Jeden z Compaqu

Vladimír Dvořák je z původního Compaqu a dostal se do vedení jedné ze čtyř obchodních skupin v novém HP v ČR. V ex...


Vladimír Dvořák je z původního Compaqu a dostal se do vedení jedné ze čtyř
obchodních skupin v novém HP v ČR. V exkluzivním krátkém interview se ptáme,
jak jeho výběr probíhal.

Jak jste se vlastně dostal mezi kandidáty na pozici manažera skupiny Personal
Systems Group?
Ještě v původním Compaqu jsem byl navržen svým nadřízeným, kterým byl ředitel
pobočky Jan Zadák.

Jednalo se o konkrétní pozici?
Bohužel nevím, jakou měl míru volnosti v rozhodování.

Existovali další kandidáti z HP? Znal jste je?
Vím jistě, že nás bylo víc, ale nikoho jsem neznal. Takovou věc vám nikdo
neřekne.

Co se dělo potom?
Měl jsem asi hodinový telefonický pohovor s člověkem, který o umístění
rozhodoval.

Jak pohovor po telefonu vypadal?
Byl standardní, jenomže v angličtině.

Jakou měl strukturu?
Sice jsem takových pohovorů moc neabsolvoval, ale myslím, že nijak nevybočoval
z běžně užívané struktury. Byl podobný, jako když jsem v Compaqu nastupoval a
dělal pohovor s Rudy Kozakem.
V první části se jednalo o souhrn mých dosavadních zkušeností, a protože ten
člověk držel v ruce můj životopis, který je v korporaci dostupný, tak nebyla
příliš dlouhá. Další část byla na téma: Co byste dělal v pozici manažera, pokud
by fúze proběhla? Jednalo se o krátkodobé výhledy. A poslední se týkala mých
dlouhodobých plánů. Jednalo se o to, čeho chci dosáhnout apod. Kdybych řekl, že
po pěti letech chci na pár roků odjet třeba do Austrálie, tak asi nebudu příliš
důvěryhodný.

Nakonec tedy vybrali vás. Jaké bylo pokračování?
Byl jsem potvrzen jako kandidát, což znamenalo, že v okamžiku, kdy fúze
proběhne, tak budu do zmíněné funkce jmenován.

Na čem momentálně pracujete?
Devadesát procent mi zabere práce se zákazníky a partnery. Zbytek musím věnovat
plnění různých integračních met, sestavování týmů apod


Pohnutá cesta k fúzi
září 2001
- l4. září 2001 oznamuje HP záměr získat Compaq. Hodnota transakce je vyčíslena
na 25 miliard dolarů a má vzniknout jedna z největších IT společností světa s
obratem téměř 90 miliard dolarů.
- HP a Compaq oznamují, že spojením ročně ušetří asi 2,5 miliardy dolarů.
Většina úspor však má být dosažena propuštěním asi 15 tisíc zaměstnanců.

říjen 2001
- Carly Fiorina, CEO HP, jmenuje nejvyšší manažery, kteří budou řídit spojenou
firmu. Při této příležitosti je Michaelu Capellasovi přiřknuto místo prezidenta.

listopad 2001
- Nastávají problémy, protože členové rodiny Hewlettových a o den později i
Packardů oznamují, že plánovanou fúzi nepodpoří.
- Předsednictvo HP hlasuje ve prospěch fúze.
- Fúzi zkoumá jak FTC (Federal Trade Commission), tak EC (European Commission)

prosinec 2001
- Walter Hewlett (syn zakladatele) poukazuje na pád akcií po oznámení akvizice,
vyjadřuje se proti fúzi a požaduje vytvoření dokumentu, kde bude řečeno, kdo z
HP odejde, pokud fúze skončí fiaskem.
- C. Fiorina a M. Capellas v dopise akcionářům odmítají možnost jejich
poškození, popisují negativní postoje jako příliš zaujaté proti fúzi a
vysvětlují výhody spojení.

- leden 2002
- Walter Hewlett stále bojuje proti akvizici s názorem, že nová velká
společnost se stane méně zaměřenou a více problémovou.
- Další dopis od HP akcionářům bojující ve prospěch akvizice a za diskreditaci
oponenta.
- Odpůrci akvizice kritizují platy vedoucích představitelů společné firmy. W.
Hewlett vydává zprávu srovnávající sloučení HP--Compaq s několika neúspěšnými
fúzemi velkých počítačových společností.
- Evropská unie schvaluje fúzi v hodnotě 24,2 miliardy dolarů.

únor 2002
- Bylo rozhodnuto, že o osudu fúze rozhodne hlasování akcionářů 19. (HP) a 20.
- března (Compaq).
- W. Hewlett prezentuje alternativní obchodní plán zaměřený na rozvoj oblasti
tisku a consultingu.
- Představenstvo HP v dalším dopisu akcionářům označuje Hewletta za muže, který
nemá reálný plán pro případ, že by se fúze neuskutečnila.
- W. Hewlett kritizuje kompenzační program určený vedoucím pracovníkům HP.

březen 2002
- Hlavní poradce největších investorů HP, společnost Institutional Shareholder
Services, doporučuje akcionářům podpoření fúze.
- FTC schvaluje fúzi.
- Největší americký penzijní fond Calpers oznamuje, že bude hlasovat pro fúzi.
- 19. března 2002 HP oznamuje pravděpodobné schválení fúze. Walter Hewlett
kontruje, že na potvrzení je ještě příliš brzo.
- 20. března 2002 akcionáři Compaqu schvalují fúzi.
- W. Hewlett vyzývá k prověření rozsahu moci managementu velkých amerických
společností a podává žalobu na HP. Důvodem má být dezinformace investorů v
popisu budoucího úspěchu integračních plánů.

duben 2002
- Vyšetřovatelé zkoumají tvrzení, která obviňují HP z ovlivňování významných
akcionářů před volbou o fúzi. lAkcionáři rozhodli, že W. Hewlett nebude nadále
figurovat ve správní radě HP. lSoud státu Delaware zamítl žalobu Waltera
Hewletta, čímž uvolnil cestu k největší fúzi v počítačovém průmyslu. květen 2002
- Společnost IVS Associates potvrzuje výsledky hlasování akcionářů HP o
sloučení s Compaqem.
- l7. května 2002 je ohlášeno nové HP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.