Jediné úložiště dat

České správě letišť, provozovateli mezinárodního letiště Praha-Ruzyně, se podařilo sjednotit deset informačních ...


České správě letišť, provozovateli mezinárodního letiště Praha-Ruzyně, se
podařilo sjednotit deset informačních systémů zajišťujících celkový provoz
letiště. Za tímto úspěchem stojí centrální provozní databáze (Central Airport
Operation Database, CAODB) společnosti Profinit, která se stala základním a
jediným informačním úložištěm dat o letech. V tomto úložišti jsou kompletní
informace o letech složeny z dat ze všech připojených informačních systémů,
včetně historie jejich původu a údajů o jejich kvalitě, které projekt
zpracovává. Tím je završena datová integrace a požadovaná optimalizace datových
toků.
Pro centrální databázi byla použita řešení firmy Sybase (databázový server
Sybase Adaptive Server Enterprise a Sybase Adaptive Server IQ) a procesy ETL,
které transformují data ze zdrojových systémů do CAODB, byly vytvořeny pomocí
nástroje Informatica. Databáze CAODB a Informatica pracují na dvou dedikovaných
serverech, přičemž oba jsou spojeny přes 1GB síťové karty. Ve spolupráci s
firmou T-Systems, poskytovatelem IT řešení pro leteckou dopravu, bude v
budoucnu řešení CAODB nabízeno i ostatním provozovatelům letišť v zahraničí.
Jako první v úvahu připadají americká a kanadská letiště, dále pak letiště ve
Velké Británii a další, která spolupracují s T-Systems.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.