Jen čtvrtina lidí v Česku je počítačově gramotných

Využití počítačů a internetu v ČR se dostalo do hledáčku mnoha výzkumných firem. Ty se rozhodly prozkoumat řadu as...


Využití počítačů a internetu v ČR se dostalo do hledáčku mnoha výzkumných
firem. Ty se rozhodly prozkoumat řadu aspektů využití moderních technologií v
českých domácnostech i organizacích a výsledkem je poměrně zajímavá mozaika,
která může mnohé otázky spojené s internetem či osobními počítači trochu
nakousnout.

Český statistický úřad (ČSÚ) provedl průzkum, který v České republice zachytil
hlavní ukazatele charakterizující rozšiřování, míru a způsob využívání
technologií ICT v obecné populaci. Základní šetření přitom bylo uskutečněno ve
čtvrtém čtvrtletí loňského roku a týkalo se využívání uvedených technologií v
domácnostech a mezi jednotlivci. Studie přitom vycházela z modelu Eurostatu
(Model Community Household Survey on ICT Usage in 2004). Podle zjištění ČSÚ má
doma počítač v průměru 30 % domácností, přičemž nejlépe jsou na tom rodiny v
Praze (42 %). Na chvostu tohoto žebříčku jsou naopak domácnosti v Olomouckém
(18 %) a Ústeckém kraji (22 %). Počítače podle statistiků více vyžívají muži
než ženy, přičemž nejaktivnější věkovou skupinou je ta od 15 do 24 let. S
přibývajícím věkem používání počítačů výrazně klesá.
Doma se k internetu připojuje v průměru asi 19 % domácností. Zajímavé je, že
čtvrtina všech přípojek je vysokorychlostních. Největší procento domácností s
připojením k internetu je opět v Praze (35 %), nejmenší je v kraji Olomouckém
(13 %) a Zlínském (14 %). Pokud bychom to srovnali se zeměmi Evropské unie,
jsme podle ČSÚ zatím hluboce pod průměrem, neboť tam má připojení k internetu
zhruba 42 % všech domácností. Ve 4. čtvrtletí 2004 použila internet zhruba
třetina osob starších než 15 let. Jednou z nejčastějších aktivit na internetu
je komunikace 86 % uživatelů internetu ve sledovaném období poslalo nebo
obdrželo zprávu elektronické pošty. Dalšími častými činnostmi na internetu jsou
hledání informací o zboží a službách (to uvedlo v dotazníku přibližně 55 %
uživatelů internetu), dále vyhledávání služeb týkající se cestování a ubytování
(35 % respondentů pracujících s internetem) a konečně stahování on-line podoby
různých novin a časopisů (32 % uživatelů internetu).
Internetové bankovnictví ve 4. čtvrtletí 2004 použilo zhruba 16 % těch, co
internet využívají a jejichž věk je nad 15 let. To představuje asi 5 % z
celkové populace v dané věkové skupině. K nákupu zboží nebo služeb přes
internet se odhodlalo ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku přibližně 7 % ze všech
osob starších 15 let. Častěji přitom nakupovali muži než ženy a také spíše
mladší než starší. V největším počtu případů šlo o nakupování elektronického
vybavení, knih, časopisů a učebnic, dále sportovních potřeb či vstupenek.
Většina z těch, co přes internet nakoupili, platila za objednané zboží či
službu formou dobírky.
Další údaje týkající se výše uvedeného průzkumu by měl Český statistický úřad
podle svého vyjádření uveřejnit nejpozději do začátku letošních prázdnin.
Stejná organizace již nyní připravuje obsáhlou analýzu o takzvaném "Digital
Divide" v České republice. Jde o studii zabývající se rozdíly v přístupu
jednotlivců v ČR k moderním ICT technologiím na základě pohlaví, vzdělání,
věku, finanční situace, ekonomického statusu, typu rodiny apod. a také ve
schopnosti různých socio-demografických skupin tyto technologie využívat.
Analýza bude vycházet ze šetření uskutečněných v letech 2002 až 2005 a bude k
dispozici začátkem příštího roku.

Počítačová gramotnost
Jiný průzkum byl ve stejné době uveřejněn i Ministerstvem informatiky ČR, která
na jeho závěrech spolupracovala s firmou Stem/Mark. V průzkumu, jenž zatím
stále ještě probíhá, bylo zatím dotázáno asi 10 tisíc lidí.
Hlavním závěrem studie ministerstva informatiky je ta skutečnost, že pouze
přibližně 26 % občanů České republiky dokáže pracovat s osobním počítačem. Mezi
skupinu lidí s nejlepšími znalostmi výpočetní techniky patří hasiči, vojáci a
policisté, z nichž v průměru asi polovina počítač dokáže ovládat. Na opačném
pólu jsou nekvalifikovaní dělníci. Z učitelů základních a středních škol dovede
pracovat s PC asi třetina. Znalost informačních technologii klesá i s věkem
podle studie se s nástrahami počítačů dokáže vypořádat jen 16 % lidí nad 40 let.
Zajímavé je, že asi 16 % populace využívá PC a internet pro ovládání svého
bankovního účtu. Stejná elektronická média volí pro seznamování se vhodným
protějškem asi 3 % obyvatel ČR. Každý dvacátý využívá PC zejména pro hraní her.
Další a podrobnější závěry studie budou k dispozici až v průběhu letošních
prázdnin.

Nákupy na internetu
Studii, týkající se vztahu obyvatel České republiky k ICT, přinesla nedávno
také společnost Factum Invenio (zadavatelem přitom byla Asociace pro
elektronickou komerci, APEK). Průzkum byl zaměřen na internetové bankovnictví i
na nakupování a dotázáno při něm bylo asi tisíc respondentů.
Z analýzy mimo jiné vyplývá, že klienti přímého bankovnictví nakupují
prostřednictvím internetu mnohem častěji než jiní uživatelé. Zatímco mezi
obyvateli ČR starších 15 let někdy nakupovalo v internetovém obchodě pouze 16 %
respondentů, z klientů přímého bankovnictví (je lhostejné, zda jde o
telefonickou, GSM nebo internetovou variantu) využila tuto službu více než
třetina (38 %). Přesto zdaleka ne všichni uživatelé přímého bankovnictví jsou
nakloněni nakupování na internetu. Potenciální uživatele podle Michala Pecy,
projektového manažera ve firmě Factum Invenio, nejčastěji odrazuje skutečnost,
že si nemohou zboží prohlédnout a vyzkoušet, a také neznalost toho, jak
nakupování na internetu funguje.
V případě telefonního bankovnictví nakupuje na internetu přibližně 37 % jeho
uživatelů, u GSM bankovnictví je to 46 % zastánců této metody bankovnictví a
konečně u internetového bankovnictví jde již dokonce o více než polovinu
příslušných uživatelů (54 %).
Obliba on-line nakupování přitom podle zadavatele roste s osvojením
náročnějších služeb na internetu. Noví uživatelé internetu se ze začátku učí
vyhledávat informace, používat elektronickou poštu a teprve pak, s rostoucími
zkušenostmi a důvěrou v internet, používají i náročnější služby, jako je právě
zmiňované internetové bankovnictví nebo nakupování.


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.