Je to diskriminace?

Nedávno snížil Český telekomunikační úřad maximální cenu za propojení z pevných do mobilních sítí. Asociace pr...


Nedávno snížil Český telekomunikační úřad maximální cenu za propojení z pevných
do mobilních sítí. Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí
(APVTS), která sdružuje především operátory pevných telefonních linek,
vypracovala analýzu způsobu výpočtu cen za propojení veřejných sítí při
terminaci volání do mobilních sítí.
Podle APVTS je nová cena, byť oproti původní o 13 % nižší, stále značně vysoká.
Nabízí se prý úvaha, zda proces vydávání cenových rozhodnutí není ovlivněn i
jinými skutečnostmi, které neopodstatněně zvýhodňují mobilní operátory.
Propojovací poplatky do pevných sítí byly totiž sníženy o 24 % (na 0,33 Kč/min
v silném provozu a 0,16 Kč/min ve slabém provozu), kdežto propojovací poplatky
do mobilních sítí poklesly pouze o 13 %, a to z 3,66 Kč/min na 3,19 Kč/min.
V této souvislosti je údajně alarmující chování mobilní operátorů, kteří běžně
nabízejí svým zákazníkům koncovou cenu za volání z mobilu na mobil ve výši 0,50
Kč/min bez DPH. Z toho vyplývá, že koncová cena poskytovaná mobilními operátory
za volání z bodu A do bodu B je přibližně šestkrát nižší než náklady na volání
z propojovacího bodu do bodu B (přičemž propojovací bod se nachází mezi bodem A
a bodem B).
Provozovatelé pevných sítí si také myslí, že vzhledem k tomu, že regulovaná
cena za propojení do mobilních sítí činí v současné době 3,19 Kč/min bez DPH a
koncové ceny nabízené mobilními operátory jsou řádově nižší, porušují mobilní
operátoři zákon, který zakazuje křížově financovat jednotlivé telekomunikační
služby. Také přiměřený zisk stanovený v jednotlivých cenových rozhodnutích pro
mobilní a pro pevné operátory je rozdílný mobilním operátorům je přisuzován
přiměřený zisk ve výši 14,5 %, zatímco provozovatelům pevných linek 12 %.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.