Jednoduše na call centrum

Řešení je vhodné pro firmy typu SMB Řešení Voice Cover, nadstavbovou aplikaci pro IP telefonii od firmy Cisco Systems,...


Řešení je vhodné pro firmy typu SMB
Řešení Voice Cover, nadstavbovou aplikaci pro IP telefonii od firmy Cisco
Systems, uvedla na náš trh společnost Infinity. Systém, který je určen zejména
malým a středním podnikům, vytvořila firma Synergon.
Produkt Voice Cover umožňuje jednoduše si zřídit vlastní call centrum, zavést
systém automatického hlasového průvodce (IVR) či zprovoznit pro všechny
uživatelské stanice hlasové schránky s propojením na e-mail.
Novinka má jednoserverovou architekturu a je vhodná zejména pro organizace,
které mají velikost zhruba od 50 do 500 telefonních stanic. Kromě systémů
založených na IP telefonii ji lze využít i ve spojení s pobočkovou ISDN
ústřednou. Voice Cover se skládá z několika samostatných aplikačních modulů,
takže si lze vybrat přesně ty funkce, které uživatel potřebuje.
Jádrem Voice Coveru je modul Message4u, který umožňuje zřídit až tři tisíce
hlasových schránek a konfigurovat jejich vlastnosti pro jednotlivé kategorie
uživatelů. Možnosti hlasových schránek lze dále rozšířit pomocnými moduly M4u
Mail/Plus a M4u Web/Plus. První z nich zajišťuje odesílání přijatých zpráv
nepřítomným pracovníkům elektronickou poštou (jako upozornění nebo zvukový
soubor WAV), druhý poskytuje přístup ke schránce přes webové rozhraní či
displej IP telefonu.
Modul Info Active IVR umožňuje zavést systém automatického hlasového průvodce a
lze ho propojit s databázemi MS Access nebo SQL. Další modul, Call center,
zabezpečuje služby kontaktního centra s kapacitou až 20 operátorů. Modul
podporuje vytváření skupin operátorů a distribuci hovorů podle předem zadaných
podmínek, přičemž hovory lze nahrávat a prostřednictvím stanice supervizora i
monitorovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.