Jednočipový řadič od společnosti AMD

Společnost AMD informovala veřejnost o svém záměru vyrábět nový integrovaný obvod PCnet-Mobile, řadič pro přístup...


Společnost AMD informovala veřejnost o svém záměru vyrábět nový integrovaný
obvod PCnet-Mobile, řadič pro přístup k médiu (MAC) pro bezdrátové sítě LAN,
vyznačující se podstatným vylepšením firmwaru realizujícího protokol IEEE
802.11 i příslušných programových ovladačů.
Společnost AMD dodává integrované obvody pro osobní počítače a pro oblast
komunikací. Společnost vyrábí procesory, paměti FLASH, programovatelná logická
zařízení a dále pak produkty pro telekomunikace a síťové aplikace. Byla
založena v roce 1969 a má své hlavní sídlo v Sunnyvale v Kalifornii a další
továrny a prodejní místa po celém světě. Příjem společnosti za rok 1996 činil 2
miliardy dolarů.
Přednosti nového řadiče
Modernější konstrukce nového řadiče PCnet-Mobile nyní podporuje přístupové body
(Access Points AP) umožňující mobilním uživatelům transparentní připojení k
síti a podporuje rovněž široký rozsah operačních a síťových prostředí. Firemní
implementace protokolu a ovladače zařízení patřící k tomuto výrobku nabízí
uživatelům první bezdrátové řešení pro lokální počítačové sítě navržené tak,
aby splnilo průmyslový standard IEEE 802.11 a bylo plně interoperabilní se
všemi řešeními odpovídajícími tomuto standardu.
"Společnost AMD svým vlajkovým produktem PCnet-Mobi-le posunula výrazně vpřed
vývoj bezdrátové technologie LAN a stala se klíčovým hráčem v oblasti tvorby a
implementace standardu IEEE 802.11," řekla Laila Razouková, viceprezidentka
síťových produktů společnosti AMD. "Věříme v to, a stále rostoucí zájem trhu o
bezdrátovou technologii LAN tomu napovídá, že flexibilita této technologie,
spolu s možností jejího použití v širokém spektru aplikací na trhu, bude mít za
následek, že bezdrátové sítě LAN se stanou hlavní technologií budoucnosti.
Věříme, že zlepšená konstrukce a interoperabilita, kterou naše poslední nabídka
přinese, přispěje k rozšíření bezdrátových sítí LAN zejména proto, že sníží
celkové náklady na tuto technologii."
Možnosti využití řadiče
Při nákupu PCnet-Mobile jsou firmware realizující protokol a softwarové
ovladače poskytovány zdarma. Podpora přístupových bodů AP umožňuje uživatelům
transparentní připojení k síti v reálném čase bez potřeby fyzického připojení
kabelem. Uživatelé mohou přistupovat k elektronické poště, k podnikovému
Intranetu, sdílet data a přitom se pohybovat po budově nebo po území podniku. V
současných společnostech založených na informacích, možnost přistupovat k datům
nebo je posílat při chůzi, může podstatně zvýšit produktivitu práce a snížit
náklady. Navíc pokrok v programovém vybavení PCnet-Mobile rozšiřuje dostupnost
bezdrátové technologie LAN většímu počtu uživatelů z důvodu podpory
nejnovějších průmyslových OS, jako jsou Windows 95, Windows NT a Window for
Workgroups/DOS. "Společnost AMD se spojila se společností InTack, Inc. z
Melbourne na Floridě s cílem poskytovat na systémové úrovni úplné bezdrátové
řešení. InTalk poskytuje přístupové body (AP), které slouží jako mosty mezi
sítí spojenou vodiči (Ethernet) a bezdrátovými médii. "Naše společné úsilí
vedlo k podstatnému snížení bariér přístupu na bezdrátový trh LAN," řekl
Jonathan Edney, prezident společnosti InTalk. AMD a InTalk společně zajistí
velmi rychle OEM partnerům nezbytné nástroje k nástupu na trh bezdrátových sítí
LAN a přitom jim nechává dostatek prostoru, aby se mohly diferencovat.
Něco o technických parametrech řadiče
Zařízení PCnet-Mobile je jednočipový řadič přístupu k médiu (MAC) zkonstruovaný
tak, aby podporoval fyzické vrstvy využívající vlnové spektrum Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS), rozprostřené spektrum Frequen-cy Hopping Spread
Spectrum (FHSS) a Infra-red (Ir). Integrované paměťové rozhraní podporuje
protokol MAC 802.11 a Plug and Play konfigurační parametry pro PCMCIA a ISA.
Zařízení může pracovat s napájecím napětím 3 nebo 5 V a má nízkoodběrový mod
umožňující prodloužení životnosti baterií v přenosných počítačích. Zařízení
PCnet-Mobile je optimálním řešením pro velkou většinu aplikací.
Aplikace pro horizontální trh vyžadují mobilitu přenosných počítačů, osobních a
ostatních terminálů po budově. Mobilnosti je dosaženo rozšířením existujících
lokálních sítí pracujících s kabelem jako médiem. Bezdrátová technologie LAN je
také cenově efektivní alternativou pro malé kanceláře nebo podnikové kanceláře
(SOHO) a nebo v budovách, kde náklady na natažení kabeláže brzdí zavedení
lokálních sítí. Aplikace pro vertikální trh zahrnují zdravotní péči, sklady a
zařízení pro maloobchod.
To jsou tedy informace týkající se možného budoucího vývoje tohoto
integrovaného obvodu. Předpoklady, na kterých je tato prognóza založena, však v
sobě zahrnují rizika a nejistoty závisející na tom, zda náběh výroby dopadne
podle očekávání, zda po produktu bude poptávka, zda zákaznická základna tohoto
produktu i nadále poroste a zda se globální ekonomické podmínky nezmění tak,
aby se snížila poptávka po této technologii a ostatních integrovaných obvodech.
7 3485 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.