Ještě jednou věda

V této rubrice jsme se již zabývali teoriemi o vzniku vesmíru, dnes se podíváme na několik stránek o dalších součas...


V této rubrice jsme se již zabývali teoriemi o vzniku vesmíru, dnes se podíváme
na několik stránek o dalších současných vědeckých teoriích. Je přitom
charakteristické, že běžné pojmy a kategorie už v těchto hypotézách do značné
míry ztrácejí smysl, slova se používají v přenesených významech, téměř za vším
se nalézá složitý matematický aparát, k tomu přistupuje jazyková bariéra. I
přes poněkud obtížnější uchopitelnost je ale jistě zajímavé číst si o teoriích
superstrun, teleportacích fotonů nebo o neodarwinismu. Podíváme se i na několik
relevantních zpravodajských serverů.
l http://www.panspermia.org/
Stránka s rozsáhlým materiálem o jedné z teorií o původu života. Podle ní byl
život na zem přinesen z vesmíru (Panspermia).
l http://www.panspermia.org/neodarw.htm
Darwinismus a neodarwinismus. Kromě neodarwinismu však mají ve vědeckém světě
své zastánce i další teorie (morfogenetické pole).
l http://www.panspermia.org/computr2.htm
Vztah počítačových simulací k teoretickým východiskům neodarwinismu.
l http://tqd.advanced.org/3120/
l http://www.geocities.com/CapeCanaveral/6211/
l http://www.sigma-research.com/bookshelf/default.htm
l http://www.perfstrat.com/rfb/chaostoc.htm
l http://www.virtualchaos.org
V současné vědě je dnes patrná tendence sjednotit "rozštěpené" obory a
vypracovat jakousi "teorii všeho". Jedním typem těchto holistických teorií je i
teorie chaosu. Její různé podoby zahrnují poměrně široké spektrum: týká se
např. fraktálů, matematiky, fyziky, psychologie, filozofie... Navíc se využívá
i v ekonomice (posuzování investičních záměrů).
l http://theory.caltech.edu/people/jhs/strings/index.htm
l http://www.physics.ucsb.edu/~jpierre/strings/links.htm
l http://www.physics.ucsb.edu/~jpierre/strings/
Superstruny, další z moderních fyzikálních teorií, která není právě jednoduše
pochopitelná bez znalostí vyšší matematiky. Zde najdeme linky k teorii
superstrun i úvodní teoretické pojednání.
l http://www.hia.com/pcr/m13.html
Ani takové zdánlivě neotřesitelné principy jako kauzalita, neunikly v dnešním
vědeckém světě svému zpochybnění.
l http://www.arespress.com/AresPages/LiamFolder/
Science/fantasysci.html
Trochu z jiného soudku. Kauzalitu popírá i jungovská psychoanalýza. Zde si
přečtěte něco o synchronicitě, principu konkurenčním.
l http://www.cnn.com/TECH/
Informace ze světa vědy a techniky v podání CNN. Velmi dobrý zdroj aktuálních
informací.
l http://www.floridanews.com
Florida Net News, především astronomické novinky.
l http://www.sciam.com/explorations/122297teleport/
index.html
Teleportace fotonu rakouskými vědci je jedním z velmi zajímavých objevů z
přelomu roku. Podívejte se na dokument na serveru amerického časopisu
Scientific American (http://www.sciam.com).(pah)
8 0283 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.