Jen pro zasvěcené

Dnešní pokračování seriálu "Svět virů" je trochu netradiční. Tentokrát se v něm nevěnujeme nějaké konkrétní v...


Dnešní pokračování seriálu "Svět virů" je trochu netradiční. Tentokrát se v něm
nevěnujeme nějaké konkrétní virové hrozbě či nebezpečí, ale něčemu zcela jinému
informaci o konferencích, které se virové (a antivirové) problematice věnují.
Konference a semináře zabývající se problematikou ochrany dat a především
tématem antivirů se ve světě těší mimořádně velké oblibě. Z těch čistě
antivirových je asi nejvýznamnější každoroční setkání pořádané redakcí
specializovaného amerického měsíčníku Virus Bulletin. Letos se tato akce
(jubilejní desátá) koná 27. až 29. září v Orlandu na Floridě. Ovšem pokud se
nehodláte na podzim vydat do Spojených států, můžete navštívit jinou akci,
která se koná u nás konferenci Security 2000.
Historie této konference je bohatá. Poprvé se (pod názvem Virus) uskutečnila v
roce 1992. Konala se v Olomouci a byla poměrně malá vždyť množství počítačových
virů se tehdy počítalo jen na stovky (pro srovnání dnes jsou jich desetitisíce).
Navíc v tehdejší době převládal názor, že viry jsou pouze krátkodobým ohrožením
a že s příchodem nových operačních systémů skončí v propadlišti dějin. Nestalo
se tak, o čemž se přesvědčili již účastníci druhé konference Virus, která se
konala v roce 1994, tentokrát v Národním domě v Praze na Smíchově. I tato akce
byla poznamenaná rozpaky nejrůznějších odborníků, kteří očekávali s příchodem
operačního systému Windows 95 smrtící ránu virům. Tento operační systém ovšem v
jistém slova smyslu dal ránu přesně na druhou stranu nic netušícím uživatelům.
S jeho příchodem se objevily mj. makroviry, které se mohou šířit v dokumentech
ty si uživatelé vyměňují přece jen častěji než programové soubory.
Konference Virus 96 a 98 se už konaly v Národním domě na Vinohradech (jejich
mediálním partnerem byl časopis Computerworld). Pokaždé přitom přivítaly přes
500 účastníků. Doplňkovými tématy se postupně mimo hrozby počítačových virů
stalo také budování (a ochrana) počítačových sítí, nastupující fenomén jménem
Internet a také problematika šifrování.
Letošní ročník
Vzhledem k tomu, že viry jsou jedním, nikoliv však jediným zdrojem ohrožení
počítačů, bylo přijato rozhodnutí spolu s magickým rokem 2000 změnit název
konference na Security 2000. Přesto se "příznivci" virů a zájemci o antivirovou
problematiku nemusejí obávat, že by přišli zkrátka. Ostatně první den této
dvoudenní akce (1. a 2. června 2000) je věnován téměř výhradně virům a
antivirové problematice.
Na konferenci zazní přednášky předních odborníků na tuto problematiku. Promluví
zde mj. Jiří Mrnuštík z AEC, Petr Odehnal z Grisoftu, Pavel Baudiš z ALWIL
Software nebo Igor Hák z www.viry.cz.
Přestože došlo ke změně názvu konference, její smysl a náplň zůstávají stejné
jako v předchozích letech. Jejím cílem je nabídnout co nejširšímu okruhu
kompetentních pracovníků aktuální informace z oblasti ochrany dat. Především by
mělo být důkladně probráno, k jakému vývoji došlo ve "světě virů" a jakými
prostředky mohou uživatelé počítačů (což je dnes už téměř každý) disponovat na
svou obranu. Každý účastník konference tak bude teoreticky "vyzbrojen do
dalšího boje" s trvalým ohrožením bezpečnosti počítačových dat s počítačovými
viry.
Jakousi "předzvěstí" konference Security 2000 se stala její mladší "sestřička"
Bezpečnosť dát, která se uskutečnila 4. dubna v Bratislavě. Přestože šlo o
první ročník na Slovensku, sjelo se do hotelu Forum více než dvě stě účastníků.
Národní dům na Vinohradech jich ovšem počátkem června přivítá více než šest
stovek.
0 1273 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.