hromadné dopravě, a už vůbec nikdo netouží po tom, aby vás nutil zasunout váš
štítek do píchaček nejpozději v 8:30. Na první pohled se to sice může zdát jako
nereálná idea, přesto podle odhadů organizace International Telework
Association & Council může 48 % lidí takovou práci mít konkrétně práci, která
se skrývá za anglickým slovem telecommuting (někdy se také používá výraz
telework).
Tu charakterizuje několik bodů za prací se nedojíždí, ale vykonává se na dálku,
používá se při ní moderních komunikačních prostředků a pracovní doba je volná,
nutné je pouze splnit úkoly.
Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, mohou se tyto informace týkat téměř
poloviny současných zaměstnanců, bohužel této možnosti využívá jen asi 10 %
lidí. Důvodů je několik malá důvěra některých manažerů firem k takovému stylu
práce, zvýšené komunikační nároky a nedostatek zkušeností s takovým stylem
práce. Přesto takový druh práce má velké výhody.
Výhody a nevýhody pro pracovníka:
l+žádné peněžní a časové náklady na cestování
l+větší pracovní možnosti lidé již nemusejí hledat pouze práci v regionu, ale
mohou probírat nabídky nezávisle na lokalitě
l+více času na ostatní věci rodina, studium...
l+flexibilní pracovní čas ve většině "telecommutingových" zaměstnání je volná
pracovní doba, důležité jsou pouze výsledky (to ovšem může být i nevýhoda,
někteří lidé se slabší motivací mohou mít právě v takovém případě problémy)
l-menší možnost komunikace lidé tráví většinu času doma, mohou pak postrádat
kontakt s ostatními lidmi
Výhody a nevýhody pro zaměstnavatele:
l+úspora nákladů (elektřina, prostory, úklid apod.)
l+zvýšení produktivity (podle poslední průzkumů se produktivita zvýší až o cca
40 %)
l+zvýšená motivace zaměstnanců na úspěchu
l+udržení pracovníků, kteří jinak odcházejí typickým příkladem je mateřská
dovolená, dlouhodobá nemoc apod.
l+vysoká pracovní flexibilita protože lidé pracují doma, jsou přístupnější k
sezonní výkyvnosti práce, tedy pokud je málo zakázek, pracují lidé pouze
několik hodin denně a naopak
l+možnost provozování zastoupení po celém světě bez velkých finančních nákladů
l+větší trh práce vhodné pracovníky lze hledat na daleko větším území
l-menší možnosti kontroly práce jednotlivých pracovníků
l-vyšší komunikační náklady
l-nutné změny ve vybavení firmy (hardware, software, komunikace)
l-vyšší nároky na zabezpečení
Obecně platné výhody pro ostatní:
l+lepší dopravní situace (méně lidí cestuje do práce)
l+lepší životní prostředí (lidé nemusejí tak často cestovat, z čehož vyplývají
i některé pozitivní ekologické aspekty jako např. snížení emisí)
l+možnost zaměstnání i pro zdravotně postižené
Vhodní kandidáti
Samozřejmě výše uvedené předpoklady platí pouze tehdy, jedná-li se o práci,
kterou lze realizovat takovýmto způsobem není asi možné představit si v takovém
postavení např. řidiče městské hromadné dopravy, prodavače apod. Na druhou
stranu ovšem existuje velké množství profesí, které takto provozovat lze. Asi
nejlepším příkladem mohou být pracovníci v IT (programátoři, tvůrci webových
stránek, grafiky), překladatelé a ostatní svobodná povolání. Asi nejdůležitější
ovšem zůstává možnost komunikace, ta bude rozhodovat o úspěchu celého projektu.
Možnosti pro telecommuting
Asi není sporu, že ideálním médiem pro telecommuting je Internet, ostatní
možnosti jsou sice také pěkné, ale poměr cena/výkon zůstává u této informační
dálnice stále nejlepší. Telefon a fax nemohou současným požadavkům již dávno
stačit. Podívejme se jaké jsou tedy možnosti:
e-mail asi nejdůležitějším a zároveň nejlevnějším druhem komunikace, který je v
současné době k dispozici. Již pouze s použitím tohoto základního prostředku
lze realizovat a řídit velký pracovní tým na relativně složitém projektu. Jeho
hlavní nevýhodou je pomalost, neinteraktivita a relativně velké časové nároky
na uživatele.
voice-mail velice zajímavé rozšíření normálního e-mailu, který může místo textu
obsahovat zvukovou zprávu výhodou je její pořízení, které trvá kratší dobu než
písemná forma
groupware software umožňující komunikaci mezi jednotlivými účastníky projektu,
typickým případem jsou např. program Lotus Notes, které umožňují daleko lepší
možnosti než pouhý e-mail, je ovšem primárně určen pro vnitrofiremní použití,
má však podobné nevýhody jako e-mail
videokonference asi nejlepší možnost výměny informací bez nutnosti fyzického
kontaktu. Taková forma komunikace má ovšem velké nároky na přenosovou kapacitu
a při jejich omezení se stává téměř nepoužitelnou. Existují ovšem i odlehčené
verze, které nemají tak velké nároky typickým příkladem může být např.
Microsoft Netmeeting, který umožňuje komunikaci pouze na hlasové úrovni,
případně i posílání jednoduchých kreseb a jejich editaci více účastníky
klasické internetové služby ftp, news, www. Jejich výhodou je velké rozšíření a
znalosti, nevýhodou pak nemožnost interaktivní komunikace.
software pro workflow dokumentů takové programy slouží k předávání textů a
dalších informací mezi jednotlivými účastníky komunikace
specializovaný software samozřejmě existují i specializované balíky, které mají
integrovanou funkčnost již vyjmenovaných nástrojů, jejich typickým příkladem
pak může být např. Symantec pcTelecommuting. Takové řešení se snaží kombinovat
výhody předešlých řešení a pokud možno anulovat nevýhody. Za to však platíte
často zvýšenou cenu softwaru, máte ale menší nároky na správu.
Výběr vhodného nástroje je třeba důkladně uvážit zejména co se týká
hardwarových nároků, komunikačních požadavků, bezpečnosti a kompatibility
jednotlivých produktů.
Česká republika
U nás není situace s telecommutingem nijak zvlášť růžová, a to zejména v
důsledku zastaralých metod řízení a pro relativně vysoké komunikační náklady.
První hvězdičkou snad měla být aktivita děčínské Akademie J. A. Komenského,
která má projekt na zaměstnávání pomocí e-mailu. Ačkoliv se jedná o internetový
projekt, nenajdete nikde jeho webové stránky.
Daleko lépe je teleworking zpracován na serveru http://job.
atlas.cz/telework.asp, kde jsou specializované stránky k této problematice.
Zajímavý je také průzkum, který probíhal mezi 100 velkými firmami minulý rok,
který se kromě jiného týkal i problematiky práce na dálku. Smutné určitě bylo,
že velká většina personálních oddělení vůbec netušila, co termín teleworking
znamená. Našli se ovšem i výjimky, konkrétně 18 firem (7 IT firem) odpovědělo,
že o této variantě uvažují, ale pouze jedna ji prakticky používala (v tomto
případě to byla jedna z českých televizí). Tento průzkum ale v žádném případě
nelze brát příliš vážně (zejména s ohledem na rychle se rozvíjející český
Internet), a tak se možná v brzké době dočkáme i v oblasti práce na dálku
jistých překvapení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.